18. NKG – MISNA ČITANJA – c (II)

XVIII. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
18. NKG (II)  – Sv. Ivan Marija Vianney, prezbiter
Spomendan

MISNA ČITANJA
📖: Jr 30,1-2.12-15.18-22; Ps 102,16-21.29.22-23; Mt 15, 1-2.10-14

Prvo čitanje: Jr 30, 1-2. 12-15.18-22
Zbog grijeha silnih tvojih to ti učinih. Ali ću izmijeniti udes šatora Jakovljevih.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Riječ koju Gospodin upravi Jeremiji:
Ovako govori Gospodin, Bog Izraelov:
Upiši u knjigu sve ove riječi koje ti govorim.
Uistinu, ovako govori Gospodin:
Neiscjeljiva je rana tvoja, neprebolan polom tvoj.
Nema lijeka rani tvojoj, i nikako da zaraste.
Zaboraviše te svi ljubavnici, više za te i ne pitaju! Jer po tebi ja udarih ko što udara neprijatelj, kaznom krutom za bezakonje i za mnoge grijehe tvoje.
Zašto kukaš zbog rane svoje?
Zar je neizlječiva tvoja bol?
Zbog mnoštva bezakonja i grijeha silnih tvojih to ti učinih.
Ovako govori Gospodin:
Evo, izmijenit ću udes šatora Jakovljevih, smilovat ću se na stanove njegove: na razvalinama njegovim bit će opet grad sazidan, i dvori će stajati na starome mjestu.
Iz njih će se čuti hvalospjev, i glasovi radosni.
Umnožit ću ih, i više im se neće smanjiti broj, ugled ću im dati, i više ih neće prezirati.
Sinovi njihovi bit će mi kao nekoć, zajednica njina preda mnom će čvrsto stajati, a kaznit ću sve njihove ugnjetače.
Glavar njihov iz njih će niknuti, vladar njihov ispred njih će izaći.
Pustit ću ga k sebi da mi se približi — jer tko da se usudi sâm preda me! — riječ je Gospodnja.
I vi ćete biti moj narod, a ja vaš Bog.
Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam:

Ps 102, 16-21.29.22-23
Pripjev: Gospodin će sazidati Sion i pokazati se u slavi svojoj.

Tad će se pogani bojati, Gospodine, imena tvojega,
i svi kraljevi zemlje slave tvoje,
kad Gospodin opet sazda Sion,
kad se pokaže u slavi svojoj,
kad se osvrne na prošnju ubogih
i ne prezre molitve njihove.

Nek se zapiše ovo za budući naraštaj,
puk što nastane neka hvali Gospodina.
Jer Gospodin gleda sa svog uzvišenog svetišta,
s nebesa na zemlju gleda
da čuje jauke sužnjeva,
da izbavi smrti predane.

Djeca će tvojih slugu živjeti u miru,
i potomstvo će njihovo trajati pred tobom
da se na Sionu navijesti ime Gospodnje
i njegova hvala u Jeruzalemu,
kad se narodi skupe
i kraljevstva da služe Gospodinu.

Evanđelje: Mt 15,1-2.10-14
Svaki nasad koji ne posadi Otac moj nebeski iskorijenit će se.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Pristupe Isusu farizeji i pismoznanci iz Jeruzalema govoreći: »Zašto tvoji učenici prestupaju predaju starih? Ne umivaju ruku prije jela!«
Tada Isus dozove mnoštvo i reče: »Slušajte i razumijte! Ne onečišćuje čovjeka što ulazi na usta, nego što iz usta izlazi — to čovjeka onečišćuje.«
Tada pristupe k njemu učenici i kažu mu: »Znaš li da su se farizeji sablaznili kad su čuli tu riječ?« On im odgovori: »Svaki nasad koji ne posadi Otac moj nebeski iskorijeni! će se. Pustite ih! Slijepi su, vođe slijepaca! A ako slijepac slijepca vodi, obojica će u jamu pasti.«
Riječ Gospodnja.

%d blogeri kao ovaj: