09. NKG – SUBOTA – VEČERNJA MOLITVA

Večernja molitva04062016

IX. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
09. NKG – Svagdan ili Sv. Norbert

VEČERNJA MOLITVA

Mnogi su upravo Isusa smatrali Mesijom, stoga nije čudno da se i sam uključio u raspravu po tom pitanju. Isus govori o Mesiji kao Sinu Davidovu, navodeći mjesto iz proročke knjige. Ali ne naziva sebe Sinom Davidovim. NE niječe da je nije Mesija, ali ne želi biti narodno-političkim Mesijom kakvoga su Židovi očekivali. Slušatelje namjerno dovodi u nepriliku svojim pitanjem: Kako može Mesija biti Davidov Sin, kad ga sam David zove Gospodinom? Odgovor na postavljeno pitanje ne daje. Neka sami istražuju Pisma, razmišljaju o proročanstvima i stvaraju svoje mišljenje. Vjerojatno su ga upravo radi toga s velikom pozornošću i zanimanjem slušali. I mi često raspravljamo o nevažnim pitanjima i tražimo odgovore dok nam Isus stoji pred nama i daje nam se kao odgovor. Daje nam se kao onaj kojega tražimo i želimo. No i mi si ga želimo staviti u neke svoje isplanirane okvire i očekivanja, te ga onda ne prepoznajemo kao Emanuela – Boga s nama. Tražimo ga tamo gdje se može naći: u euharistiji i u njegovoj riječi. I ne trošimo uzalud svoje vrijeme na traganje za onim koji je među nama i u nama, samo ga trebamo prihvatiti takvoga kakav nam se daje.Amen.

Želimo vam laku i blagoslovljenu noć ….

Neka vas čuva naš dobri Bog ♥

09. NKG – SUBOTA – BIBLIJSKA MISAO DANA – KVATRE

IX. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
09. NKG – Svagdan ili Sv. Norbert

BIBLIJSKA MISAO DANA

Mt 25, 14-30
I u ovoj usporedbi o talentima gospodar se vraća ‘tek nakon dugog vremena’. Ali dolazi iznenada, kad ga nitko ne očekuje. I dolazi do konačnoga obračuna. Nagrada se ne isplaćuje prema onome što je tko dobio, nego sukladno vjernosti, marljivosti pojedinoga sluge. Svatko od nas ima svoje vlastite darove, svatko vlastitu zadaću u životu koju on sam mora ispuniti. Marljivi i vjerni sluga jest onaj koji danas i ovdje radi, a ne sanjari o budućnosti. Svijet je nedovršen, Gospodin ga je stvorio, ali je čovjekovo da mu daje ljudski oblik, da se preda do kraja djelu koje mu je sam Tvorac namijenio. Nastavi čitati “09. NKG – SUBOTA – BIBLIJSKA MISAO DANA – KVATRE”

09. NKG – SUBOTA – JUTARNJA MOLITVA

IX. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
09. NKG – Svagdan ili Sv. Norbert

Da, ovo je moja molitva ( …i zahvala),
molitva kojom se ja obraćam svojim jednostavnim riječima Bogu Ocu, Majci Božjoj, svim svecima i anđelima koji nad nama danonoćno bdiju.

Hvala Vam na ovom danu i svim danima.
Hvala Vam na svim trenucima ljepote, radosti i vjere koje sam doživjela i koje ću još sresti.
Hvala Vam što znam uživati u malim svakodnevnim stvarima.

Molim Vas da mi podarite zdravlje
posebno u ovom razdoblju kad sam
tako krhka, ranjiva i nesigurna.
Dajte mi moj mir, sigurnost i radost
koji su načas izblijedili.
Zašto? Ne znam!
Dogode se trenuci slabosti kojih nismo svjesni i koji nas nadjačaju.
U tim Vas trenucima tako jako trebam.
Osjetim tada Vašu podršku i znam da me razumijete.

Molim za zdravlje, ljubav, mir i vjeru
cijeloj mojoj obitelji,
a posebno mom dragom suprugu.
Sačuvajte našu ljubav i razumijevanje.

Posebno se brinite za moje roditelje.

Budite uz sve moje prijatelje i osobe koje volim i koje me vole.

To je moja jednostavna, svakodnevna molitva.
Amen.

09. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA – Liturgija kvatri

IX. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA

MISNA ČITANJA

Liturgija kvatri (za posvećenje ljudskoga rada i urod zemlje)

📖: Prigodna čitanja, str. 119-130; 2Sol 3,6-12.16; Ps 127,1-2; Mt 25,14-30

Prvo čitanje: 2 Sol 3, 6-12.16
Tko neće raditi, neka i ne jede!

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
Zapovijedamo vam, braćo, u ime Gospodina Isusa Krista da se klonite svakoga brata što živi neuredno i ne po predaji koju primiste od nas.Ta sami znate, kako nas treba nasljedovati. Jer, dok bijasmo među vama, nismo živjeli neuredno: ničiji kruh nismo badava jeli, nego smo u trudu i naporu noću i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas. Ne što ne bismo imali prava, nego da vam sebe damo za uzor koji ćete nasljedovati. Doista, dok bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo: Tko neće raditi, neka i ne jede! A čujemo da neki od vas žive neuredno: ništa ne rade, nego dangube. Takvima zapovijedamo i zaklinjemo ih u Gospodinu: neka s mirom rade i svoj kruh jedu.
A sam Gospodin mira dao vam mir zauvijek i na svaki način!
Gospodin sa svima vama!
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 90, 2-4.12-14.16
Pripjev: Djelo ruku naših nek uspije, Gospodine!

Prije nego se rodiše bregovi,
prije nego postade kopno i krug zemaljski,
od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi!

Smrtnike u prah vraćaš
i veliš: “Vratite se, sinovi ljudski!”
Jer je tisuću godina u očima tvojim
k’o jučerašnji dan koji je minuo
i kao straža noćna.

Nauči nas dane naše brojiti,
da steknemo mudro srce.
Vrati se k nama, Jahve! Tâ dokle ćeš?
Milostiv budi slugama svojim!

Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim,
da kličemo i da se veselimo u sve dane!
Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje
i tvoja slava na djeci njihovoj!

Evanđelje: Mt 25, 14-30
U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:
»Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov.
Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’
Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’
A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’
‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’«
Riječ Gospodnja.

%d blogeri kao ovaj: