01. KOR – MISNA ČITANJA – g (Liturgija kvatri)

I. KORIZMENI TJEDAN –  SUBOTA
Bogoslužje kvatri (za obraćenje i pokoru)

MISNA ČITANJA

📖: Iz Prigodnih čitanja (str. 190-203): 1Iv 1, 5 – 2, 2; Ps 51, 3-6a; Lk 7, 36-50

Prvo čitanje: 1Iv 1, 5 – 2,
Krv Isusa Krista čisti nas od svakoga grijeha.

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola

Ljubljeni!
Ovo je navještaj koji smo čuli od Isusa Krista i navješćujemo vama: Bog je svjetlost
i tame u njemu nema nikakve.
Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine.
Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha.
Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama.
Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan:
otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde.
Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem i riječi njegove nema u nama.
Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite.
Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca — Isusa, Krista, Pravednika. On je pomirnica za grijehe naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta.
Riječ Gospodnja.

Nastavi čitati “01. KOR – MISNA ČITANJA – g (Liturgija kvatri)”

%d blogeri kao ovaj: