Vratite se Bogu i molite

“Draga djeco! S radošću u srcu sve vas pozivam da živite vašu vjeru i da je svjedočite srcem i primjerom u svakom obliku. Odlučite se dječice da budete daleko od grijeha i napasti, i neka u vašim srcima bude radost i ljubav za svetošću. Ja vas dječice ljubim i pratim vas svojim zagovorom pred Svevišnjim. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. ”

Poruka, 25. srpanj 2013.

Poruke iz Međugorja

SAKRAMENT POTVRDE

POTVRDA I SAKRAMENT POTVRDE
Krštenje, Euharistija i Potvrda čine sakramente kršćanske inicijacije – uvođenje u cjelovit kršćanski život. Nema potpunog kršćanina ako nije primio sva tri ova sakramenta.
“Zajedno s krštenjem i euharistijom sakrament Potvrde tvori cjelinu ‘sakramenata kršćanske inicijacije’, jedinstvo koje treba čuvati. Vjernicima treba zato tumačiti kako je primanje ovog sakramenta nužno za utvrđenje krsne milosti. ‘Po sakramentu Potvrde krštenici se još savršenije vežu uz Crkvu, obdaruju se posebnom jakošću Duha Svetoga te su tako obvezniji kao pravi Kristovi svjedoci da riječju i djelom šire i brane vjeru’.“ (KKC 1285)

1. Potvrda u Božjem naumu spasenja
Što je bitno za sakrament Potvrde?
Bitno je to da su krštenici na poseban način obdareni jakošću Duha Svetoga, božanske osobe koja ih čvrsto veže uz Crkvu da bi kao pravi Kristovi svjedoci, ne samo riječju, nego i djelom živjeli, branili i promicali svoju vjeru.
Već u Starom Zavjetu proroci su navijestili da će Duh Gospodnji počivati na Božjem poslaniku, na Mesiji, kako bi mogao ostvariti svoje poslanje. Silazak Duha Svetoga na Isusa dok je bio kršten u rijeci Jordanu bio je za prisutne znak da je On taj Božji poslanik, Mesija, Sin Božji, čija će se cjelokupna misija ostvariti u zajedništvu s Duhom Svetim što mu ga Otac daje u obilju.
“Proroci su u Starom zavjetu navijestili da će Duh Gospodnji počivati na očekivanom Mesiji radi njegova spasenjskog poslanja. Silazak Duha Svetoga nad Isusa u trenutku kada ga je Ivan krstio bijaše znak da je on onaj koji ima doći, da je Mesija, Sin Božji. Budući da je bio začet po Duhu Svetom, sav je život i poslanje proveo u potpunom zajedništvu s Duhom Svetim što mu ga je Otac dao ‘bez mjere’ (Iv 3,34).“ (KKC 1286) Nastavi čitati “SAKRAMENT POTVRDE”

NEDJELJA DUHOVA (PEDESETNICE) – MISNA ČITANJA

Iv 15, 26-27; 16, 12-15

NEDJELJA DUHOVA (PEDESETNICE)
Svetkovina

MISNA ČITANJA
📖: Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29b-31.34; Rim 8,8-17 (ili: 1Kor 12,3b-7.12-13); Iv 14,15-16.23b-26 (ili: Iv 20,19-23)

Prvo čitanje: Dj 2, 1-11
Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti.

Čitanje Djela apostolskih
Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.
A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “NEDJELJA DUHOVA (PEDESETNICE) – MISNA ČITANJA”

07. VAZ – MISNA ČITANJA – g

VII. VAZMENI TJEDAN  – SUBOTA
07. VAZ – Svagdan

MISNA ČITANJA

📖:Dj 28,16-20.30-31; Ps 11,4-5.7; Iv 21,20-25

Prvo čitanje: Dj 28, 16-20.30-31
Osta u Rimu propovijedajući kraljevstvo Božje.

Čitanje Djela apostolskih
Kad uđosmo u Rim, Pavlu su dopustili stanovati zasebno, zajedno s vojnikom koji ga je čuvao.
Nakon tri dana sazva on židovske prvake. Kad se sabraše, reče im: »Ja, braćo, ne učinih ništa protiv naroda ni običaja otačkih, a ipak me okovana u Jeruzalemu predadoše u ruke Rimljana. Oni me nakon istrage htjedoše pustiti jer nije na meni bilo ništa čime bih zaslužio smrt. Kako se Židovi tome opriješe, bio sam prisiljen prizvati se na cara; ne dakle stoga što bih imao bilo za što tužiti svoj narod. S toga dakle razloga zamolih vidjeti vas i obratiti vam se jer zbog nade Izraelove nosim ove verige.«
Pavao osta pune dvije godine u svom unajmljenom stanu gdje je primao sve koji su dolazili k njemu, propovijedao kraljevstvo Božje i naučavao o Gospodinu Isusu Kristu sa svom slobodom, nesmetano.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “07. VAZ – MISNA ČITANJA – g”

07. VAZ – MISNA ČITANJA – f

VII. VAZMENI TJEDAN  – PETAK
07. VAZ – Svagdan ili: Sv. Pavao VI., papa

MISNA ČITANJA

📖: Dj 25, 13b-21, Ps 103, 1-2.11-12.19-20ab, Iv 21, 15-19

Prvo čitanje: Dj 25, 13b-21
Isus je umro, a Pavao tvrdi da je živ.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Dođu kralj Agripa i Berenika u Cezareju da pozdrave Festa. Kako se ondje zadržaše nekoliko dana, izloži Fest kralju ono o Pavlu: »Ima neki čovjek, reče, što ga je Feliks ostavio uznikom. Kad bijah u Jeruzalemu, izniješe veliki svećenici i starješine protiv njega tužbu i zatražiše osudu. Odgovorili im da u Rimljana nije običaj izručivati nekoga čovjeka prije negoli se, optužen, suoči s tužiteljima i dobije prigodu da se brani od optužbe. Pošto zajedno dođosmo ovamo, bez ikakva odgađanja sjedoh ja sutradan na sudačku stolicu i zapovjedih dovesti toga čovjeka. Tužitelji ga okružiše, ali ne izniješe tužbe ni za jedno od zlodjela koja sam ja naslućivao, nego su protiv njega imali nešto prijeporno o svojoj vjeri i o nekom Isusu koji je umro, a Pavao tvrdi da je živ. Ne snalazeći se u takvoj raspravi, upitah bi li htio u Jeruzalem da mu se ondje za to sudi. Budući da se Pavao prizivom podložio presudi njegova Veličanstva, zapovjedih da ga čuvaju dok ga ne pošaljem caru.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “07. VAZ – MISNA ČITANJA – f”

07. VAZ – SRIJEDA – BIBLIJSKA MISAO DANA

VII. VAZMENI TJEDAN – SRIJEDA
07. VAZ – Svagdan ili: Sv. Augustin Kenterberijski, biskup

BIBLIJSKA MISAO DANA

POSVEĆENI ISTINOM

Najsnažnije i najdublje što u životu nekoga čovjeka možemo učiniti, isto tako i zadnje što na kraju jednoga života možemo nekomu darovati jest molitva. Svaka ljubav dolazi do svojih granica, i jedino što nam preostaje jest da ga prepustimo Božjoj ljubavi i Božjem srcu. Upravo to čini i Isus u svojim oproštajnim riječima. Sve prelijeva u jednu veliku molitvu, u vapaj za one koji ostaju u svijetu. Na kraju svih mogućnosti, na razdjelnici svjetova ostaje nam da samo stupimo praznih ruku pred samoga Boga i molimo za ljubljenu osobu. ‘Velikosvećenička molitva’ upravo je stoga nazvana jer je u sebi vapaj za druge, obavljamo svećeničku službu u svijetu prema drugima. To čini za svoje Isus. Zahvalna molitva, ali i prinosnica, molitva nade i pouzdanja.
Isus govori o posvećenju, trostrukome. Naime, Otac je posvetio Sina i poslao ga u svijet. Sin posvećuje samoga sebe (tj. žrtvuje sebe) te moli da i učenici imaju udjela u njegovu posvećenju te da budu posvećeni u istini. Posvećenje znači izabranje, odvajanje od svijeta, ali ujedno i poslanje u svijetu za Božje djelo. Nastavi čitati “07. VAZ – SRIJEDA – BIBLIJSKA MISAO DANA”

07. VAZ – MISNA ČITANJA – d

VII. VAZMENI TJEDAN  – SRIJEDA
07. VAZ – Svagdan ili: Sv. Augustin Kenterberijski, biskup

MISNA ČITANJA
📖: Dj 20,28-38; Ps 68,29-30.33-36c; Iv 17,11b-19

Prvo čitanje: Dj 20, 28-38
Povjeravam vas Bogu koji je kadar izgraditi i dati baštinu.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Reče Pavao starješinama Crkve efeške: »Pazite na sebe i na sve stado u kojem vas Duh Sveti postavi nadglednicima, da pasete Crkvu Božju koju sebi steče krvlju svojom.«
»Ja znam da će nakon mog odlaska među vas uljesti vuci okrutni koji ne štede stada, a između vas će samih ustati ljudi koji će iskrivljavati nauk da bi odvukli učenike za sobom. Zato bdijte imajući na pameti da sam tri godine bez prestanka noću i danju suze lijevajući urazumljivao svakoga od vas.«
»I sada vas povjeravam Bogu i Riječi milosti njegove koja je kadra izgraditi vas i dati vam baštinu među svima posvećenima.«
»Ni za čijim srebrom, zlatom ili ruhom nisam hlepio. Sami znate: za potrebe moje i onih koji su sa mnom zasluživale su ove ruke. U svemu vam pokazah: tako se trudeći, treba se zauzimati za nemoćne i na pameti imati riječi Gospodina Isusa jer on reče: ‘Blaženije je davati nego primati.’«
Kada to doreče, klekne te se zajedno sa svima njima pomoli. Tad svi briznuše u velik plač, obisnuše Pavlu oko vrata i stadoše ga cjelivati, ražalošćeni nadasve riječju koju im reče: da više neće vidjeti lica njegova. Zatim ga ispratiše na lađu.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “07. VAZ – MISNA ČITANJA – d”

07. VAZ – UTORAK – VEČERNJA MOLITVA

VII. VAZMENI TJEDAN – UTORAK
07. VAZ – Svagdan

VEČERNJA MOLITVA

Mi grešnici, /Tebe molimo, usliši nas!

Da po Tebi sveto živimo,
Da vazda budemo Tvoj sveti hram,
Da po Tebi ne popuštamo grešnim željama,
Da po Tebi Bogu živimo,
Da vazda čuvamo i širimo Kristov mir i ljubav,
Da bježimo od zabluda i grijeha,
Da se uvijek podlažemo Božjoj istini,
Da obnoviš u nama pravednost i poštenje,
Da nas obogatiš božanskom istinom i milošću

2605 – Životopis sv. Filipa Nerija

Životopis sv. Filipa Nerija

Obitelj i djetinjstvo
Dječak Filip Romul Neri rođen je 21. srpnja 1515. godine u Firenci od oca Franje, koji je bio javni bilježnik, i majke Lukrecije iz Mošana. Nakon što mu je rodila mlađu sestru, majka je umrla, te petogodišnji Filip i njegove dvije sestre – Elizabeta i Katarina, uskoro dobivaju za pomajku veselu, mladu Aleksandru (stariji brat Antonio umro je još prije Filipovog rođenja).

O Filipovom djetinjstvu ne zna se mnogo. Po svjedočanstvu sestre Elizabete doznajemo da su ga zbog vesele naravi i dobrodušnosti zvali „Pippo buono“ (Pipo dobri). Nastavi čitati “2605 – Životopis sv. Filipa Nerija”

2605 – Sv. Filip Neri – Dobri savjeti nasmijanog sveca

Dobri savjeti nasmijanog sveca

Opomene mladićima

  1. Blaženi vi, mladići, što imate vremena, da djelujete dobra.
  2. Nije vrijeme spavanja, jer nebo nije za lijenčine.

  3. Sinci, budite veseli; glavno je da ne griješite.

  4. Ali čuvajte se pretjerana veselja, jer ovo iščupa i ono malo dobra što ste sabrali.

  5. Ne valja zanemariti pobožnih vježbanja; ako ćeš na pristojne zabave, izvrši prije svoje pobožnosti, pak pođi. Nastavi čitati “2605 – Sv. Filip Neri – Dobri savjeti nasmijanog sveca”

%d blogeri kao ovaj: