29. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (I)

XXIX. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
29. NKG (I) – Svagdan 

MISNA ČITANJA
📖: Rim 4,20-25; Otpj. pj.: Lk 1,69-75; Lk 12,13-21

Prvo čitanje: Rim 4, 20-25
Napisano je i za nas kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u Njega.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Pred Božjim obećanjem nije Abraham nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu, posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. Zato mu se i uračuna u pravednost.
Ali nije samo za nj napisano: Uračuna mu se, nego i za nas kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u Onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, Gospodina našega, koji je predan za opačine naše i uskrišen radi našeg opravdanja.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati