26. NKG – ČETVRTAK – VEČERNJA MOLITVA

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
26. NKG – Svagdan

VEČERNJA MOLITVA

Molitva i zahvala

Svemogući, presveti, svevišnji, najviši Bože, Oče sveti i pravedni, Gospodine, Kralju neba i zemlje,
zahvaljujemo ti radi tebe samoga, što si po svojoj svetoj volji i po jedinome svome Sinu s Duhom
Svetim stvorio sve duhovno i tjelesno, i što si nas, stvorene na svoju sliku i priliku, postavio u raj. A
mi smo pali po svojoj krivnji.

I zahvaljujemo ti, kao što si nas po svome Sinu stvorio, da si tako, po svojoj svetoj ljubavi kojom
si nas ljubio, učinio da se on, pravi Bog i pravi čovjek, rodi od slavne vazda Djevice, prebalžene
svete Marije, i što si htio da kao zarobljenici budemo otkupljeni njegovim križem, krvlju i smrću.

I zahvaljujemo ti što on, Sin tvoj, ima doći u slavi svoga veličanstva, da osuđenike koji se nisu obratili, niti su te spoznali baci u oganj vječni, a onima koji su te spoznali, koji su te štovali i u pokori ti služili, da reče: “Dođite, blagoslovljeni Oca mojega, primite kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta.”

A budući da mi, bijedni i grešni, nismo vrijedni ni da tvoje spomenemo ime, molimo i zaklinjemo da Gospodin naš Isus Krist, tvoj ljubljeni Sin u kojemu ti je sva milina, skupa s Duhom Tješiteljem tebi zahvaljuje, kako je tebi i njemu po volji, mjesto svih, jer je on tebi dostatan za sve i po njemu si
nam toliko dobra učinio. Amen.

26. NKG – ČETVRTAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
26. NKG – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

ODAŠILJANJE DVANAESTORICE – ŽETVA MIRA
Lk 10, 1-12
U prethodnom smo odsječku čuli iz Isusovih usta da je preduvjet za navještaj kraljevstva Božjega neodgodivost nasljedovanja samoga Gospodina. Luka opetovano oslovljava Isusa “Gospodinom” – on je Kyrios, što je naziv, pridjevak pridodan Isusovu imenu u ranoj Crkvi, nakon uskrsnuća. Sad se nalazi na odlučnom putu prema Jeruzalemu i htio bi svojom porukom zahvatiti preko 72 učenika cijeli Izrael. Broj je znakovit. Onodobno je vladalo uvjerenje kako ima toliko naroda na svijetu, zatim i kod Mojsija imamo sedamdeset starješina, a onda je to i broj Izraelovih sinova koji su sišli u Egipat. Nema imena glasnika Radosne vijesti. Gospodin ih šalje po dvojicu kako bi njihovo svjedočanstvo bilo vjerodostojno pred slušateljstvom. I rana je Crkva slala po dvojicu učenika, apostola u misije. Jedan vodi riječ, drugi služi kao svjedok i potkrjepljuje svojom nazočnošću i molitvom izgovorenu riječ.
Isus govori o žetvi. Žetva je naprosto prevelika, a u Ivanovu Evanđelju Isus poziva svoje učenike da podignu oči i obazru se te vide kako je žetva velika, kako se polja bjelasaju, zlatnožuta za žetvu. Treba moliti za suradnike u velikoj Božjoj žetvi u svijetu. Oni su u svijetu gotovo nemoćni, poput janjaca među vukovima. Uzmemo li svjetski grbovnik (heraldiku) nitko nema janje u svome grbu (osim Isusa Krista), dok ćemo orla i lava pronaći redovito, zbog njihove nadmoći i snage nad ostalim pticama i životinjama. Gospodin im ulijeva pouzdanje i hrabrost, ne trebaju se bojati. Pa kad čitamo i Pavlove spise, vidjet ćemo na kakve je sve nevolje i tjeskobe nailazio u svojim misijskim pothvatima. Odasvuda samo nevolje i progoni, tzv. apostolske peristaze. Ali je uvijek doživljavao Božju pomoć, znao iskusiti milost samoga Gospodina. Nastavi čitati

0310 – Sveti Franjo Borgija

Sveti Franjo Borgija, svećenik (1510-1572)

Sveti Franjo je ugledao svjetlo španjolskoga plavetnog neba 28. listopada 1510., na blagdan Svetih apostola Šimuna i Jude Tadeja, u Gandiji, kao prvorođenac Juana de Borje, trećeg gandijskog vojvode, i žene mu Ivane Aragonske. Po očevoj je lozi bio praunuk pape Aleksandra VL, a po majčinoj aragonskog i kastilskog tzv. katoličkog kralja Ferdinanda. U desetoj godini života ostade siroče bez majke i bi poslan u Zaragozu, gdje mu ujak Ivan Aragonski bijaše nadbiskup. Ondje započe njegov prvi odgoj u čitanju i pisanju, u glazbi – za koju bijaše naročito nadaren, a i u umijeću rukovanja oružjem, što su tada plemićki sinovi morali naučiti. Nastavi čitati

26. NKG – ČETVRTAK – JUTARNJA MOLITVA

Jutarnja molitva

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
26. NKG – Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

Ne dopusti da danas prohuja kraj tebe. Previše je dragocjeno da propadne.
Daj najbolje od sebe ovome danu i to će uvijek biti uz tebe.
Iako će sati prolaziti brzo a dan završiti, vrijednost koju pohraniš u njega nastavit će svoj put.
Danas je dan koji će ti donijeti najbolje od tvojih snova.
Učini nešto od onih stvari koje su ti važne, koje ti nešto znače.
Stupi u vezu s onim ljudima koje želiš vidjeti.
Danas imaš priliku učiniti da se nešto dogodi.
Danas je tvoje vrijeme da živiš sa svom puninom koju možeš zamisliti.
Ovaj dan je ovdje sada, spreman za tebe, da se napuni tvojom posebnom vrijednošću. Ispuni ga, živi ga, i učini ga svojim blagom.

26. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (I)

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
26. NKG – Svagdan

 MISNA ČITANJA
📖:
Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Ps 19,8-11; Lk 10,1-12

Prvo čitanje: Neh 8, l-4a.5-6.7b-12
Ezra je otvorio knjigu Zakona, blagoslovio Gospodina, a sav narod odgovori: »Amen! Amen!«

Čitanje Knjige Nehemijine
U one dane: Skupi se sav narod kao jedan čovjek na trg koji je pred Vodenim vratima. Rekoše književniku Ezri da donese knjigu Mojsijeva zakona što ga je Jahve dao Izraelu. I prvoga dana sedmoga mjeseca svećenik Ezra donese Zakon pred zbor ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni razumjeti ga. I na trgu, koji je pred Vodenim vratima, čitao je knjigu od ranog jutra do podneva, pred ljudima i ženama i svima koji su mogli razumjeti. Sav je narod pozorno slušao knjigu Zakona.Književnik Ezra stajaše na drvenu besjedištu koje su podigli za tu zgodu. Otvori knjigu naočigled svemu narodu — jer je bio poviše svega naroda — a kad ju je otvorio, sav narod ustade. Tada Ezra blagoslovi Gospodina, Boga velikoga, a sav narod podignutih ruku odgovori: »Amen! Amen!« Potom kleknu i poklone se pred Gospodinom, licem do zemlje.
Leviti objašnjavahu Zakon narodu, a narod stajaše na svome mjestu. I čitahu iz knjige Božjega zakona po odlomcima i razlagahu misao da narod može razumjeti što se čita.
Potom namjesnik Nehemija, svećenik-književnik Ezra i leviti koji poučavahu narod, rekoše svemu narodu: »Ovo je dan posvećen Gospodinu, Bogu vašemu! Ne tugujte, ne plačite!« Jer sav narod plakaše slušajući riječi Zakona. I još im reče Nehemija: »Pođite i jedite masna jela, i pijte slatko, i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo je dan posvećen našem Gospodinu. Ne žalostite se! Jer, radost Gospodnja vaša je jakost!«
I leviti umirivahu sav narod govoreći: »Umirite se: ovaj je dan svet. Ne tugujte!« I ode sav narod da jede i pije, i da šalje obroke, i da slavi veliko slavlje: jer su shvatili riječi koje su im objavljene.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati