01. KOR – BIBLIJSKA MISAO DANA – b

I. KORIZMENI TJEDAN | PONEDJELJAK
01. KOR|
Svagdan
Biblijska poruka dana

ISUS – U GLADNOME GLADUJE, U ŽEDNOME ŽEĐA
Mt 25,31-46
Hoće li netko ili ne će unići u kraljevstvo Božje, u Božju slavu, zavisi od toga je li vršio volju Božju. Na kraju Govora na gori Isus govori kako ne će unići u slavu oni koji govore ‘Gospodine, Gospodine, nego oni koji vrše volju Oca njegova koji je na nebesima’. To je odlučno i razlučno u našoj vremenitoj i vječnoj sudbini. I u ovoj završnoj prispodobi prije svoje muke Isus naglašava upravo to: Kako se odnosim prema Bogu i prema čovjeku. Onako kako se odnosimo prema čovjeku određuje našu vječnu sudbinu. Služiti Bogu u čovjeku, bez obzira na vjeru, boju, stalež. To je raspoznajni znak, to je onaj test koji svatko od nas mora položiti, upravo kao što se polažu testovi za vozački ispit. Nastavi čitati “01. KOR – BIBLIJSKA MISAO DANA – b”

01. KOR – MISNA ČITANJA – b

I. KORIZMENI TJEDAN – PONEDJELJAK
01. KOR – Svagdan

MISNA ČITANJA

📖:Lev 19,1-2.11-18; Ps 19,8-10.15; Mt 25,31-46

Prvo čitanje: Lev 19, 1-2.11-18
Po pravdi sudi svome bližnjemu.

Čitanje Knjige Levitskog zakonika
Gospodin reče Mojsiju: »Govori svoj zajednici Izraelaca i reci im:
Sveti budite! Jer sam svet ja, Gospodin, Bog vaš!
Nemojte krasti; nemojte lagati i varati svoga bližnjega. Nemojte se krivo kleti mojim imenom i tako oskvrnjivati ime svoga Boga.
Ja sam Gospodin!
Ne iskorišćuj svoga bližnjega niti ga pljačkaj! Radnikova zarada neka ne ostane pri tebi do jutra. Nemoj psovati gluhoga niti pred slijepca stavljaj zapreku. Svoga se Boga boj!
Ja sam Gospodin!
Ne počinjajte nepravde na sudu! Ne budi pristran prema neznatnome, niti popuštaj pred velikima: po pravdi sudi svome bližnjemu. Ne raznosi klevete među svojim narodom; ne izvrgavaj pogibli krv svoga bližnjega.
Ja sam Gospodin!
Ne mrzi svoga brata u svom srcu! Dužnost ti je koriti svoga sunarodnjaka. Tako nećeš pasti u grijeh zbog njega. Ne osvećuj se! Ne gaji srdžbe prema sinovima svoga naroda. Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Ja sam Gospodin!«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “01. KOR – MISNA ČITANJA – b”

%d blogeri kao ovaj: