1812 – Sveti Gracijan Tourški i Sveti Malahija prorok

Sveti Gracijan Tourški

Danas slavimo svetog Gracijana (latinski Gatianus, Gratianus ili Catianus, francuski Gatien, Gratien ili Cassien), prvog biskupa francuskog grada Toursa. Rodio se u III. stoljeću, vjerojatno u Rimu. Papa Fabijan poslao je 250. iz Rima sedmoricu biskupa u Galiju kao misionare. Gracijan je tada postao biskupom Toursa (središnja Francuska), u kojem je predano i neumorno djelovao pedesetak godina unatoč mnogim teškoćama i poganskim podvalama, propovijedajući i po šumama i spiljama. Izvan gradskih zidina podigao je sklonište za putnike i sirotinju i tamo je prema svojoj želji nakon pola stoljeća širenja Radosne vijesti, umoran i iscrpljen od posta, pokore i napora predao dušu Gospodinu. Prema predaji neposredno prije smrti ukazao mu se Spasitelj i kazao mu: „Ne boj se! Tvoja kruna je spremna i sveci očekuju tvoj dolazak na nebo.“ Zatim ga je pričestio i podijelio mu posljednju pomast. Preminuo je u Toursu 20. prosinca 301.

Slavni tourški biskup sveti Martin prenio je 380. njegove relikvije u novosagrađenu baziliku. Saint Gatien je zaštitnik tourške nadbiskupije i grada Toursa, koji se diči prekrasnom katedralom nazvanom njegovim imenom (građena je između 1170. i 1547). Njegovo ime nose i brojna francuska naselja, ustanove, zračna luka i sportska borilišta. Pobožni vjernici zazivaju ga zbog ukradenih i izgubljenih stvari.

 

Sveti Malahija prorok

Sveti Malahija (hebrejski Maleaki, latinski Malachias), autor je jedne od starozavjetnih proročkih biblijskih knjiga. Svrstavaju ga u skupinu 12 malih proroka. Smatra se da je pripadao Zebulonovom plemenu i bio rodom iz Saphe. Opisao je prilike u Palestini od 500. do 450. godine prije Krista. Pretpostavlja se da je djelovao između 445. i 432, a po nekim izvorima između 519. i 425. Malahija se navodi kao posljednji „mali“ prorok, a djelovao je u vrijeme pripreme velike obnove koju su proveli očevi novog judaizma Ezra i Nehemija. Njegova knjiga sadrži moralne opomene, mesijansko proroštvo i naviješta sudnji dan. Malahija vjerojatno nije njegovo vlastito nego simboličko ime. Očito je bio dobro upućen u prilike onog vremena. Hram je bio već sagrađen, život još nesređen, a izvana su neprestano stizale prijetnje Edomaca.
Prorok govori u duhu Ponovljenog zakona i glavne su mu teme vjernost Savezu, čistoća bogoslužja i društvena pravda. S tog stajališta i ocjenjuje nedostatke u Svetištu, kod svećenstva i u društvu, a osobito mješovite ženidbe i rastavu braka. Kritizira svećenike zbog ravnodušnosti i nemara. Svevišnji će pokazati svoju vlast nad svim narodima, i svi će mu prinositi čist prinos slaveći njegovo ime po svoj zemlji. Konačni cilj obnove jest „čisto bogoštovlje“ te mir i sloga u narodu. U Dan Jahvin bit će otkriveni i kažnjeni zlotvori. Malahijina knjiga svojim se mesijanskim i apokaliptičkim mislima približava Novom zavjetu. To je posljednja proročka knjiga Staroga zavjeta, a u Novom zavjetu citira se dvadesetak puta. Nakon toga je uslijedilo 400 godina šutnje, sve do dolaska svetog Ivana Krstitelja i Isusova naučavanja. Blažena Anna Katharina Emmerick, njemačka mističarka, vidjela je proroka Malahiju u svojim vizijama kao anđela.

 

1812 – BIBLIJSKA MISAO DANA

III. TJEDAN DOŠAŠĆA – SRIJEDA
18. PROSINAC – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

EMANUEL – NAŠ JE BOG S NAMA

Mt 1,18-24

Riječi iz Matejeva Evanđelja koje upravo čusmo žele opisati kako to bijaše na početku, kako započe ono od čega svi mi danas kao vjernici živimo te što smo mi kao vjernici. Tekst koji odlučuje o tijeku povijesti, utjelovljenju samoga Boga – Emanuela među nama. To je središnja misao ovoga odsječka. Bog postaje dio ljudske povijesti, on se utjelovljuje, snagom Duha Svetoga u Mariji. Isus nije plod ljudske, čovjekove volje, nego je po Duhu začet. “Sve se to dogodilo da se ispuni ono što je Gospodin rekao po proroku”, te je time cjelokupna povijest bila vrijeme priprave i iščekivanja dolaska Mesije. Tek od Isusa i s Isusova zrenika biva minula povijest razvidna, transparentna, prozračna i prepoznata kao povijest Boga s ljudima. Svakodnevno molimo u svome Angelusu kako smo ‘po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Božjeg’. Spoznati do kraja ne možemo, možemo samo naslućivati, možemo samo svojim ograničenim razumom doviđati što je to Bog učinio u povijesti. Nastavi čitati “1812 – BIBLIJSKA MISAO DANA”

1812 – MISNA ČITANJA

VRIJEME DOŠAŠĆA
18. PROSINAC 

MISNA ČITANJA
📖: Jr 23,5-8; Ps 72,1-2.12-13.18-19; Mt 1,18-24

Prvo čitanje: Jr 23, 5-8
Podići ću Davidu izdanak pravedni.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Evo dolaze dani — riječ je Gospodnja — podići ću Davidu izdanak pravedni. On će vladati kao kralj i biti mudar, i činit će pravo i pravicu u zemlji. U njegove će dane Judeja biti spašena, i Izrael će živjeti spokojno. I evo imena kojim će ga nazivati: »Jahve, Pravda naša.« Zato, evo dolaze dani — riječ je Gospodnja — kad se više neće govoriti: »Živoga mi Gospodina koji sinove Izraelove izvede iz zemlje egipatske«, nego: »Živoga mi Gospodina koji potomstvo doma Izraelova izvede i dovede iz zemlje sjeverne i iz svih zemalja kamo ih bijaše prognao, tako da obitavaju u zemlji svojoj!«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: 72, 1-2.12-13.18-19
Pripjev: U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik — dovijeka.

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici!

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov,
koji jedini tvori čudesa!
I blagoslovljeno slavno mu ime dovijeka!
Sva se zemlja napunila slave njegove!
Tako neka bude. Amen!

Evanđelje: Mt 1, 18-24
Isus će se roditi od Marije, zaručene za Josipa, sina Davidova.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel — što znači: S nama Bog!
Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.
Riječ Gospodnja.

%d blogeri kao ovaj: