05. KOR – PETAK – VEČERNJA MOLITVA

V. KORIZMENI TJEDAN – PETAK
05. KOR – Svagdan

VEČERNJA MOLITVA

Isus je s vama, ne bojte se !

U dubini srca svakog čovjeka živi želja i čežnja za susretom, za istinskim susretom s Bogom. Jednako bismo tako htjeli živjeti u istini s čovjekom. Ali sunce na nebu našeg zajedničkog života, istinskih međuljudskih odnosa, zamračuje oblak nepovjerenja, magla nepoštenja, sumnje i pretvaranja. Sunce u našem životu zaustavljaju zidovi, visoko podignuti između ljudi, nevidljivi, neugodni zidovi neprihvaćanja, straha koji nas udaljuje od čovjeka jer nam je nevjeran. Teško vjerujemo riječima koje laskaju, a iza kojih se skriva dvoličnost, zloba, a možda čak i mržnja, i upravo smo zbog toga tako daleko jedni drugima, makar živimo jedni pokraj drugih. Nismo jedni s drugima jer nam nedostaje istina i život u istini. Nastavi čitati

05. KOR – PETAK – DNEVNA PROPOVIJED

V. KORIZMENI TJEDAN – PETAK
05. KOR – Svagdan

DNEVNA PROPOVIJED
Iv 10, 31-42: Htjedoše ga uhvatiti, ali im izmače iz ruke.

U petak prije petka muke našega Gospodina Crkva nam čita nekoliko redaka iz Jeremijinih „Ispovijesti“. Nisu one poput npr. Augustinovih gdje se Bog samo slavi i ujedno se priznaju vlastite nevjernosti. Tako može govoriti svaka duša kad misli na sami sebe i što joj je Bog sve učinio, ali je drukčije kad se na sebi osjeća sva težina zadaće koju Bog nekome povjeri za druge. S tog je vidika lako shvatiti da uloga starozavjetnih proroka nije bila ugodna ni laka. Prorok Jeremija je kroz čitav život doživljavao neprijateljstva i progone. U današnjem prvom čitanju se jada: ‘Čuh klevete mnogih: ‘Užas odasvud! Prijavite. Mi ćemo ga prijaviti.’ Svi koji mi bijahu prijatelji čekahu moj pad. ‘Možda ga zavedemo pa ćemo njim ovladati i njemu se osvetiti!’ Njegov život sličan je životu njegova naroda koji je išao ususret katastrofi. On je morao narod, kojeg je ipak ljubio, neprestano opominjati i naviještati mu sud. Zato je žeo porugu i neprijateljstvo. Ovaj današnji tekst, pogotovo ako ga čitamo u širem kontekstu, pokazuje svu gorčinu koja se skupila u njegovu srcu. Zato ne čudi i ne iznenađuje molitva za osvetu: ‘Daj da vidim kako im se osvećuješ’.
Međutim, iz nje ne govori mržnja nego prevelika bol i prorokova sigurnost da je Bog na njegovoj strani. Svjestan je da je Bog s njim kao ‘snažan junak’ koji mu je obećao pomoć i zaštitu. Zato će njegovi protivnici posrnuti, postidjet će se, neće ga nadvladati, neće uspjeti. Bog vodi njegovu parnicu i zato je prorok, uza sva protivljenja, siguran u pobjedu. Bog ne napušta one koji se u njega uzdaju. To vrijedi za Jeremiju, ali to isto vrijedi i za nas. Ni nas Bog neće napustiti ako čvrsto vjerujemo i sve svoje pouzdanje stavljamo u njega da ne klonemo u životnim olujama. A iz iskustva, a i riječi Božje, znademo da su nevolje, križ bitni dio baštine onoga koji slijedi Krista. Kao što je Krist spasio čovjeka križem, tako i sam čovjek, noseći svoj križ dolazi na put spasenja i surađuje na spasenju svijeta. što je rekao i sv. Pavao: ‘U svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu’ (Kol 1,24). Upravo s takvim, gore spomenutim, pouzdanjem pristupamo i mi Gospodinu s psalmistom u pripjevnom psalmu: ‘Bože moj, pećino moja, kojoj se utječem, štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja! Zazvat ću Gospodina, hvale predostojna, i od dušmana bit ću izbavljen.’ Nastavi čitati

05. KOR – PETAK – MISNA ČITANJA

V. KORIZMENI TJEDAN – PETAK
05. KOR – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Jr 20,10-13; Ps 18,2-7; Iv 10,31-42

Prvo čitanje: Jr 20, 10-13
Sa mnom je Gospodin kao snažan junak!

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Čuh klevete mnogih: »Užas odasvud! Prijavite, Mi ćemo ga prijaviti.« Svi koji mi bijahu prijatelji čekahu moj pad. »Možda ga zavedemo, pa ćemo njim ovladati i njemu se osvetiti!« Sa mnom je Gospodin kao snažan junak! Zato će progonitelji moji posrnuti i neće nadvladati, postidjet će se veoma jer neće uspjeti; vječna se sramota neće zaboraviti.
Gospodine nad Vojskama, koji proničeš pravednika, i ispituješ mu bubrege i srce, daj da vidim kako im se osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju. Pjevajte Gospodinu, hvalite Gospodina, jer on izbavi duše sirote iz ruku zlikovaca.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati