04. NKG – UTORAK – VEČERNJA MOLITVA

Laku noć

IV. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
04. NKG – Svagdan

VEČERNJA MOLITVA

Zaželjela bih ti Isuse laku noć,
i zamolila da mi blagosloviš i ovu
noć i san koji će na oči doć.
Hvala ti na suncu i blagom vjetru,
hvala ti na svakom osmijehu moje
djece koji mi uljepšavaju dan,
daruj i njima mirnu noć i ugodan san.

0402 – Sveti Ivan de Brito

Sveti Ivan de Brito
Sveti Ivan de Brito ili de Britto (João Heitor de Brito), poznat i kao Arulanandar ili „portugalski Franjo Ksaverski“, portugalski isusovac, misionar i mučenik, rođen je 1. ožujka 1647. u Lisabonu, u uglednoj plemićkoj obitelji. Njegov otac Salvador de Brito Pereira bio je potkralj portugalske kolonije Brazila, a umro je 1651. João je 1662. stupio u isusovački red i studirao na glasovitom sveučilištu u Coimbri. Zaređen je za svećenika i otputovao 1673. kao misionar u Maduru (danas Madurai, južna Indija, država Tamil Nadu). Uzeo je tamilsko ime Arul Anandar. Uhićen je i zatvoren 1684, a 1687. protjeran iz Indije pa se vratio u Europu. Portugalski kralj Pedro II, njegov zaštitnik, pokušao ga je zadržati u zavičaju, ali otac de Brito vratio se 1690. u Indiju s 24 nova misionara. Djelovanje na području Madure zahtijevalo je hrabrost od tamošnjih misionara jer je to područje do tada bilo izvan europskog kulturnog utjecaja. Otac de Brito pomno je proučio indijski kastinski sustav i uvidio da većina obraćenika na kršćanstvo dolazi iz najniže kaste. Zbog toga je učio domorodačke jezike, odijevao se i živio kao hinduistički pokornik, koji se smije približiti svim kastama. Katoličku vjeru naučavao je pojmovima, shvatljivima u indijskoj tradiciji i kulturi. Takav postupak već je prije predlagao i u južnoj Indiji uspješno provodio talijanski misionar, isusovac Roberto de Nobili (1577-1656). Nastavi čitati

0402 – Sveta Veronika

Sveta VeronikaSveta Veronika
Sveta Veronika (Veronica, Berenice), pobožna žena iz Jeruzalema (po nekima iz Cezareje), prema predaji je na putu prema Kalvariji hrabro pristupila Isusu i obrisala svojim rupcem krv, znoj i pljuvačku s njegova lica. Za nagradu joj je Gospodin uzvratio svojim likom utisnutim na platnu. Iako nije zabilježen u evanđeljima, taj događaj se spominje kao šesta postaja pobožnosti križnoga puta.

Svetu Veroniku zazivaju kod krvarenja, a zaštitnica je umirućih, fotografa, domaćica, pralja, tkalja, švelja, služavki, domaćica na župnim dvorovima i službenica u župnim uredima. Sretan i radostan imendan želimo svim našim Veronikama, Verama i Vericama!

0402 – Sveti Andrija Corsini

Sveti Andrija CorsiniSveti Andrija Corsini
Današnji sveti zaštitnik je Andrija (Andrea) Corsini, talijanski karmelićanin i biskup, „apostol Firence“. Rodio se u 30. studenoga 1302. u Firenci kao potomak glasovite plemićke obitelji. Nakon lakoumnog i razuzdanog života u mladosti, stupio je 1317. u firentinski karmelićanski samostan.

Zazivaju ga pri građanskim nemirima i neredima. Zaštitnik je Firence i brojnih naselja, župa i crkava.

04. NKG – UTORAK – JUTARNJA MOLITVA

Dobro jutroIV.  TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
04. NKG – Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Sveti, svemogući, dobri, vječni Bože i Oče na nebesima. Klanjamo ti se ponizno i zahvaljujemo Ti od sveg srca na svim blagodatima, koje si nam tako obilno udijelio nama i svim ljudima, duhovnim i svjetovnim poglavarima i cijeloj zemlji, siromasima, patnicima i putnicima, bolesnima i umirućima, svim anđelima i svecima i svim stvorovima.
Napose Ti se zahvaljujemo što si nas stvorio, uzdržao, otkupio i posvetio, što si nas vodio putem svoje očinske providnosti, za svaku radost i žalost, što si nas ove noći očinskom ljubavlju čuvao, i milostivo nam dao da smo doživjeli ovaj novi dan. Tebi Bože i Oče na nebesima, budi čast, slava i hvala u svemu i na sve vjekove! Tebi neka bude ovaj dan i čitav život naš posvećen iz najčišće ljubavi; što god mi budemo činili ili trpjeli, govorili ili mislili sve to prikazujemo Tebi i sjedinjujemo se s beskrajnim zaslugama i s gorkom mukom i smrti Sina tvoga, Isusa Krista, sa svim mogućim zaslugama svih anđela i svetaca i svih dobri ljudi. Prikazujemo Ti za siromašne duše u čistilištu, za nakane i zadovoljštinu naši grijeha i grijeha svih ljudi, da steknemo sve kreposti koje su nam osobito potrebne, da najposlije mi i svi ljudi, kada bude sveta volja Tvoja, sretno umremo i Tebi u nebo dođemo.
Stoga evo opet čvrsto odlučujemo, da ćemo danas izbjegavati svaki grijeh, osobito one pogreške i prilike u kojima smo Tvoju dobrotu već više puta uvrijedile i koje su naše glavne pogreške i uzrok mnogim drugim grijesima i pogreškama…. Danas se ponovno sasvim predajemo Tvojoj božanskoj volji s čvrstom odlukom, da ćemo sve protivštine ovoga dana primiti i podnijeti s potpunom odanošću u Tvoju svetu volju, prepuštajući sebe i sve svoje, vrijeme i vječnost Tvojoj beskrajnoj ljubavi.
Ali mi smo slabi i bez tvoje pomoći ne možemo ništa učiniti. Stoga Te ponizno molimo Tebe Bože i Oče naš, u najdubljoj poniznosti srca svoga, po Isusu Kristu Gospodinu našem, po zagovoru blažene Djevice Marije, svih anđela i svetaca, daj nam milost da izvršimo svoje odluke, udjeli nam Svoj Božanski blagoslov, da nas on krijepi, posveti, očuva i izbavi od svakog zla, da nas vodi k vječnom spasenju i sjedini sve to više sa svetom voljom Tvojom.
Isuse razapeta ljubavi Ti Boga mog, – poklanjam tebi ja dare bića svog. – Vjero, ufanje i ljubavi moja. – Daj da budem i ja vazda Tvoja. – Udijeli mi, da Te ljubim, Bože, – što jače i što se više može. – Slobodu svoju ja Ti predajem, – ljubav mi Tvoja bila uzdarjem. – Pamet Ti Bože moju očisti, – u njoj zlu misao svaku uništi, – rasvijetli tamu razuma mog – tragom vječnog svijetla Svog!
Volju mi ravnaj da srce moje – čini uvijek ono samo, dobro što je. – Ja samu sebe i sve što imam,- ko žrtvu svoju Tebi darivam. – Ti čini sa mnom, što je Tebi drago, – samo mi daruj milosti blago. – Jedino kad Tebe ljubim, Bože, – duša mi sreću zadobiti može. – Zato mi ljubav svoju udjeli i bit ću sretna kroz život cijeli. Amen.

04. NKG – UTORAK – MISNA ČITANJA (II)

IV.  TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
04. NKG – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: 2Sam 18, 9-10.14b.24-25a.30-32 – 19, 3; Ps 86, 1-6; Mk 5, 21-43

Prvo čitanje: 2Sam 18,9-10.14b.24-25a.30-32—19,3
Sine moj Abšalome! Oh, da sam ja umro mjesto tebe!

Čitanje Druge knjige o Samuelu

U one dane: Abšalom slučajno zapade u ruke Davidovim ljudima. Abšalom je jahao na mazgi, a mazga naiđe pod grane velika hrasta, tako te je Abšalomu glava zapela o grane, i on osta viseći između neba i zemlje, dok je mazga ispod njega otišla dalje.
Vidje to neki čovjek i javi Joabu govoreći: »Upravo sam vidio Abšaloma gdje visi o jednom hrastu.«
A Joab uze tri sulice u ruke i zabode ih u srce Abšalomu.
David je upravo sjedio među dvojim gradskim vratima, a stražar se bio uspeo na krov iznad vrata. Podigavši oči, stražar ugleda čovjeka kako trči sam. Stražar povika i javi kralju, a kralj mu reče:
»Odmakni se i stani!« On se odmakne i stade.
Uto stiže Etiopljanin koga posla Joab, i progovori: »Neka moj gospodar kralj primi veselu vijest. Gospodin ti je danas pribavio pravdu izbavivši te iz ruku svih onih koji su stali na tebe.« A kralj upita Etiopljanina: »Je li spašen mladić Abšalom?« A Etiopljanin odgovori: »Neka neprijatelji moga gospodara i kralja i svi koji se dižu na tebe u zloj namjeri — prođu kao taj mladić!«
Kralj zadrhta, pope se u gornju odaju nad vratima i zaplaka: jecajući govoraše ovako: »Sine Abšalome, sine moj! Sine moj Abšalome! Oh, da sam ja umro mjesto tebe! Abšalome, sine moj, sine moj!« I javiše Joabu: »Eno kralj plače i tuguje za Abšalomom.« Tako se pobjeda u onaj dan pretvorila u žalost za svu vojsku, jer je vojska čula u onaj dan da kralj tuguje za svojim sinom.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati