21. NKG – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (C)

XXI. TJEDAN KROZ GODINU  – NEDJELJA
21. NKG  (C)- DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

MISNA ČITANJA
📖: Iz 66,18-21; Ps 117,1-2; Heb 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30

Prvo čitanje: Iz 66, 18-21
Dovest će svu vašu braću između svih naroda.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin:
»Ja dobro poznajem njihova djela i namjere njihove. Dolazim da saberem sve puke i jezike, i oni će doći i vidjeti moju slavu! Postavit ću im znak i poslat ću preživjele od njih k narodima u Taršiš, Put, Lud, Mošek, Roš, Tubal i Javan – k dalekim otocima koji nisu čuli glasa o meni ni vidjeli moje slave – i oni će navješćivati slavu moju narodima. I dovest će svu vašu braću između svih naroda kao prinos Gospodinu – na konjima, na bojnim kolima i nosilima, na mazgama i jednogrbim devama – na svetu goru svoju u Jeruzalemu« – govori Gospodin – »kao što sinovi Izraelovi prinose prinos u čistim posudama u domu Gospodnjem. I uzet ću sebi između njih svećenike, levite« – govori Gospodin.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “21. NKG – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (C)”

%d blogeri kao ovaj: