Kad idemo na misu ;(

Kad idemo na misu, za BozicKad idemo na misu ;(

Ne da ti se ići u crkvu i u njoj se moliti jer ti je tamo predosadno?
U crkvu ne idemo zbog sebe već zbog Boga; ne idemo da bi se tamo zabavili, već da bismo se zahvalili Bogu za sve što nam pruža, da bi se pokajali za svoje grijehe i da bismo ga zamolili da nam usliši neke naše molitve tj. ispuni neke naše želje.

 

MOLIVA SV. NAZARETSKOJ OBITELJI

MOLIVA SV. NAZARETSKOJ OBITELJI

MOLITVA ZA RAZORENU LJUBAV
(uz ovu molitvu ako izmoliš Žalosnu krunicu i Litanije sv. Obitelji kroz devet dana, može se
uzeti kao HITNA devetnica u HITNIM POTREBAMA )

Sveta Nazaretska Obitelji moram ti reći što se u meni zbiva. Moja je ljubav razorena.
Uzaludne bijahu sve nade i ponovljena izmirenja.
Moram vikati i žaliti što se od mene traži takav život.
Kako se nepromišljeno zlorabilo moje povjerenje.
Mislim na djecu koja su najviše pogođena.
O da nas ljubav tako muči.
Zasluženo ili nezasluženo, kako bih se rado pravdao.
Ne moram li u sebi sve zatomiti ?
Životna mi je blizina teret.
Često mi se rastava pričinja jedinim izlazom da se još više ne upropastimo.
Pa kad sad ne
mogu govoriti i šutim, te obavljam samo nužno da se život nastavi, tada ne daj
da moja duša usahne ili otvrdne.
Pomozi mi da ne
postanem nemilosrdan za trenutke koji mogu otkloniti najgore, da ne postanem
bez snage ako se nudi oproštenje, da ne utrnem sjećanje na sve dobro zajedničko
i lijepo – očuvaj me od toga.
Jedno smo se drugom
zamjerili i ni slutili nismo kako bi se naš život mogao slomiti.
Molim za snagu.
Molim za
razumijevanje.
Molim za očuvanje
mojega braka.
Molim za malo
ljubavi bez koje ne mogu živjeti.

Amen.

Sada se izmoli Žalosna krunica i Litanije sv. Obitelji

LITANIJE SV. NAZARETSKOJ OBITELJI

LITANIJE SV. NAZARETSKOJ OBITELJI
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, otkupitelja svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan, Bože, smiluj nam se!
Sveta Obitelji, Sveta Obitelji Isusa, Marije i Josipa, moli za nas
Sveta Obitelji, koja si početak novog stavarnja,
Sveta Obitelji, zemaljsko trosjtvo, ogledalo Nebeskog Trojstva,
Sveta Obitelji, hrame neprestane molitve,
Sveta Obitelji, harmonijo radosnog reda i posvećenog rada,
Sveta Obitelji, koja svakoga srdačno dočekuješ,
Sveta Obitelji, koja si uvijek spremna svima pomoći,
Sveta Obitelji, koja si uvijek podložna volji Božjoj,
Sveta Obitelji, sjaju dostojanstvenog siromaštva,
Sveta Obitelji, primjeru snage u svakoj nevolji,
Sveta Obitelji, vjerna svim vjerskim pobožnostima,
Sveta Obitelji, kraljevstvo djevičanske ljubavi,
Sveta Obitelji, kraljevstvo najbrižnije pažnje prema Sinu Božjem,
Sveta Obitelji, kraljevstvo ponizne poslušnosti Sina Božjega,
Sveta Obitelji, bedeme vjere,
Sveta Obitelji, arko Novog Saveza,
Sveta Obitelji, kao ime jedinstveno i voljeno,
Sveta Obitelji, pravi primjere svakoj obitelji,
Sveta Obitelji, radosti nebeskih anđela,
Sveta Obitelji, blagoslovljena od svih ljudi,
Sveta Obitelji, koja si vjerna Božjim zakonma,
Sveta Obitelji, koja si živjela skromno i skriveno očima drugih ljudi ,
Sveta Obitelji, čiji je život sjajan u očima Nebeskog Oca,
Sveta Obitelji, izvore radosti za sve,
Sveta Obitelji, izvore naše svetosti,
Sveta Obitelji, izvore našeg spasenja,
Sveta Obitelji, spase nas grešnka,
Sveta Obitelji, radosti u našem smrtnom času,
Sveta Obitelji, vrata raja,
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!
Moli za sv. Nazaretska Obitelji,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se :
Milosrdni Oče, daj nam da uvijek slijedimo primjer sv. Obitelji, da bismo poslije kušnje ovoga života mogli sudjelovati u nebeskoj slavi.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA – JUTARNJA MOLITVA

BOŽIĆNA OSMINA
SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA
Blagdan

JUTARNJA MOLITVA

Gospodine,
prikazujem Ti sve nas ovdje Duhom povezane. Očuvaj nas molim Te u Tvojoj vjeri, učini nas oruđem svoje ljubavi. Posebno Te molim Gospodine, za sve koji su bolesni, koji pate u duši, koji se osjećaju napuštenima, i nevoljenima. Pokaži im svoje milosrđe, neka vide da ih ljubiš, da su vrijedni u Tvojim očima.
Svim obiteljima našim, neka Sveta obitelj bude uzor, i neka nas sve prati njihov zagovor.
Hvala Ti Gospodine. 

2812 – Nevina dječica

BOŽIĆNA OSMINA
4. DAN BOŽIĆNE OSMINE
28. PROSINAC – NEVINA DJEČICA, mučenici

Nevina dječica

Danas Crkva slavi spomen na Nevinu dječicu. Najbolje je da ovo razmišljanje započnemo odlomkom svetog teksta iz Matejevog evanđelja: “Tada se Herod, vidjevši da su ga magi izigrali, veoma rasrdi te naredi da se poubijaju u Betlehemu i njegovoj okolici sva muška djeca od dvije godine pa naniže, prema vremenu za koje se pomno raspitao u maga. Tada se ispuni riječ proroka Jeremije: ‘Glas u Rami ču se – plač i jauk mnogi: to za djecom Rahela tuži – neutješena što ih nema'”.

S pravom se zgražamo nad nasiljem jednog vlastodršca koji beskompromisno želi sačuvati vlast i prijestolje. Radi svojih sebičnih interesa okrutno je pogazio pravo na život malene dječice. Nažalost, i danas se ta krv prolijeva kada se vrše pobačaji začete a još nerođene djece. Ljudski je život svetinja. Bračni parovi koji ubijaju svoje dijete su grobari svoje obitelji i svoga naroda.

Dok slavimo mučeničku uspomenu Nevine dječice, želimo dozvati u pamet svim našim obiteljima da su odgovorne pred svojim narodom, pred poviješću, pred budućnošću, pred savješću, i što je najvažnije pred samim Bogom. Obitelji moraju svoje postupke uskladiti sa stvaralačkom Božjom namjerom izraženom u samoj naravi braka i njegovih čina.

Marija i mali Isus

Veličina žene je nad kolijevkom.
Ona tada zna da je ispunila svoje poslanje,
jer je skinula svoje ženstvo, skrušila se svetački
i nijemo zavjetovala da će svoju ljepotu, svoje zdravlje,
pa makar i sam život ako ustreba – žrtvovati.

Hladne i duboke noći
dok je zemlja bezbrižno sanjala o prolaznim brigama
Djevica iz Nazareta postala je Mati.
Rodila je sina, kome nebo daje ime.
Povila je Prvenca, koji je Spasitelj ljudi.
I nadvila se nad Njegovu kolijevku.
Spustila se na koljena,
da se kao stvorenje pokloni svome Stvoritelju.
Spustila je svoje djevičanske ruke i preprela ih na svojim prsima,
da ništa od radosne sreće tog časa
ne nestane iz njene bogate nutrine.

Ona je sada Mati.
Mati, koja se stepenicama žrtve uspela u svetište Života,
žrtvujući potpuno sebe
da ono njeno Dijete živi i mogne se radovati.
Mati, koja ne pripada više sebi, nego se sva predaje
na raspolaganje svome Djetetu.
I nadvita nad kolijevkom svoga Čeda
Njeno se Srce raduje radošću većom od radosti bilo koje žene,
jer zna da se pravo radovati mogu samo one žene
koje će svoje materinstvo posvetiti žrtvenoj službi
ove jedine kolijevke u kojoj leži njeno Dijete,
da bude život i sreća svekolike njihove djece.

%d blogeri kao ovaj: