3011 – SV. ANDRIJA – VEČERNJA MOLITVA

SV. ANDRIJA , apostol
Blagdan

VEČERNJA MOLITVA

O slavni sveti Andrija, ti si bio prvi koji je prepoznao i slijedio Jaganjca Božjega.
Sa svojim prijateljem, svetim Ivanom ostao si s Isusom tog prvog dana, svoj čitav život i
za svu vječnost.
Kao što si vodio svoga brata sv. Petra, Kristu, i još mnoge druge poslije njega, vodi nas k Njemu.
Uči nas da vodimo druge Kristu isključivo iz ljubavi prema njima i predanosti njegovoj službi.
Pomozi nam naučiti lekciju križa, i da nosimo naše svakodnevne križeve bez prigovora tako
da nas oni odvedu do Isusa.
Amen.

 

3011 – Litanije sv. Andriji, apostolu

Litanije sv. Andriji, apostolu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, otkupitelja svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan, Bože, smiluj nam se!
Sveta Marijo, moli za nas! Nastavi čitati

3011 – SV. ANDRIJA – JUTARNJA MOLITVA

SV. ANDRIJA , apostol
Blagdan

JUTARNJA MOLITVA

Brate Šimuna Petra, čuo si Ivana Krstitelja: „ Evo Jaganjca Božjega“ i odlučio si slijediti
Isusa.
Napuštajući svoju mrežu, postao si ribarem duša.
Ljubitelju raspetog Krista, i ti si bio raspet kao On.
Uči nas živjeti i trpjeti za Njega i zadobiti mnoge duše za Krista.

 

3011 – SV. ANDRIJA – MISNA ČITANJA

SV. ANDRIJA , apostol
Blagdan

MISNA ČITANJA
📖: Rim 10,9-18; Ps 19,2-5; Mt 4,18-22

Prvo čitanje: Rim 10, 9-18
Vjera po poruci, a poruka riječju Kristovom.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo!
Ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih,
bit ćeš spašen.
Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava.
Jer veli Pismo: Tko god u nj vjeruje, neće se postidjeti.
Nema uistinu razlike između Židova i Grka jer jedan je Gospodin sviju, bogat prema svima koji ga prizivlju.
Jer: tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen.
Ali kako da prizovu onoga u koga ne povjerovaše?
A kako da povjeruju u onoga koga nisu čuli?
Kako pak da čuju bez propovjednika?
A kako propovijedati bez poslanja?
Tako je pisano: Kako li su ljupke noge onih koji donose blagovijest dobra.
Ali nisu svi poslušali blagovijesti – evanđelja!
Zaista, Izaija veli: Gospodine, tko povjerova našoj poruci?
Dakle: vjera po poruci, a poruka riječju Kristovom.
Nego pitam: Zar nisu čuli? Dapače!
Po svoj zemlji razliježe se jeka, riječi njihove sve do nakraj svijeta.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati

Molitva za ljubav

Molitva za ljubav

Bože, ti si ljubav.
Svaka je prava ljubav od tebe.
Tvoj je Sin sve zapovijedi sažeo u zapovijed ljubavi prema tebi i bližnjemu.
Mi ne znamo pravo ljubiti.
Potrebna nam je snaga tvoje ljubavi.
Zato izlij na nas Duha svoje ljubavi , da on u nama učini ono za što sami nismo sposobni ,pa da po nama u svijetu bude više ljubavi.
Pomozi nam da te uzljubimo svim srcem , svom snagom , svom dušom i svom pameti, jer ćemo jedino tako moći nesebično voljeti i svakog čovjeka.

Amen.

2911 – Devetnica Bezgrešnoj Djevici Mariji

Devetnica Bezgrešnoj Djevici Mariji
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

1. dan 29/11

O Marijo Djevice prečista, začeta bez grijeha istočnog, tvoja je neokaljana čistoća slična gorućem busu kupine što ga je Mojsije promatrao, utrni u nama vatru grešnih požuda zbog kojih se nebrojene duše gube. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno začeće BDM, Majke Božje.

Pozdravljam Te i ljubim Te,
Ljiljane,
što blistaš snježnom bjelinom,
mirisavi Ljiljane Presvetoga Trojstva!

Pozdravljam Te i ljubim Te,
Ružo otajstvena,
obasjana nebeskom slavom i ljepotom!

Pozdravljam Te i ljubim Te,
Neoskvrnjena Djevice,
prije poroda, u porodu i poslije poroda!
Od Tebe se rodio i Tvojim se mlijekom hranio Kralj Neba!

Majko divna, pomozi meni nevoljnom grešniku
i moli za me,
sada
i na času smrti moje! Amen
3 Zdravo Marijo … Nastavi čitati

34. NKG – PETAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

Krist KraljISUS: RIJEČI MOJE NE ĆE PROĆI
Lk 21, 29-33
Isus ponovno rabi sliku iz prirode kako bi ilustrirao neminovnost onoga što on najavljuje da će se dogoditi. Kao što imamo smjenu godišnjih doba, kao što nakon proljeća dolazi ljeto, a ljeto je vrijeme žetve, tako je i sa svjetskim tijekovima. Izvjesnost sigurnoga kraja jest tu. To je povijesna neminovnost. Svijet je zreo za sud, Božje je kraljevstvo blizu. Učenici trebaju iščitavati znakove vremena koji prethode dolasku Sina Čovječjega. Progonstva, nemiri, katastrofe kozmičkih razmjera. Znakovi su do te mjere sigurni, izvjesni, kao što je slijed godišnjih doba izvjestan. Vrijeme je žetve uvijek u Bibliji vrijeme suda i presude. Razaranje Jeruzalema bijaše nešto kao sud nad nevjernim gradom, bijaše to objava Božje suverenosti. Svatko treba u svome vremenu čitati znakove i promatrati ih u svjetlu Božje riječi i objave. Izvjesnost konačnoga suda je zajamčena, neovisno o ljudskim iskustvima i mišljenjima. Nastavi čitati

34. NKG – PETAK – JUTARNJA MOLITVA

Jutarnja molitva (6)

XXXIV.  TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
34. NKG – Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞
“Tebi ću se moliti, o Bože, ujutro ćeš moj glas uslišati.” Ps 5, 3

 

Jutro je svanulo, prohladno i svježe.
Probudio si me moj Isuse,hvala Ti.
Sklapam ruke i zazivam Tvoje Ime.
Zahvaljujem Ti i na ovome novome danu.
Zahvaljujem Ti na lijepo prospavanoj noći.
Molim Te da me blagosloviš i sve ljude svijeta.
Molim Te za mir u svijetu i u svim obiteljima.
Molim Te za sve bolesne da ih ozdraviš.
Molim Te i zahvaljujem Ti za sve sto činiš
Neka se vrši Sveta Volja Tvoja.
Znam da je dobro onako kako Ti činiš.
Hvala Ti moj Isuse i za ovo jutro.
Neka bude svima dobro.
I Tebi moj Isuse dobro jutro.

34. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (I)

Lk 21, 29-33

XXXIV. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
34. NKG – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖
: Dn 7, 2-14, Dn 3, 75-81, Lk 21, 29-33

Prvo čitanje: Dn 7, 2-14
Gle na oblacima nebeskim dolazi kao Sin čovječji.

Čitanje Knjige proroka Daniela
Noću u viđenju pogledah, kad eno: četiri vjetra nebeska uzbibaše veliko more. Četiri goleme zvijeri iziđoše iz mora, svaka drukčija. Prva bijaše kao lav, a krila joj orlovska. Dok je promatrah, krila joj se iščupaše, diže se ona sa zemlje i uspravi na noge kao čovjek, i bijaše joj dano srce čovječje. Kad eno druga zvijer: gle, sasvim drukčija: kao medvjed, s jedne strane uspravljena, tri joj rebra u raljama, među zubima. I bijaše joj rečeno: »Ustani, nažderi se mesa!« Gledah dalje, i evo: treća zvijer kao leopard, na leđima joj četiri ptičja krila: imaše četiri glave, i dana joj je vlast. Zatim, u Nastavi čitati