17. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – f

XVII.  TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
17. NKG – Sv. Ignacije Lojolski, prezbiter
Spomendan

BIBLIJSKA MISAO DANA

ISUSOVA NEPRIHVAĆENOST U ZAVIČAJU

Mt 13, 54-58

Po završetku svoga govora o usporedbama Isus dolazi u svoj zavičaj, mjesto gdje je odrastao. U svojim je slikama, prispodobama pozivao ljude na odluku biti-ili-ne-biti, govorio je o veličini sreće, pronađe li čovjek životno blago, o nesreći i malodušju ako se čovjek ne odluči. Dolazi u svoj zavičaj, u Nazaret, i tu doživljava teški poraz zbog uskoće i uskogrudnosti svojih sumještana među kojima je odrastao.

Dok ga drugi već prepoznaju kao proroka, kao Mesiju koji čini djela i naučava kao onaj koji ima vlast i moć, dotle imamo i suprotni tabor onih koji ga sve jasnije odbacuju, ne vjeruju mu. Od svih skupina u Novome zavjetu koje odbacuju Isusa i njegovo mesijansko poslanje ovaj je prizor u Nazaretu od svih najneobičniji, najčudnovatiji. Čuju oni i spoznaju kolika je mudrost u njemu, slušaju o čudesima koja čini. I pomislili bismo da će ga otvorena srca i duha prihvatiti, objeručke. Upijati će njegovu riječ, žudno, oči će im se cakliti od sreće da je nešto takvo odraslo među njima, željet će ga se dotaknuti, ispružat će prema njemu ruke, liječit će ih i spasavati. Ali od svega toga ništa. Nastavi čitati “17. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – f”

17. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (II)

XVII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
17. NKG (II)  – Sv. Ignacije Lojolski, prezbiter
Spomendan

MISNA ČITANJA
📖: od dana Jr 26,1-9; Ps 69,5.8-10.14: Mt 13,54-58

Prvo čitanje: Jr 26, 1-9
Sav se narod skupi u Domu Gospodnjem.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

U početku kraljevanja Jojakima, sina Jošijina, kralja Judina, dođe mi riječ Gospodnja. Ovako govori Gospodin: Stani u predvorju Doma Gospodnjega, i svim gradovima judejskim koji dolaze da se poklone u Domu Gospodnjem naviještaj sve riječi koje sam ti zapovjedio da im kažeš. I ne izostavi ni jedne jedine. Možda će poslušati i vratiti se svaki sa zlog puta svoga, pa ću se pokajali za zlo koje naumih učiniti zbog zlodjela njihovih. Reci im: Ovako govori Gospodin: Ako me ne poslušate da hodite po Zakonu što ga stavih pred vas, slušajući riječi slugu mojih proroka koje vam neumorno šaljem, premda ih do sada niste slušali, postupit ću s ovim Domom kao sa Šilom, i učinit ću da ovaj grad bude prokletstvo za sve narode na zemlji.
I svećenici i proroci i sav narod slušahu Jeremiju kako naviješta te riječi u Domu Gospodinovu. A kad Jeremija izreče sve ono što mu je Gospod zapovjedio da naviješta svemu narodu, zgrabiše ga svećenici i proroci govoreći: »Platit ćeš glavom! Zašto si u ime Gospodnje prorokovao: Postupit ću s ovim Domom kao sa Šilom, i ovaj će grad biti opustošen, te nitko više u njemu neće stanovati?« I sav se narod skupi na Jeremiju u Domu Gospodnjem.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:  Ps 69, 5.8-10.14
Pripjev: Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine!

Brojniji su od vlasi na glavi mojoj
oni koji me mrze nizašto.
Tvrđi su od kostiju mojih
oni što mi se nepravedno protive:
zar mogu vratiti što nisam oteo?

Jer zbog tebe podnesoh pogrdu,
i stid mi pokri lice.
Tuđinac postadoh braći
i stranac djeci majke svoje.
Jer me izjela revnost za Dom tvoj,
i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.

No tebi se molim, Gospodine,
u vrijeme milosti, Bože;
po velikoj dobroti svojoj ti me usliši,
po svojoj vjernoj pomoći!

Evanđelje:Mt 13, 54-58
Nije li ovo drvodjeljin sin? Odakle mu sve to?

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Dođe Isus u svoj zavičaj. Naučavaše ih u njihovoj sinagogi te zapanjeni govorahu: »Odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile? Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov, i Josip, i Šimun, i Juda? I sestre mu nisu li sve među nama? Odakle mu sve to?« I sablažnjavahu se o njega.
A Isus im reče: »Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i u svom domu.« I ne učini ondje mnogo čudesa zbog njihove nevjere.
Riječ Gospodnja.

3107 – SV. IGNACIJE LOJOLSKI

Sveti Ignacije Lojoski (1491-1556)

Ignacije Loyola -a (Azpeitia, 23. listopada 1491. – Rim, 31. srpnja 1556.), španjolski svetac i utemeljitelj Družbe Isusove.
Rođen je godine 1491. u dvorcu Loyola, Gipuskoa na sjeveru današnje Španjolske, pod imenom Íñigo López de Loyola, kao posljednje od dvanaestero djece. Roditelji su mu već od ranog djetinjstva namijenili svećeničko zvanje i u tom su ga pravcu odgojno i usmjeravali, ali Íñigo, sklon viteškim pričama i avanturama, odlučuje krenuti putem vojničkog poziva. Njegova vojnička karijera strjelovito se kretala ka vrhuncu, ali ne zadugo. Na Duhove 1521., u bitci s trupama francuskog kralja Franje I, braneći tvrđavu Pamplonu, biva teško ranjen topovskim tanetom u koljeno. Nakon ranjavanja odlazi na dugotrajno liječenje u svoj rodni dvorac. Nalazeći se na bolesničkoj postelji čeznuo je za zabavnim knjigama, ali na dvoru su bile samo dvije: “Život Isusa Krista” od Ludolfa kartuzijanca i “Zlatne legende” (o životima svetaca) Jakova de Voragine. Ispočetka mu se nisu sviđale, ali ih je pritisnut dosadom počeo čitati.

Knjige su ga svakim danom sve više osvajale i u njemu započinje proces obraćenja i upoznavanja s Božjom providnošću. Nakon ozdravljenja odlučuje se na dugo hodočašće preko Španjolske i Italije do Svete Zemlje, gdje se namjeravao povući u jedan od pustinjačkih samostana. Nakon posjeta Gospinim svetištima Aranzazu i Montserratu odlazi u grad Manresu i ondje se u jednoj špilji blizu grada neplanirano zadržava gotovo godinu dana. U tom razdoblju molitve i razmišljanja došlo je konačno do prave preobrazbe. Kasnije o tome zapisuje: “Bog je sa mnom postupao kao učitelj s djetetom i ja bih uvrijedio Božje veličanstvo kad bih o tom posumnjao…”. Ovdje nastaje i Ignacijeva glasovita knjižica “Duhovne vježbe” koja će kasnije dovesti do obraćenja nebrojenih ljudi, a redovnicima i svjetovnjacima postati sredstvo pročišćenja duše.

Nakon boravka u Manresi posjećuje Rim, Veneciju i Svetu Zemlju. U Svetoj je Zemlji želio pomagati i obraćati nevjernike, ali mu želja ostaje neispunjena; vraća se u Europu i nastavlja s naukama u Barceloni, a kasnije i u Parizu gdje postaje doktor filozofije – “magister artium”. Tijekom boravka u Parizu okuplja nekolicinu istomišljenika i 1535. godine osniva “Družbu Isusovu” pod geslom: “Omnia ad maiorem Dei gloriam” – Sve na veću slavu Božju. Družba je nosila Isusovo ime jer je, kako kasnije kaže, u La Storti doživio viđenje. Naime, Isus mu je, noseći križ na ramenu, rekao da ga želi za slugu. Tako je zadobio veliku pobožnost prema Spasiteljevom imenu i htio da se Družba nazove Isusovom. Nakon toga Inigo, u čast svetog Ignacija Antiohijskog mijenja ime u Ignacije i usvaja njegovu izreku iz poslanice Rimljanima: “Moja je ljubav raspeta!”. Ignacija je 24. lipnja 1537. godine rapski biskup zaredio za svećenika. Svoju prvu misu želio je održati u Betlehemu, ali je to zbog ratova s Turcima bilo nemoguće, pa zato odlazi Papi u Rim. U Rimu Družba napreduje i stavlja se na potpuno raspolaganje papi Pavlu III. Na Božić 1538. Ignacije služi svoju prvu svetu misu na oltaru jaslica u bazilici Santa Maria Maggiore. 27. rujna 1540. godine papa Pavao III bulom “Regimini militantis ecclesiae”, proglašava Družbu Isusovu novim redom. Prvi suradnici i braća Družbe jednoglasno izabraše Ignacija za generalnoga poglavara, koji će to ostati sve do smrti. Redu je dao čvrst ustroj, popraćen brojnim misama i molitvama. Družba se proširuje po čitavoj Europi, a Franjo Ksaver ju proširuje i na Daleki Istok. Ignacije umire 31. srpnja 1556. godine, a taj se dan i danas slavi kao spomendan na neumornu i čvrstu osobu koja je za sobom ostavila razgranat i discipliniran red s brojnim kolegijima i ustanovama

3107 – SV. IGNACIJE LOJOLSKI – JUTARNJA MOLITVA

SV. IGNACIJE LOJOLSKI, Spomendan

JUTARNJA MOLITVA

“Uzmi, Gospodine,
i primi svu moju slobodu,
moju pamet, moj razum
i svu moju volju,
sve što imam
i što posjedujem.

Ti si mi to dao,
Tebi, Gospodine,
sve vraćam;
sve je tvoje,
raspolaži sa svime
po svojoj volji.

Daj mi samo svoju
ljubav i milost,
i to mi je dosta. Amen!”

Ovako je molio sv. Ignacije Loyola, ”ponosni unesrećeni vitez”, obraćenik, veliki učitelj duhovnosti, osnivač Družbe Isusove i marljivi radnik, koji je u svakodnevnim stvarima prepoznavao Gospodina, a u zajedništvu sa svojom Družbom sve radio na veću slavu Božju.

 

17. NKG – ČETVRTAK – VEČERNJA MOLITVA

XVII. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
17. NKG – Svagdan ili: Sv. Petar Krizolog, biskup i crkveni naučitelj

VEČERNJA MOLITVA

Kraljevstvo  Nebesko.
Izraelci su, kao i Hvati, bili mali narod. Neprestano su ovisili o okolnim narodima i često se događalo da ih ti narodi iskoriste i da zavladaju nad njima. Stoga su Izraelci kroz cijelu svoju povijest željno očekivali Božjeg Pomazanika, Mesiju, koji će doći i uspostaviti kraljevstvo. Isus, međutim, nije takav Mesija kakvog su oni zamišljali. Stoga im on, kroz prispodobe, otkriva kakvo je to njegovo, Nebesko, kraljevstvo.
Mi, danas, živimo demokratskom svijetu i mnogi se među nama pitaju: „Što će nama te prispodobe o Kraljevstvu?“ Mnogi će čak ići tako daleko pa će reći da je Crkva zaostala i da ju treba „ažurirati“! No tajna je u slušanju! Zato Isus često svoje prispodobe završava riječima: „Tko ima uši neka čuje!“ (Mt 13,43)
»Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.« (r.44)
Ponovno nam Isus otkriva svoju „logiku“. Nitko, normalan, neće prodati kuću i auto i sve što ima da bi kupio njivu. Njiva, u odnosu na imanje, izgleda beznačajno i jadno. Tako je i s onima koji traže NEBESKO kraljevstvo. U očima svijeta oni izgledaju čudno. Ako su bogati, nije dobro jer je „lakše devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo“ (usp. Mt 19,24). Ako su siromašni, opet nije dobro jer to je znak Božje nebrige! Ako su zdravi, onda nisu dobri svjedoci! Ako su bolesni, svi pitaju: „kakav je to tvoj Bog???“ Što god učinili, naići će na prepreke svih onih koji ne razumiju Isusovu logiku i Isusovo Kraljevstvo. Ali, ne brinite! Sveti Pavao nam poručuje: „Ta gledajte, braćo, sebe, pozvane; nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih. Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom.“ (1Kor 1,26-29)
Ne budite, dakle, zabrinuti ako nailazite na prepreke i nerazumijevanje. Povjerite sve svoje djelovanje u Gospodinove ruke i vjerujte Njemu koji slabe čini jakima i lude mudrima! Sve što činite neka bude na veću slavu Božju!

Nastavi čitati “17. NKG – ČETVRTAK – VEČERNJA MOLITVA”

17. NKG – ČETVRTAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

RIZNICA ISUSOVA SRCAXVII. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
17. NKG – Svagdan ili: Sv. Petar Krizolog, biskup i crkveni naučitelj

BIBLIJSKA MISAO DANA

RIZNICA ISUSOVA SRCA
Mt 13,47-53
Osim prispodobe o blagu i dragulju zabilježio je Matej i usporedbu o mreži koja hvata svakovrsne ribe. Imamo pred sobom Isusovu viziju konačnog suda kao i u prispodobi o kukolju u žitu, odnosno o konačnoj razdiobi između ovaca i jaraca. Ribari na obali u razvrstavanju ulova. Male i nejestive ribe bacaju se natrag u jezero i neka ondje posluže velikima kao hrana. Tako će biti i na kraju svijeta. Konačni i završni čin presude čin je ljubavi i skrbi koja se brine i o kukolju te nejestivim ribama. I kukolj dovoljno dobar za vatru. Na kraju sve nečemu služi. Pitamo se, koji su kriteriji razaznavanja prema kojima se obavlja razlučba. Prema čemu se ravna razdioba žita od kukolja, ovaca od jaraca, jestivih od nejestivih riba? Nastavi čitati “17. NKG – ČETVRTAK – BIBLIJSKA MISAO DANA”

3007 – Sveti Petar Krizolog

Sveti Petar Krizolog († 450)
Biti dvorski biskup rijetko je odlikovanje, a veoma često opasnost da se čovjek izgubi u dvorskom životu, intrigama i politici. To je bila napast i za današnjega sveca Petra Krizologa, zlatorječitoga. Odrastao u gradu Forum Cornelii, današnja Imola kod Bologne, i tamo odgojen pod zaštitom biskupa Kornelija, mladi je đakon prvi put došao u dodir s velikim svijetom kad je pratio svog biskupa u Rim. Papa Celestin I. u razgovoru s njime brzo je uočio izvanrednu govorničku nadarenost te izobrazbu, zatim točno poznavanje Svetog pisma i djelâ velikog istočnog oca Ivana Zlatoustoga. Zlatorječiti bio je sličan Zlatoustome i kao govornik i kao teolog. No još je više na Papu djelovalo, kao i na sve koji su se susretali s Krizologom, njegova velika težnja za kreposnim životom. Vjerojatno nadahnut odozgora, Papa je posvetio mladog đakona za biskupa i odredio ga za biskupsku stolicu u Raveni, tada prijestolnici Zapadnog Rimskog Carstva. Nastavi čitati “3007 – Sveti Petar Krizolog”

17. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (II)

XVII. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
17. NKG – Svagdan ili: Sv. Petar Krizolog, biskup i crkveni naučitelj

MISNA ČITANJA

📖: Jr 18,1-6; Ps 146,1b-6b; Mt 13,47-53

Prvo čitanje: Jr 18, 1-6
Kao glina u ruci lončarevoj, i vi ste u mojoj ruci.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Ovo je riječ koju Gospodin uputi Jeremiji:
»Ustani i siđi u kuću lončarovu — ondje ću ti objaviti svoje riječi.« Siđoh, dakle, u kuću lončarovu, upravo je radio na lončarskom kolu. I kako bi se koji sud što bi ga načinio od gline u ruci lončarovoj pokvario, on bi opet od nje pravio drugi — već kako se lončaru svidjelo da napravi. I dođe mi riječ Gospodnja: Ne mogu li i ja s vama činiti kao ovaj lončar, dome Izraelov? — riječ je Gospodnja. Evo kao glina u ruci lončarovoj, i vi ste u mojoj ruci, dome Izraelov.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “17. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (II)”

2907 – SV. MARTA – VEČERNJA MOLITVA

Sv Marta

SV. MARTA
Spomendan

VEČERNJA MOLITVA

O sveta Marto, ti prekrasna,

uzimam pribježište u tvojoj pomoći, uzdajući se u tebe da ćeš mi pomoći u nevolji i podržavati me u mojim iskušenjima. Kao zahvalnost, obećajem ti da ću posvuda širiti ovu molitvu.

Tješi me u mojim brigama i teškoćama, ponizno molim.

Uz veliku radost koja ti je ispunila srce kada si u svome domu u Bethaniji pružila utočište Spasitelju svijeta, molim, pomoli se za mene i moju obitelj, da sačuvamo svog Boga u svojim srcima i da zavrijedimo dobivanje lijeka protiv svog siromaštva, a prije svega kod one brige koja me trenutno pritišće:

………………(izreci svoju nevolju)……………………….

Molim te, spasiteljice u svakoj nevolji, pobijedi teškoće kao što si pobijedila zmaja, sve dok ti nije ležao pred nogama.

OČE NAŠ
ZDRAVO MARIJO

SLAVA OCU

Tri puta SVETA MARTO MOLI ZA NAS !

2907 – SV. MARTA – Biblijska misao dana

Iv 11, 9-27SV. MARTA
Spomendan

Iv 11, 9-27

Prema Ivanovu Evanđelju Marta iz Betanije bijaše Lazarova i Marijina sestra. Ime joj znači u prijevodu „Gospodarica“! Isus je rado bio gost u njihovoj kući, možda su to jedini istinski Isusovi prijatelji prema evanđeljima. Marta je bila očito starija, ona se energično brinula prema Lukinu Evanđelju oko svega (Lk 10,42; Iv 12,2), bila je nešto kao glava kuće. Međutim, Isus joj prigovara uz fini humor, kako je samo jedno potrebno. Njoj je Isus uputio riječi: “Ja sam uskrsnuće i život…” (Iv 11,25), a prema Ivanovu Evanđelju ona prva priznaje Krista Sinom Božjim koji ima doći na ovaj svijet. Pronaći ćemo te izričaje i za susreta prvih učenika s Isusom u Ivanovu drugom poglavlju, ali ovdje je izričito mesijansko priznanje Krista Gospodina. Nastavi čitati “2907 – SV. MARTA – Biblijska misao dana”

%d blogeri kao ovaj: