1810 – SV. LUKA – VEČERNJA

SV. LUKA, evanđelist
Blagdan

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Radosnim srcem pjevamo ti hvale,
Blaženi Luka, mučeniče Kristov,
Junačkom borbom stekao si vijenac
Pobjede prave.

Potaknut Duhom, pišeš svemu svijetu
Predivnu knjigu sretne Blagovijesti:
Riječi i djela, život, smrt i uskrs
Isusa Krista.

Zapisa ti nam Djela apostolska,
Širenje Crkve, djela Svetog Duha –
Nova vremena nastaju po svijetu,
Vjekovi novi.

Liječniče umni, Pavlov pratioče,
Zadivljen slijediš Diva-apostola:
Da nas užeže njeg’va ljubav, vjera,
Svima izmoli!

Lijeka udijeli svima našim zlima,
Vjeru okrijepi, borbu nam olakšaj:
K Bogu da sretno svi mi prispijemo –
Živjeti s Bogom. Amen.

1^ Antifona
Postadoh poslužiteljem
evanđelja darom milosti Božje

PSALAM 115 (114)

Ljubim Gospodina, jer čuje *
vapaj molitve moje:
uho svoje prignu k meni *
u dan u koji ga zazvah.

Užeta smrti sapeše me, †
stegoše me zamke Podzemlja, *
snašla me muka i tjeskoba.
Tada zazvah ime Gospodnje: *
»Gospodine, spasi život moj!«

Dobrostiv je Gospodin i pravedan, *
pun sućuti je Bog naš.
Gospodin čuva bezazlene: *
u nevolji bijah, on me izbavi.

Vrati se, dušo moja, u svoj pokoj, *
jer Gospodin je dobrotvor tvoj:
On mi život od smrti izbavi, *
oči moje od suza, noge od pada.
Hodit ću pred licem Gospodnjim *
u zemlji živih.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

1^ Antifona
Postadoh poslužiteljem
evanđelja darom milosti Božje

2^ Antifona
Sve činim poradi evanđelja,
da bih i ja bio suzajedničar u njemu

PSALAM 116 (115)

Ja vjerujem i kada kažem: *
»Nesretan sam veoma.«
U smetenosti svojoj rekoh: *
»Svaki je čovjek lažac!«

Što da uzvratim Gospodinu *
za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja *
i zazvati ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim.
Dragocjena je u očima Gospodnjim *
smrt pobožnika njegovih.

Gospodine, tvoj sam sluga, †
tvoj sluga, sin službenice tvoje − *
ti si razriješio okove moje.
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, *
zazvat ću ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim,
u predvorjima Doma Gospodnjega, *
posred tebe, Jeruzaleme!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

2^ Antifona
Sve činim poradi evanđelja,
da bih i ja bio suzajedničar u njemu.

3^ Antifona
Meni je dana ova milost: poganima biti blagovjesnikom
neistraživog bogatstva Kristovog.

Hvalospjev (Otk, 4, 11;5, 9. 10. 12)

Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
primiti slavu i čast i moć!
Jer, ti si sve stvorio, *
i tvojom voljom sve postade
i bi stvoreno!

Dostojan si uzeti knjigu *
i otvoriti pečate njezine.
Jer si bio zaklan †
i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
Ljude iz svakog plemena i jezika,
puka i naroda.
Učinio si ih Bogu našemu
kraljevstvom i svećenicima, *
i kraljevat će na zemlji.

Dostojan je zaklani Jaganjac *
primiti moć i bogatstvo
i mudrost i snagu *
i čast i slavu i blagoslov!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

3^ Antifona
Meni je dana ova milost: poganima biti blagovjesnikom
neistraživog bogatstva Kristovog.

Kratko čitanje Kol 1, 3-6
Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, svagda za vas moleći. Jer čuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svima svetima poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima. Za nju ste već čuli u Riječi istine – evanđelju koje je do vas doprlo te plodove nosi i raste, kao što po svem svijetu, tako i među vama.

Kratki otpjev 
R. Kazujte poganima * slavu Gospodnju..
Kazujte poganima slavu Gospodnju..
O. Svim narodima čudesa njegova.. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kazujte poganima slavu Gospodnju.

Antifona uz Veliča
Blaženi evanđelist Luka, pisac Kristove blagosti
zavrijedio je dostojnu proslavu u Crkvi.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46-5
Kliktaj duše u Gospodinu.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
Blaženi evanđelist Luka, pisac Kristove blagosti
zavrijedio je dostojnu proslavu u Crkvi.

Prošnje
Bog, Otac svjetlosti, k vjeri istine nas je pozvao pa evanđelju svog Sina. Njemu se pomolimo za sveti njegov narod i recimo mu:

Gospodine, sjeti se Crkve svoje.

Oče, htio si da se tvoj Sin od mrtvih uskrisio:
-daj da mu budemo svjedoci sve do kraja zemlje.

Svoga si Sina poslao svijetu da siromasima naviješta blagovijest spasenja:
-daj da se evanđelje propovijeda svakome stvorenju.

Sina si svoga poslao da sije sjeme riječi:
-daj da i mi u muci sijući riječ, u radosti je žanjemo.

Sina si svoga poslao da svijet krvlju svojom s tobom pomiri:
-da svi mi surađujemo na pomirenju svijeta s tobom.

Sina si svoga postavio u nebu zdesna sebi:
-uvedi u kraljevstvo blaženih naše drage pokojnike.

Oče naš…

Molitva
Bože, svetog si Luku izabrao da propovijedanjem i spisima objavi otajstvo tvoje ljubavi prema siromasima. Daj da kršćani, koji se tvojim imenom diče, postanu jedno srce i jedna duša i svi narodi svijeta vide tvoje spasenje. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla
i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala