20. NKG – PETAK – VEČERNJA MOLITVA

XX. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
20. NKG – Svagdan, ili: Sv. Ruža Limska, djevica

VEČERNJA MOLITVA

Tvoja riječ, o Gospodine, želi nam pokazati da smo
svi mi ljudi na smrt bolesni, ako se ne prepustimo
Tebi, velikom liječniku duša, da nas izliječiš. Otvori
mi oči da se ne zavaravam o samoj sebi, nego da
spoznam duboke štete svoje duše. Koliko sam toga samo danas lošeg pomislila, izgovorila i učinila!
Zacijeli mi sve rane koje mi je zadao ovaj dan, i
oslobodi me svega nezdravog što od mene dolazi.
Samo Ti možeš oprostiti sve grijehe ovoga dana i
ukloniti od mene svaku bolest koja vodi u smrt.
Izliječi me za volju Isusa, moga Spasitelja.

U dubokoj nevolji zazivam Tebe, o Bože,
čuj moje vapaje.
Gospodine, prikloni svoje milostivo uho k meni
i daj mi da vidim Tvoje spasenje.
Jer samo ako jednom pogledaš koliko smo grijeha
i nepravde učinili, tko će moći pred Tobom opstati?

ŽELIMO VAM MIRNU I BLAGOSLOVLJENU NOĆ

Nastavi čitati “20. NKG – PETAK – VEČERNJA MOLITVA”

20. NKG – PETAK – JUTARNJA MOLITVA

XX.  TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
20. NKG – Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞
“Tebi ću se moliti, o Bože, ujutro ćeš moj glas uslišati.” Ps 5, 3

 

Dobro jutro Isuse. Hvala Ti za novi dan.
Dobro jutro Bože moj. Hvala Ti za divan san.
Dobro jutro Marijo, evo mene pred Tebe.
Daj mi snage Majko Božja slijedit Sina Dragog Tvoga.
Dobro jutro Isuse, hvala Ti za Blagoslov što ga danas po Mariji izljevaš na život naš.

20. NKG – MISNA ČITANJA – PETAK (I)

XX. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
20. NKG – Svagdan, ili: Sv. Ruža Limska, djevica

MISNA ČITANJA
📖: Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Ps 146,5-10; Mt 22,34-40

Prvo čitanje: Rut 1, 1.3-6.14b-16.22
Noemi se s Rutom Moapkom vrati u Betlehem.

Početak Knjige o Ruti
U one dane kada su vladali suci, nastala glad u zemlji, pa iz Betlehema Judina jedan čovjek ode sa svojom ženom i sa svoja dva sina da se naseli na Moapskim poljanama.
Tada Elimelek, Noemin muž umrije, i ona osta sama sa svoja dva sina. Oni se oženiše Moapkama; jedna se zvala Orpa, a druga Ruta. I tu proboraviše oko deset godina. Onda joj umriješe oba sina, i tako Noemi osta i bez svoja dva sina i bez svoga muža.

Tada se ona diže sa svojim snahama da ode s Moapskih poljana, jer je čula na Moapskim poljanama da je Gospodin pohodio narod svoj i dao mu kruha. Orpa poljubi svoju svekrvu i vrati se, a Ruta ostade s njom.
Noemi joj reče: »Eto vidiš, jetrva se tvoja vratila narodu svome i bogu svome: vrati se i ti za jetrvom svojom!«
A Ruta joj odgovori: »Nemoj me tjerati da te ostavim i da odem od tebe: jer kamo ti ideš, idem i ja, i gdje se ti nastaniš, nastanit ću se i ja; tvoj narod moj je narod, i tvoj Bog moj je Bog.«
Tako se vrati Noemi s Rutom Moapkom, snahom svojom, s Moapskih poljana. Stigle su u Betlehem baš kad je počela žetva ječma.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “20. NKG – MISNA ČITANJA – PETAK (I)”

%d blogeri kao ovaj: