33. NKG – MISNA ČITANJA – f (I)

XXXIII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
33. NKG – Sv. Cecilija, djevica i mučenica
Spomendan

MISNA ČITANJA

📖: od dana: 1Mak 4,36-37.52-59; Otpj. pj.: 1Ljet 29,10-11b.11d-12; Lk 19,45-48

Prvo čitanje: 1Mak 4, 36-37.52-59
Slavili su posvetu žrtvenika i radosno prinosili paljenice.

Čitanje Prve knjige o Makabejcima
U one dane: Juda i njegova braća rekoše: »Eto, naši su neprijatelji satrti, hajde da očistimo Svetište i posvetimo ga.« Sabra se sva vojska i pope se na goru Sion.
Dvadeset i petog dana devetog mjeseca, zvanog Kislev, godine sto četrdeset i osme, ustadoše u rano jutro i prinesoše po Zakonu žrtvu na novom žrtveniku za paljenice koji bijahu podigli. Obnovili su posvetu žrtvenika uz pjesme i zvuke citara, harfa i cimbala u ono isto doba i u isti dan u koji su ga pogani oskvrnuli.
Sav je narod pao ničice i poklonio se, a zatim upravio hvalu Nebu, onomu koji ih je tako sretno vodio. Osam su dana slavili posvetu žrtvenika i radosno prinosili paljenice i žrtve pričesnice i zahvalnice. Uresili su pročelje Hrama zlatnim vijencima i štitovima, obnovili ulaz i ćelije i postavili im vrata. Nastala je velika radost u narodu i izbrisala se sramota koju su nanijeli pogani. Juda je sa svojom braćom i sa svom izraelskom zajednicom odredio da se, počevši od dvadeset i petog dana mjeseca Kisleva, svake godine u svoje vrijeme, osam dana radosno i veselo slavi dan posvete žrtvenika.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “33. NKG – MISNA ČITANJA – f (I)”

%d blogeri kao ovaj: