2810 – SV. ŠIMUN I JUDA TADEJ – VEČERNJA MOLITVA

sveti-simun-i-juda-tadej

SV. ŠIMUN I JUDA, apostoli
Blagdan

VEČERNJA MOLITVA

Svom dušom mi vas slavimo, o Šimune i Tadeju,
u poslu apostolskome i slavi neba združene.

Ti, Revnitelju Šimune, nebeskim žarom raspaljen
Veledušno si stupao za učiteljem Isusom.

Ti, sveti Juda Tadeju, što brat si nazvan Isusov,
s njim tijelom, dušom pobraćen ti spisom njega proslavljaš.

Smrt svjedočka obojicu i mučeništvom združuje.
propovijedanu istinu krv junačka vam pečati.

O divne zvijezde nebeske, izmolite nam milost tu:
da s vjerom, nadom ljubavlju svom smjelošću mi stupamo.

Nek ime tvoje, Isuse, svim svijetom bude slavljeno
a nama nakon nevoljâ udijeli radost blaženu! Amen.

(Ako ne stigneš moliti iz molitvenika, izmoli: Oče naš, Anđele čuvaru ili koju od dragih molitvi. Na početku i na kraju molitve se prekriži! Zahvali se Bogu za današnji dan.)

 

2810 – SV. ŠIMUN I JUDA TADEJ – BIBLIJSKA MISAO DANA

Šimun Kananajac i Juda Tadej otkrivaju nam ljepotu kršcanske vjere
(Prema generalnoj audijenciji Benedikta XVI.)

Danas slavimo dvojicu apostola: Šimuna Kananajca i Judu Tadeja (kojega se ne smije miješati s Judom Iškariotskim). Na njih se osvrćemo zajedno, ne samo stoga što ih popisi Dvanaestorice uvijek donose jednog uz drugog (usp. Mt 10,4; Mk 3,18; Lk 6,15; Dj 1,13), nego i stoga što nemamo mnogo podataka koji se na njih odnose, ne uzme li se u obzir činjenica da je u prošlosti Judi bila pripisivana jedna poslanica novozavjetnog kanona. Nastavi čitati

2810 – SV. ŠIMUN I JUDA TADEJ

sveti-simun-i-juda-tadej

Sveti Šimun i Juda Tadej, apostoli

Apostole možemo smatrati veoma povlaštenim ljudima jer su kroz tri godine bili u Isusovoj blizini. On im je bio učitelj i prijatelj, s njim su mogli razgovarati, promatrali su primjer njegova života, trajno su doživljavali najdragocjenije duhovno iskustvo. Ono što je njima dano, dano je i nama samo na jedan drugi način. I mi možemo na jedan duhovan, mističan, kontemplativan način boraviti u Isusovoj blizini, biti trajno povezani s njime, proživljavati pojedine tajne i događaje iz njegova života. Slavljenje blagdana apostola može nam pomoći u tome, može u nama buditi želju da i mi Isusa slijedimo izbliza.
Novozavjetni spisi dosta nas škrto obavještavaju o dvojici apostola koje danas slavimo. Šimuna spominju u četiri apostolske liste. Matej i Marko nazivaju ga Kananejcem, dok ga sv. Luka naziva Revniteljem. To ime s velikom vjerojatnošću govori da je Šimun nekoć bio pristalica fanatične antirimske stranke zelota, govori da je vatreno ljubio svoj židovski narod i da je trpio što je taj narod na svome zemljištu bio pod tuđinskom okupacijom ne imajući svoje vlastite države. U to se trpljenje baš i nije tako teško uživjeti jer svaki zdrav i normalan čovjek ljubi svoj narod te želi da živi u slobodi, u svojoj vlastitoj državi. Nastavi čitati

2810 – SV. ŠIMUN I JUDA TADEJ – JUTARNJA MOLITVA

SV. ŠIMUN I JUDA, apostoli
Blagdan

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

Molitva u teškim trenucima

Sveti Juda Tadeju, rođače Isusa Krista, slavni apostole i mučeniče, divan zbog svojih kreposti i čudesnih djela, vjerni i hitri zagovorniče sviju koji te štuju i u te se pouzdaju.

Ti si veliki zaštitnik i pomoćnik u preteškim potrebama, zato dolazim k tebi i vapijem ti iz dubine srca svoga, priteci mi u pomoć svojim moćnim zagovorom, jer tebe je dobri Bog odlikova, udijelivši ti moć da pomogneš svima koji su već gotovo izgubili svaku nadu i pali u očaj. Svrni stoga svoj pogled i na mene, jer mi je život posut križevima, dani su mi puni tuge, a u srce mi se slilo more boli. Svi su mi putevi trnjem posuti i ne prođe gotovo ni časak mog života, koji ne bi bio svjedokom mojih uzdisaja i suza. Uz to mi duh tako često uranja u turobne misli, a tjeskoba, malodušje i nepouzdanje, pače često i sam očaj prijete da mi obuzmu dušu. Pa mi se onda čini kao da u meni iščezava pouzdanje u providnost, a vjera kao da se uskolebala u mom srcu. Sapet tim raspoloženjem, pričinja mi se kao da sam odasvud okružen tminom.

Ne ostavi me i ne zapusti me, sveti moj zaštitniče, u ovom teškom i očajnom stanju. Daj, pohiti da mi pomogneš! No ako je na veću proslavu Božju i na spas moje duše da ovaj teški križ i dalje nosim, pa da me snađu možda još i veće kušnje, isprosi mi od dobrog nebeskog Oca jakosti, da sve njemu za ljubav primim te strpljivo i odano podnesem, da tako po patnji sebe posvetim, Boga proslavim i dušu svoju spasim. Amen.

 

2810 – SV. ŠIMUN I JUDA TADEJ – MISNA ČITANJA

SV. ŠIMUN I JUDA, apostoli
Blagdan

MISNA ČITANJA
📖: Ef 2,19-22; Ps 19,2-5; Lk 6,12-19

Prvo čitanje: Ef 2, 19-22
Nazidani na temelju apostolâ.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo!
Više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji nazidani na temelju apostolâ i prorokâ, a zaglavni je kamen sam Krist Isus. U njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu. U njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u Duhu.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati