2507 – SV. JAKOV – BIBLIJSKA MISAO DANA

SV. JAKOV APOSTOL, Blagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

Mt 20,20-28

Slušajući ovo Jakovljevo i Ivanovo “možemo” i nehotice nam pada na um ono što je stalno ponavljao i stalno ponavlja Barack Obama: “Yes, we can!” On je postao nešto kao nada Zapada i mladoga naraštaja okružuje ga aura nade koju ljudi polažu u njega. Nova nada za svjetsku politiku, za nekakvo bolje društvo i to snagom samo jednoga jedinoga pojedinca. Nismo naviknuli na takvu egofaniju, egomaniju, naglašavajući stalno: Ameriko, ovo je tvoje vrijeme; Narodi svijeta, ovo je vaše vrijeme! Imamo pred sobom izraziti kult pojedinca. Pojedinac može, pojedinac, pojedina osoba može ostvariti.

“Dok su bili na putu prema Jeruzalemu, Isus je išao ispred njih…” Najavljuje što ga čeka… Dvanaestorica uopće ne shvaćaju, nemaju pojma o čemu to im govori. Dotle je tri puta najavio svoju smrt, nasilnu smrt u Jeruzalemu. Očekuju da će ondje doći kraljevstvo Božje te da će zapasti njih izvrsna mjesta pri raspodjeli fotelja. Sve je napeto, sve je neizvjesno.

Pristupa majka dvojice Zebedejevih sinova, Zebedejevića. U Marka nastupaju njih dvojica osobno, nema majke. Impulzivni, nestrpljivi kakvi su već bili, traže za sebe prva mjesta. Prethodno su u Samariji htjeli da oganj s neba spali samarijansko selo i zato ih je Isus prozvao Boanerges– Sinovi groma!

Žele već sada predujam – isplatu unaprijed, avans: Žele biti zdesna i slijeva! Zar upravo zdesna i slijeva, ni manje ni više! Zdesna i slijeva: Pa znamo tko je bio Isusu na križu zdesna i slijeva! Prelistajmo samo pet poglavlja naprijed, i pronaći ćemo tko bijaše Isusu zdesna i slijeva!

Bolni ispravak njihova mišljenja, njihovih želja. Piti kalež – riječ poznata iz Staroga zavjeta kao pojam gorčine, čemera, patnje, bola. I njihov odgovor u jedan glas: Možemo.

Potom je uslijedila temeljna lekcija: Trokratno “među vama”! Kao da im želi za vijeke vjekova usaditi u glavu kakvi odnosi moraju vladati među učenicima. Čak i u dvorani Posljednje večere imamo žalosni primjer prijepora i svađe među učenicima, tko je od njih najveći. A da im pokaže Isus tko je najveći, uzima onda ubrus i praonik, pripasuje se i pere svima noge. Odreda!

Učenici moraju biti alternativa društvu, alternativna zajednica! Prisjetimo se samo prve zajednice u Jeruzalemu, prisjetimo se samo odnosa u Korintu! Prisjetimo se samo što su bili kršćani u rano doba, u rimskom carstvu. Čista i prava alternativa postojećemu društvu.

Znamo što su bili toliki sveci kroz cijelu povijest. Oni su istinska alternativa postojećemu koje se stalno prsi, izdiže, druge ponižava. Svatko želi gospodariti, biti nad drugima, nitko ne bi htio služiti!

Stranica prije: Također svađa među njima tko je najveći! – I opet lekcija o posljednjima i prvima. Zatim uzima dijete i daje očitu lekciju – prema predaji veli se da je to dijete bilo potonji sv. Ignacije Antiohijski koji je tako divno pisao na svome putu u Rim o Isusu Kristu… Sad postajem učenik Kristov, sad učim pravu lekciju: Smisao života je kristofilija, kristomathija – prijateljevati s Isusom, ljubiti Isusa, učiti kod Isusa i od Isusa….

“Ja, Biskup Rima, pastir sveopće Crkve, odavle, iz Santiaga, upućujem tebi, stara Europo, zov prepun ljubavi: Pronađi, otkrij samu sebe! Budi ti ponovno ti! Otkrij svoje korijene, svoje iskone! Neka ponovno zažive tvoje žilje, tvoje korijenje! Neka ponovno u tebi zažive one istinske vrijednosti koje su učinile tvoju povijest slavnom, a tvoju nazočnost na ostalim kontinentima blagotvornom! Sagradi ponovno svoje duhovno jedinstvo, u ozračju poštivanja drugih religija i nekrivotvorenih sloboda. Daj caru što njemu pripada, ali i Bogu što njemu pripada. Ne budi ponosna na svoje uspjehe do zaborava njihovih mogućih negativnih posljedica. Ne budi potištena zbog količinskoga gubitka tvoje moći u svijetu ili zbog društvenih i kulturoloških kriza koje te danas muče. Ti si još uvijek kadra biti svjetionikom civilizacije u svijetu! Drugi kontinenti podižu svoj pogled prema tebi i očekuju i od tebe isti odgovor koji je dao sv. Jakov Kristu: ‘Da, mogu’!” (Naime, piti kalež muke Gospodnje!)

(Ivan Pavao II., 9. studenoga 1982. u Santiago da Compostela, za svoga desetodnevnog pohoda Španjolskoj, u povodu svečanoga Dana Europe)

fra Tomislav Pervan

2507 – SVETI JAKOV APOSTOL

SVETI JAKOV APOSTOL

Jakov Zebedejev (stariji) jedan je od Isusovih dvanaest apostola. Njega se naziva Jakov Zebedejev (stariji), da bi ga se razlikovalo od Jakova Alfejeva (mlađega), koji je također jedan od apostola. Jakov je bio sin Zebedeja i Salome, a brat Ivana evanđelista. Rodio se u Betsaidi na Genezaretskom jezeru. Na apostolat je pozvan u proljeće ili ljeto g. 28. od samoga Krista. Sveti Matej o tom u svom Evanđelju piše: “Idući odatle dalje, Isus opazi drugu dvojicu braće, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana, u lađici, s ocem, gdje krpe mreže. Pozva ih. Oni odmah ostave lađicu i svog oca te pođu za njim” (Mt 4,21-22). Oni su među prvim učenicima, koji su slijedili Isusa. Prema Evanđelju po Marku (Mk 3,17), zvali su ih “Boanerges” (“Sinovi Groma”). Nastavi čitati “2507 – SVETI JAKOV APOSTOL”

2507 – SV. JAKOV APOSTOL – MISNA ČITANJA

SV. JAKOV APOSTOL, Blagdan

MISNA ČITANJA
📖: 2Kor 4,7-15; Ps 126,1-6; Mt 20,20-28

Prvo čitanje: 2Kor 4, 7-15
Uvijek umiranje Kristovo u tijelu pronosimo.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Imamo blago u glinenim posudama, da izvanredna ona snaga bude očito Božja, a ne od nas.U svemu pritisnuti, ali ne pritiješnjeni; dvoumeći, ali ne zdvajajući; progonjeni, ali ne napušteni; obarani, ali ne oboreni — uvijek umiranje Isusovo u tijelu pronosimo da se i život Isusov u tijelu našem očituje. Doista, mi se živi uvijek na smrt predajemo poradi Isusa da se i život Isusov očituje u našem smrtnom tijelu. Tako smrt djeluje u nama, život u vama. A budući da imamo isti duh vjere kao što je pisano: Uzvjerovah, zato besjedim, i mi vjerujemo pa zato i besjedimo. Ta znamo: onaj koji je uskrisio Gospodina Isusa i nas će s Isusom uskrisiti i zajedno s vama uza se postaviti. A sve je to za vas: da milost — umnožena — zahvaljivanjem mnogih izobiluje Bogu na slavu.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “2507 – SV. JAKOV APOSTOL – MISNA ČITANJA”

%d blogeri kao ovaj: