2208 – BLAŽENA DJEVICA MARIJA KRALJICA – VEČERNJA MOLITVA

XX. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
20. NKG – BLAŽENA DJEVICA MARIJA KRALJICA, Spomendan

VEČERNJA MOLITVA

Predivna posveta Blaženoj koja će čitav vaš život staviti pod plašt Blažene Djevice Marije!

Moli ovu posvetu Blaženoj Djevici Mariji i živi bez straha!

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, tvojem Bezgrešnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće: svoje misli i djela. Raspolaži samnom i sa svim što mi pripada, sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetog Trojstva za posvećenje Crkve i spasenje sveg svijeta. Bezgrešna moja Majko pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog obećanja da neopozivo pripadam svome Otkupitelju. Daj da poput tebe slušam poticaje Duha Svetog! Neka se u meni i po meni uvijek i u svemu vrši volja Božja!

2208 – MOLITVA MARIJI, VOJSKOVOĐI NEBESKIH ČETA

EGZORCISTIČKA MOLITVA BDM KRALJICI, SVECIMA ARHANĐELIMA I ANĐELIMA
MOLITVA MARIJI, VOJSKOVOĐI NEBESKIH ČETA

Preuzvišena Kraljice nebesa i Gospodarice anđela, Ti, koja si od Boga primila moć i misiju da smrviš glavu Sotoni, molimo Te smjerno pošalji nebeske čete, da bi one pod Tvojim zapovjedništvom prognale vraga, svugdje mu se suprotstavile, obuzdale njegovu drskost i bacile ga u vječni ponor! Tko je kao BOG!
O dobra i nježna Majko, Ti ćeš uvijek biti naša ljubav i naša nada.
O Božanska Majko, pošalji svece da nas brane i da daleko otjeraju vraga, okrutnoga neprijatelja!
Svi anđeli i arkanđeli, branite nas i čuvajte nas!
(Molitva za oprost po Piju X., 8. VI. 1908.) Nastavi čitati “2208 – MOLITVA MARIJI, VOJSKOVOĐI NEBESKIH ČETA”

2208 – Marija kraljica

Draga braćo i sestre,

danas se slavi liturgijski spomen Blažene Djevice Marije koju se zaziva naslovom “Kraljica”. Taj je blagdan ustanovljen tek nedavno, premda njegovi počeci i sama ta pobožnost sežu u daleku prošlost: blagdan je ustanovio časni Pio XII. godine 1954. na završetku marijanske godine, odredivši da se ima slaviti 31. svibnja (usp. enc. Ad caeli Reginam, 11 octobris 1954: AAS 46 [1954], 625-640). Tom je prigodom papa rekao da je Marija kraljica više od bilo kojeg drugog stvorenja zbog uzdignuća njezine duše i izvrsnosti primljenih darova. Ona nije prestaja obilno razdjeljivati sva blaga svoje ljubavi i svojih brižnosti prema ljudskom rodu (usp. Govor u čast Mariji Kraljici, 1. studenog 1954.). Nakon pokoncilske reforme liturgijskog kalendara taj je blagdan smješten na osmi dan od svetkovine Uznesenja Marijina da bi se tako istaknula uska veza između Marijine kraljevske časti i njezine proslave u duši i tijelu uz njezina Sina. U konstituciji o Crkvi Drugog vatikanskog koncila čitamo slijedeće: “Marija je uznesena u nebesku slavu i od Gospodina uzdignuta kao kraljica svega stvorenja, jer je bila potpuno suobličena svome Sinu” (Lumen gentium, 59). Nastavi čitati “2208 – Marija kraljica”

2208 – Blažena Djevica Marija Kraljica

Blažena Djevica Marija, Kraljica
Pio XII. je zaključio proslavu Marijanske godine 1954. uvođenjem blagdana Bl. Djevice Marije, Kraljice. Blagdan se slavio najprije 31. svibnja, a po novom se kalendaru slavi danas, na osminu Marijina uznesenja na nebo. Po svome uznesenju Marija je postala i kraljica neba i zemlje. Nauk je o Marijinu dostojanstvu kraljice izložio Pio XII. u svojoj enciklici Ad caeli Reginam.
Naslov “kraljice” ide među one Marijine oznake što joj dade vjerničko razmišljanje, a još više pučka pobožnost. Marija se u pobožnosti ne naziva samo “kraljica”, već i “gospodarica”, “vojvotkinja”, pa čak i “carica”, u našem starom jeziku “cesarica”. Da li je pridavanje Mariji takvih naslova teološki opravdano? – Jest, jer se ona kao Majka i službenica Gospodinova dostojnom pokazala takove časti. Njezino kraljevsko dostojanstvo proizlazi iz njezina bogomajčinskoga dostojanstva. No ako liturgija kaže “da Bogu služiti znači kraljevati”, onda je Marija kao najodličnija Gospodinova službenica i iz toga razloga prava kraljica.
Zanimljivo je da je kršćanska pobožnost Marijin naslov kraljice često vezala uz pojam milosrđa, kako to svjedoči ona lijepa, u srednjem vijeku nastala molitva “Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa”! Ona označuje vjeru u Marijinu dobrotu i spremnost da nas grješnike pred Gospodinom zagovara, da nam od njega prosi oproštenje i milost. Marija se kao kraljica sagiba nad našu ljudsku bijedu i pritječe joj u pomoć. Nastavi čitati “2208 – Blažena Djevica Marija Kraljica”

2208 – Blažena Djevica Marija Kraljica

Blažena Djevica Marija Kraljica

Osam dana, nakon blagdana Marijinog uznesenja na nebo, slavimo Mariju Kraljicu neba i zemlje. Sami naslov proizlazi iz pučke pobožnosti. Današnji spomen Blažene Djevice Marije Kraljice nije liturgijska fešta mnogo posjećena. I sami blagdan je novijeg datuma. Uveden je 1954. godine na kraju proslave Marijanske godine.

Način shvaćanja kraljevanja određuje odnose među nama ljudima i naše odnose s prirodom. Ti odnosi variraju već prema ideji koja se ima o Bogu i čovjeku, njegovoj slici i prilici. Ako je Bog onaj koji sve drži u ruci, tada je ostvareni čovjek onaj koji uspijeva staviti ruke na sve. Ako je Bog Bog-s-nama, tada je ostvareni čovjek onoj koji se stavlja u ruke svih. Tada je ostvareni čovjek onaj koji je solidaran sa svima. I u Svetom je pismu bio spor prijelaz s prve na drugu ideje. Nastavi čitati “2208 – Blažena Djevica Marija Kraljica”

2208 – BLAŽENA DJEVICA MARIJA KRALJICA – JUTARNJA MOLITVA

XX. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
20. NKG – BLAŽENA DJEVICA MARIJA KRALJICA, Spomendan

JUTARNJA MOLITVA

Opraštanje znači svjetlost Božju vidjeti u svakom čovjeku.
Ne oprostiti znači odlučiti se za patnju.
Da bi bili sretni samo se treba odreći svojih prosudbi. Naši bi odnosi bili smireniji kad bismo prestali drugima govoriti kako treba živjeti i umjesto toga početi pružati LJUBAV i OPRAŠTANJE. Moć ljubavi i opraštanja u našim životima može stvarati čudesa. Nastavi čitati “2208 – BLAŽENA DJEVICA MARIJA KRALJICA – JUTARNJA MOLITVA”

2208 – BLAŽENA DJEVICA MARIJA KRALJICA – Misna čitanja

XX. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
20. NKG – BLAŽENA DJEVICA MARIJA KRALJICA, Spomendan

MISNA ČITANJA
📖: Iz 9,1-6; Ps 113,1-8; Lk 1,26-38

Prvo čitanje: Iz 9, 1-6
Sin nam je darovan.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Narod koji je u tmini hodio
svjetlost vidje veliku;
onima što mrkli kraj smrti obitavahu
svjetlost jarka osvanu.
Ti si radost umnožio,
uvećao veselje
i oni se pred tobom raduju
kao što se žetvi raduju žeteoci,
kao što kliču koji dijele plijen.
Jer teški jaram njegov,
batinu pleća njegovih,
šibu njegova goniča
slomio si ko u dan midjanski.
Da, sva bojna obuća,
svaki plašt krvlju natopljen,
izgorjet će
i bit će ognju hrana.
Jer dijete nam se rodilo,
sin nam je darovan;
na plećima njegovim vlast je
i nazvan je imenom:
»Savjetnik čudesni, Bog silni,
Otac vječni, Knez mira« —
da poraste vlast
i mir bez kraja
na prijestolju Davidovu
i u kraljevstvu njegovu
te se učvrsti i utvrdi
u pravu i pravednosti
od sada pa dovijeka.
Privržena ljubav Gospodina nad Vojskama
to će učiniti!
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “2208 – BLAŽENA DJEVICA MARIJA KRALJICA – Misna čitanja”

%d blogeri kao ovaj: