0308 – Molitve bl. Augustinu Kažotiću da se isprose milosti

Molitve bl. Augustinu Kažotiću da se isprose milosti

I.

O blaženi Augustine, biseru katoličkog episkopata i dominikanskog reda, oče siromaha i bijednika, isprosi od Boga svojim moćnim zagovorom dar kršćanskog jedinstva među svim narodima, a meni, što se s pouzdanjem tebi utječem, isprosi na Božju slavu i moj vječni spas živu vjeru, nepokolebljivu vjernost

II.

Bože, koji si nam u blaženom Augustinu, svome priznavaocu i biskupu zagrebačkom, dao primjer dobra pastira, daj, molimo te, da po njegovu zagovoru zadobijemo tvoju milost i pomoć u svojim duhovnim i tjelesnim potrebama. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

III.

O blaženi Augustine, zaštitniče Trogira, diko hrvatskog naroda, oče siromaha, tješitelju bolesnika, bijednika i nevoljnika, k tebi se pouzdano utječemo. Ti si mnoge u svom životu i poslije svoje smrti utješio, ozdravio i razne im milosti od Boga isprosio, pa meni isprosi milost za koju te vruće molim, da … (spomeni što želiš), ako to Bog hoće, koji je blagoslovljen u vijeke vijekova. Amen.

0208 – Devetnica sv. Klari Asiškoj

Devetnica sv. Klari Asiškoj

Prvi dan (2. kolovoza)

“Vinograd, u cvatu, miriše” (Pj 2, 13).

“Ona je na polju vjere zasadila i odnjegovala vinograd siromaštva s kojega se beru obilni plodovi spasenja” (BKl 8).

“Uvijek nastojte slijediti put svete jednostavnosti, poniznosti, siromaštva i časnog svetog ponašanja, da se širi miomiris dobra glasa” (usp. OKl 56. 58).

Molitva: Sveta Klaro, ti si poniznošću, snagom vjere i mišicama siromaštva pronašla dragocjeni biser sakriven u njivi svijeta i ljudskih srdaca, a to je sam Isus Krist po kojemu je i za kojega sve stvoreno.
Daj da i mi u svom životu pronađemo taj dragocjeni biser te shvatimo što to znači ostaviti sve poradi Krista i njegova Kraljevstva, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. (usp. 3PA 7)

R. Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra.
O. Amen. Amen. (ČM) Nastavi čitati “0208 – Devetnica sv. Klari Asiškoj”

18. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – c

XVIII. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
18. NKG – Bl. Augustin Kažotić, biskup
Spomendan

ŠTO NAS NOSI NA MORU ŽIVOTA?
Mt 14, 22-36
Nakon što je umnožio kruhove i nahranio kruhom tisuće u pustinji evanđelisti Matej, Marko i Ivan izvješćuju kako se Isus povukao sam u goru da moli. Molitva je ona bitna protežnica njegova života, on živi iz razgovora s Ocem, iz dvogovora s Nebom. Tu se odvija intimna priča između Oca i Sina – u molitvi, u Duhu Svetome. Potom svi izvješćuju kako je Isus u pramazorje hodio po vodi, dok su se učenici mučili s valovljem i protivnim vjetrom. Ali onda u nastavku svi izvjestitelji stavljaju svoje posebne naglaske.
U Marka učenici su zaprepašteni, pitaju se u čudu, tko je ovaj, da čak morem hodi. Kod Mateja imamo Isusa kako hodi i učenike smiruje govoreći im kako je on to glavom. Jedino u Mateja Petar hodi po vodi na Isusovu riječ. Petar počinje sumnjati u trenutku kad je odvratio pogled od Isusa i prepao se valovlja. Počeo tonuti u dubine, u provaliju mora, gubiti tlo ali i život pod sobom. Isus ga hvata za ruku i spasava od potonuća. Nastavi čitati “18. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – c”

0308 – Molitva blaženog Augustina Kažotića prije mise

Molitva blaženog Augustina Kažotića prije mise

Ako pred tvoje oči, Gospodine, iznesemo grijehe što smo ih počinili i muke koje nas snađoše, onda trpimo manje nego što smo zaslužili. Osjećamo kaznu zbog grijeha, a ipak u svojoj tvrdoglavosti ne prestajemo griješiti. Tvoji bičevi šibaju našu slabost, ali naša zloća ne uzmiče. Naše se ranjeno srce muči, ali još ne prigi­bamo oholu glavu. Uzdišemo u bolima, ali u životu ne postajemo bolji. Ako nas potičeš, onda ispovijedamo što smo loše učinili, a čim prestaneš, zaboravljamo što smo oplakivali. Ako podigneš ruku, obećajemo činiti dobro, a čim povučeš mač s naše glave, ne ispunjamo svoja obećanja. Ako nas udariš, vapimo za oproštenjem, a kad nam oprostiš, izazivamo da nas ponovno kazniš. Ako dođu nevolje, tražimo vremena da se pokajemo, a kad nam se smiluješ, zlorabimo tvoju strpljivost koja nam oprašta. Jedva nam zacijele zadobivene rane, a već se nezahvalno naše srce ne sjeća što je podnijelo. Ako nas brzo uslišiš, postajemo objesni, a ako oklijevaš, nestrpljivo mrmljamo. Priznajemo, Gospodine, krivi smo: oprosti po svojoj blagosti. Znamo, ako i ne oprostiš s pravom ćeš nas kazniti. Ali u tebe je veliko milosrđe i obilno smilovanje. Udijeli nam, što te nevrijedni moli­mo, jer si ni iz čega stvorio one koji ti vape: smiluj nam se, Gospodine! Neka tvoju ruku pokrenu smjerni i bolni vapaji te ona blagost od koje se svemu nadamo. Ne oba­ziri se na naše grijehe, dok ti se s pouzdanjem molimo. Što je strašnija naša bijeda, neka bude veća tvoja bla­gost. Smjerno molimo tvoju pomoć, iznoseći preda te boli i zloće svoje grešnosti, utječemo se tvome milosr­đu koje smo grijesima izgubili. Onima za koje znaš da se [ne] uzdaju u svoju pravednost, neka tvoja blagost udijeli ono što mole. Upravljaj nas svojim milosrđem, Gospo­dine, Bože naš, da se, dok se sami želimo spasiti, u vjeri i ljubavi radujemo spasu svih naroda. Po Kristu Gospo­dinu našemu. Amen.

0308 – Blaženi Augustin Kažotić

Blaženi Augustin KažotićBlaženi Augustin Kažotić

Blaženi Augustin Kažotić (Trogir, 1260. – Lucera, Italija, 1323.), najuglednija hrvatska osoba 14. stoljeća, blaženik, redovnik dominikanac, zagrebački biskup, začetnik humanizma u sjevernoj Hrvatskoj, govornik i znanstvenik.
Bl. Augustin rođen je oko godine 1260. u Trogiru. Zaredio se u Splitu. Kao dominikanac studirao je u Parizu, na Sorbonni 1287.. Godine 1303. imenovan je zagrebačkim biskupom. U Zagrebu je bio vrlo djelatan. Utemeljio je katedralnu školu i knjižnicu. Mnogi su ga plemići zbog njegova značaja i kreposti uzimali kao suca u svojim medusobnim sporovima. Zbog svoje svetosti života, velike kulture, snažne rječitosti medu svim ugarsko-hrvatskim biskupima uživao je velik ugled. Nakon posjeta papi u Avignonu 1318., nije se više smio vratiti u Zagreb, jer se zamjerio ugarsko-hrvatskom kralju Karlu I. Robertu. Tako je imenovan biskupom u južnotalijanskom gradu Svete Marije, Luceri, gdje je umro godine 1323., na glasu svetosti. Pokopan je u Luceri. Carlo Sisto piše da su “Hrvati uzalud pokušavali kradom oteti blaženikovo tijelo”. Narod ga je poradi brojnih čuda što ih izvedoše njegove relikvije, medu ostalim ozdravljenje nijemih i opsjednutih, brzo počeo štovati. To je štovanje 1702. službeno potvrdio papa Klement XI., proglasivši ga blaženim. U novije vrijeme opet je sve ispitano pa ima nade da se proglasi svetim. Nastavi čitati “0308 – Blaženi Augustin Kažotić”

0308 – BL. AUGUSTIN KAŽOTIĆ – JUTARNJA MOLITVA

MOLITVA BLAŽENOM AUGUSTINU KAŽOTIĆU

O, blaženi Augustine, koji si, pun revnosti za spas neumrlih duša, riječju i djelom poticao svakoga na dobro, a svojim neumornim propovijedanjem branio i širio Kristovu vjeru, isprosi nam milost, da kao prava djeca Katoličke crkve, vjerujemo sve ono što je Bog objavio i vršimo sve što nam je zapovijeđeno, da sačuvamo svoju vjeru od zabluda i dušu od grijeha te tako postignemo spas svoje duše. Amen

18. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (II)

XVIII. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
18. NKG (II)  – Svagdan ili: Bl. Augustin Kažotić, biskup

MISNA ČITANJA

📖: Jr 28, 1-17; Ps 119, 29.43.79-80.102; Mt 14, 22-36

Prvo čitanje: Jr 28, 1-17
Hananija! Tebe nije poslao Gospodin, a ti si u narodu pobudio varave nade.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
One godine, u početku kraljevanja Sidkije, kralja judejskoga, četvrte godine, petog mjeseca, Hananija, sin Azurov, prorok iz Gibeona, reče mi u Domu Gospodnjem pred svećenicima i svim narodom: »Ovako govori Gospodin nad Vojskama, Bog Izraelov: Skršit ću jaram kralja babilonskoga. Do dvije godine vratit ću na ovo mjesto sve posuđe Doma Gospodnjeg koje je Nabukodonozor, kralj babilonski, odavde uzeo i odnio u Babilon. A tako i Jekoniju, sina Jojakimova, kralja judejskoga, i sve prognanike judejske, koji dospješe u Babilon, također ću vratiti na ovo mjesto — riječ je Gospodnja — jer ću skršiti jaram kralja babilonskoga.«
Tada prorok Jeremija odgovori proroku Hananiji pred svećenicima i pred svim narodom koji bijahu u Domu Gospodnjem. Reče prorok Jeremija: »Amen! Učinio Gospodin tako! Ispunio Gospodin riječi koje si prorokovao, i vratio ovamo sve posuđe iz Doma Gospodnjeg i sve prognanike iz Babilona. Ali čujder i ovu riječ koju ću kazati na tvoje uši i na uši svega naroda. Proroci koji su bili prije mene i tebe, odiskona prorokovahu mnogim moćnim zemljama i velikim kraljevstvima rat, glad, kugu. Ali o proroku koji proriče mir možeš istom kad se ispuni njegova proročka riječ znati da ga je zaista Gospodin poslao.«
Tada prorok Hananija skide jaram s vrata proroka Jeremije i skrši ga. I reče Hananija pred svim narodom: »Ovako govori Gospodin: Evo, ovako ću — za dvije godine — skršiti jaram Nabukodonozora, kralja babilonskoga, s vrata svih naroda!« Tada prorok Jeremija ode svojim putem.
A kad prorok Hananija skrši jaram s vrata proroka Jeremije, dođe riječ Gospodnja Jeremiji: »Idi i ovako reci Hananiji: Ovako govori Gospodin! Ti si skršio drveni jaram, ali ću ja umjesto njega načiniti željezni. Jer ovako govori Gospodin nad Vojskama, Bog Izraelov: Željezni ću jaram staviti oko vrata svih ovih naroda da ih podvrgnem Nabukodonozoru, kralju babilonskom, i služit će mu, jer ja sam njemu podložio čak i poljsku zvjerad!«
I prorok Jeremija reče proroku Hananiji: »Čuj me dobro, Hananija! Tebe nije poslao Gospodin, a ti si u narodu pobudio varave nade. Zato ovako govori Gospodin: Gle, brišem te s lica zemlje! Umrijet ćeš još ove godine, jer si propovijedao pobunu protiv Gospodina!«
I umri je prorok Hananija te godine u sedmom mjesecu.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “18. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (II)”

%d blogeri kao ovaj: