POHOD BLAŽENE DJEVICE MARIJE – VEČERNJA

POHOD BLAŽENE DJEVICE MARIJE
Blagdan 

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

HIMAN

Korakom brzim hitiš, sretna Majko,
Boga svog noseć, donoseći sreću :
Elizabeti na pomoć da budeš –
Rodici sretnoj .

Pozdrav čim začu tvoga milog glasa,
Uskliknu sretna, Duha Svetog puna :
»Blažena Mati Gospoda si moga,
Vjernice sretna!«

Na riječ tu Djeva, obuzeta Duhom,
Zapjeva pjesmu, slaveć Boga svoga:
»Velik si, Bože, Spasitelju svijeta!
Hvala ti budi!«

Porodom tvojim usrećeni puci
Pjesmom te slave, zahvalnoga srca :
»Nikada slava prestati ti neće,
Djevice sretna !«

Noseći Krista svijetu radost nosiš,
Milosti sviju posrednice, Majko,
Presveta Trojstvo daj nam s tobom slavit
Sad i uvijeke ! Amen.

1^ Antifona 
Marija dođe u  kuću Zaharijinu
i pozdravi Elizabetu, Aleluja.

PSALAM 122 (121). Pozdrav Jeruzalemu
Vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisućama anđela, svečanom skupu,(Heb 12, 22).

Obradovah se kad mi rekoše: *
»Hajdemo u Dom Gospodnji!« †
Eto, noge nam već stoje *
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani *
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja, †
po Zakonu Izraelovu, *
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice, *
stolice doma Davidova.

Molite za mir Jeruzalemov! *
Blago onima koji tebe ljube!
Neka bude mir u zidinama tvojim *
i pokoj u tvojim palačama!

Radi braće i prijatelja svojih *
klicat ću: »Mir tebi! «
Radi Doma Gospodina, Boga našega, *
za sreću tvoju ja ću moliti.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona 
Marija dođe u  kuću Zaharijinu
i pozdravi Elizabetu, Aleluja.

2^ Antifona 
Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav,
zaigra joj čedo u utrobi
i napuni se Duhom Svetim, aleluja.

PSALAM 127 (126). Uzaludan je rad bez Boga
Niti je što onaj tko sadi ni onaj tko zalijeva, nego Bog koji daje rast. Božji smo suradnici: Božja ste njiva, Božja građevina .(1 Kor 3, 7.9).

Ako Gospodin kuće ne gradi, *
uzalud se muče graditelji.
Ako Gospodin grada ne čuva, *
uzalud stražar bdi.

Uzalud vam je ustat prije zore *
i dugo u noć sjediti,
vi što jedete kruh muke: *
miljenicima svojim u snu on daje.

Evo: sinovi su Gospodnji dar, *
plod utrobe njegova je nagrada.
Strelica u ruci ratnika – *
to su sinovi mladosti.

Blago čovjeku koji njima napuni tobolac, †
neće se postidjeti *
kad se preo bude s dušmanom na vratima.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona 
Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav,
zaigra joj čedo u utrobi
i napuni se Duhom Svetim, aleluja.

3^ Antifona 
Blagoslovljena ti medu ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje, aleluja.

Hvalospjev (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona 
Blagoslovljena ti medu ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje, aleluja.

Kratko čitanje 1 Pt 5, 5b-7
Svi se jedni prema drugima pripašite poniznošću jer Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost. Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme. Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas

Kratki otpjev
R. Zdravo, Marijo, milosti puna; * Gospodin s tobom.* Aleluja, aleluja.
Zdravo, Marijo, milosti puna; Gospodin s tobom. Aleluja, aleluja.
O. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. * Aleluja, aleluja.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Zdravo, Marijo, milosti puna; Gospodin s tobom. Aleluja, aleluja.

Antifona uz Veliča
Svi će me naraštaji zvati blaženom jer Bog pogleda
na neznatnost službenice svoje, aleluja.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46-5
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Veliča
Svi će me naraštaji zvati blaženom jer Bog pogleda
na neznatnost službenice svoje, aleluja.

Prošnje
Boga Oca svemogućega hvalom velikom uzveličajmo, jer je on htio da Mariju, Majku Sina njegova, sva pokoljenja slave i ponizno ga zamolimo:

Nek milosti puna nas zagovara.
ili: Pogledaj na milosti punu i usliši nas.

Mariju si nam za majku dao; pa daj da njezin zagovor iscijeli naše boli, utješi žalosne, oprosti grešnicima a svima nama daj spasenje i mir.
Nek Crkva tvoja u ljubavi bude jedno srce i jedna duša: a vjernici nek ustraju jednodušni u molitvi s Marijom, Isusovom majkom.
Mariju si majkom milosrđa i dobrote učinio: daj svima koji se nalaze u opasnostima da osjete njezinu majčinsku ljubav.
Htio si da Marija bude majkom u domu Isusovu i Josipovu: njezinim zagovorom daj da sve majke u obiteljima promiču ljubav i svetost.
Mariju si na nebu okrunio za kraljicu, daj da se pokojni u kraljevstvu tvome zauvijek raduju sa svetima tvojim.

Oče naš…

Molitva
Svemogući vjekovječni Bože, ti si nadahnuo blaženu Djevicu Mariju, dok je nosila tvoga Sina, da pohodi Elizabetu. Daj da budemo poslušni poticajima tvoga Duha te s Djevicom sveudilj tebe veličamo. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.