Marija i mali Isus

Veličina žene je nad kolijevkom.
Ona tada zna da je ispunila svoje poslanje,
jer je skinula svoje ženstvo, skrušila se svetački
i nijemo zavjetovala da će svoju ljepotu, svoje zdravlje,
pa makar i sam život ako ustreba – žrtvovati.

Hladne i duboke noći
dok je zemlja bezbrižno sanjala o prolaznim brigama
Djevica iz Nazareta postala je Mati.
Rodila je sina, kome nebo daje ime.
Povila je Prvenca, koji je Spasitelj ljudi.
I nadvila se nad Njegovu kolijevku.
Spustila se na koljena,
da se kao stvorenje pokloni svome Stvoritelju.
Spustila je svoje djevičanske ruke i preprela ih na svojim prsima,
da ništa od radosne sreće tog časa
ne nestane iz njene bogate nutrine.

Ona je sada Mati.
Mati, koja se stepenicama žrtve uspela u svetište Života,
žrtvujući potpuno sebe
da ono njeno Dijete živi i mogne se radovati.
Mati, koja ne pripada više sebi, nego se sva predaje
na raspolaganje svome Djetetu.
I nadvita nad kolijevkom svoga Čeda
Njeno se Srce raduje radošću većom od radosti bilo koje žene,
jer zna da se pravo radovati mogu samo one žene
koje će svoje materinstvo posvetiti žrtvenoj službi
ove jedine kolijevke u kojoj leži njeno Dijete,
da bude život i sreća svekolike njihove djece.

Sveti Stjepan, prvomučenik

Sveti Stjepan, prvomučenik

Kako je broj kršćana rastao iz dana u dan Apostoli su osjetili potrebu oformiti svoje pomoćnike i tako nastaju đakoni. Prvotna im je zadaća bila paziti na red kod zajedničkih molitvenih susreta, dijeliti vjernicima poklone i nositi Euharistiju bolesnima i utamničenima. Najugledniji i najenergičniji među đakonima bio je Stjepan. Tek što je počeo djelovati istaknuo se revnošću i čudesima koja je Duh Sveti činio preko njega. Navukao je na sebe mržnju starih Židova zbog plemenite i smione slobode kojom je naviještao Evanđelje u svakoj prigodi. Tako jednog dana, kad im je predbacio što su progonili proroke i ubili Krista, oni ga izvedoše izvan grada i tu ga kamenuju. Stjepan je tako postao prvi mučenik, prvi je prolio krv za Krista. U trenucima umiranja moli za one koji su mu oduzimali život. Stjepan je ubijen nebili se razbila nova “sekta” koja u raspetome Isusu vidi obećanog Mesiju. Činjenica je da je ova mučenička smrt još više ujedinila prve kršćane i pobudila u njima spremnost čak i krvlju svjedočiti svoje uvjerenje: Isus je obećani Mesija, on je Spasitelj svijeta. Svima koji danas slave imendan upućujemo iskrene čestitke i želimo čvrstu vjeru poput Stjepanove.

Sretan imendan od srca čestitamo svim našim Šteficama, Stjepkama, Stjepanima, Stipanima, Štefekima, Stevama i Krunoslavima!

 

 

%d blogeri kao ovaj: