30. NKG – SRIJEDA – VEČERNJA MOLITVA

XXX. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
30. NKG – Svagdan

VEČERNJA MOLITVA

Evo primiče se kraju još jedan dan
još samo ostaje da se pogledam u
ogledalu i ovu noć i zapitam
jesam li dostojna stati pred tebe?

Je li ljubav koju osjećam
dovoljna da spere svu prljavštinu?
Tebi dugujem sve…
Molim te samo,ostani sa mnom.

(Ako ne stigneš moliti iz molitvenika, izmoli: Oče naš, Anđele čuvaru ili koju od dragih molitvi. Na početku i na kraju molitve se prekriži! Zahvali se Bogu za današnji dan.)

30. NKG – SRIJEDA – BIBLIJSKA MISAO DANA

temptation-of-jesus

XXX. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
30. NKG – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

Spasenje nekršćana

Kad gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata: ‘Gospodine otvori nam!, on će vam odgovoriti: ‘Ne znam vas odakle ste!’ Tada ćete početi govoriti: ‘Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!’ A on će vam reći: Ne znam odakle ste!” Dakle, nije dovoljno dolaziti na misu ili slušati propovijedi, ako ne postoji autentični vjernički život koji jedini ‘otvara vrata’ Kraljevstva. U takvo kraljevstvo ulaze ‘posljednji’, ‘daleki’, ali pravedni, istinski mirotvorci, istinski vjernici. Granice Kristove crkve nisu one vanjske, nego prolaze kroz čovjekovo čisto srce i budnu savjest: “Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me…” (Mt 25, 34-35).
Današnja su nedjeljna čitanja veličanstveni spjev univerzalnosti spasenja Božjega, pohvala beskrajnoj ljubavi Božjoj koja ne poznaje rasne, nacionalne, političke ili društvene barijere, veliki ushit zbog tajnovitog bogatstva skrivena u srcu svakog pravednog i dobrog čovjeka. Istinsko zajedništvo s Bogom odlučuju se na egzistencijalnoj i etičkoj razini. Odatle proizlazi oštar Isusov prijekor da nas neće spasiti to što smo propovijedali u njegovi ime i slavili obrede njemu na spomen, ako naša srca i naš život budu daleko do njega. Ostat ćemo za njega stranci!
Današnje evanđelje usmjerava pozornost na tajnovitu slobodu spasenjske ljubavi Božje, one ljubavi koja je nadahnuta jednim kozmičkim planom stvaranja i otkupljenja, i koja svjedoči o svojoj prisutnosti u beskonačno raznolikim odabirima, načinima, stupnjevima i intenzitetu. Božja ljubav – koja je srce otkupljenja – pretpostavlja beskrajno različite oblike i načine njezina ostvarenja i nazočnosti u ljudskoj povijesti i u ljudskim srcima.

fra Anđelko Domazet

3010 – Blaženi Angelo iz Acrija

bl-angelo-iz-acrijaBlaženi Angelo iz Acrija

U talijanskoj pokrajini Kalabriji, u mjestancu Acri kod Cosenze, rodio se budući pučki misionar blaženi Angelo. Bilo je to 19. listopada 1669.

Roditelji su mu bili Francesco Falcone i Diana, rođena Enrico. Dečko je u svom rodnom mjestu stupio u kapucine te nakon razdoblja neizvjesnosti i straha da neće u sebi moći ostvariti ideale reda, položi ipak god. 1691. redovničke zavjete.

Kao svećenik posvetio se pučkim misijama. Unatoč najboljoj pripravi, njegove su prve propovijedi bijedno zatajile tako da je morao sići s propovjedaonice drugo neobavljena posla. Bio je to za njega pravi “šok”. No jednog je dana u svojoj nutrini posve jasno čuo ove riječi:” Ne boj se! Ja ću ti dati dar propovijedanja i od sada će tvoje muke biti blagoslovljene.” Angelo je malo zbunjen zapitao: “A tko si ti?” Tada se kao od potresa stresla njegova ćelija i on opet ču glas “Ja sam koji jesam. Nastavi čitati

30. NKG – SRIJEDA – JUTARNJA MOLITVA

XXX. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
30. NKG – Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞
“Tebi ću se moliti, o Bože, ujutro ćeš moj glas uslišati.” Ps 5, 3

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

DOBRO TI JUTRO MOJ ISUSE !!!

Isuse moj i sve moje,evo me opet pred Tobom…
Zazivam Tvoje Sveto Ime i preporučam Ti se i sada…
Preporučam Ti i svoju djecu i supruga i svu svoju obitelj…
Preporučam Ti posebno nas sa portala Svjedočanstva i Vjera  i najviše one koji su jako bolesni…
Isuse, usliši naše molitve i sada po Svojoj Svetoj volji…
Neka je blagoslovljeno i hvaljeno Sveto Ime Tvoje SADA i u vjeke .
Amen.
Amen.

❤ Blagoslovio nas Gospodin i sačuvao nas od svakog zla i uveo nas u život vječni. Amen. ❤
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

 

30. NKG – SRIJEDA – MISNA ČITANJA (I)

XXX. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
30. NKG – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Rim 8,26-30; Ps 13,4-6; Lk 13,22-30

Prvo čitanje: Rim 8, 26-30
Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha – da se on po Božju zauzima za svete.
Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 13, 4-6
Pripjev: Ja se, Gospodine, u tvoju dobrotu uzdam!

Pogledaj, usliši, Gospodine, Bože moj!
Prosvijetli mi Oči da ne zaspim na smrt,
nek ne kaže dušmanin: »Nadjačah njega!«
Nek ne kliču protivnici ako posrnem!

Ja se u tvoju dobrotu uzdam,
nek mi se srce raduje spasenju tvome!
Pjevat ću Gospodinu koji mi učini dobro,
pjevat ću imenu Gospodina Svevišnjeg!

Evanđelje: Lk 13, 22-30
Doći će s istoka i zapada i sjesti za stol u kraljevstvu Božjemu.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Isus je prolazio i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko: »Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?« A on im reče: »Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći.
Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata:
‘Gospodine, otvori nam!’, on će vam odgovoriti:
‘Ne znam vas odakle ste!’
Tada ćete početi govoriti:
‘Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!’
A on će vam reći:
‘Kažem vam: ne znam odakle ste.
Odstupite od mene, svi zlotvori!’
Ondje će biti plač i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene.
I doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem.
Evo, ima i prvih koji će biti posljednji.«
Riječ Gospodnja.