2408 – Sv. Bartol – apostol

Sv. Bartol – apostol

Iv 1,45-51
Sveti Bartolomej se spominje u popisma prve trojice evanđelista. U Ivana ga nema, ali mu je vjerojatno puno ime Natanael Bar-Tolmaj, Natanel, sin Tolmejev, i o čijemu pozivu imamo opširnije u Ivanovu Evanđelju 1, 45-50. Vjerojatno je bio pismoznanac ili učenik nekoga rabina. Nakon Duhova je prema predaji propovijedao u Indiji, potom u Mezopotamiji i Armeniji gdje je podnio mučeništvo. Njegovi su zemni ostatci preneseni u srednjem vijeku u Benevento a potom u Rim gdje se i danas čuvaju.
Zanimljiva je dinamika poziva učenika u Ivanovu Evanđelju. Nakon prvoga susreta Andrija nalazi svoga brata Šimuna i dovodi ga k Isusu. U Natanaelovu slučaju Filip – koga je prethodno pozvao Isus – nalazi Natanaela. Postoji stanovita zakonitost: Onaj koga je Isus pronašao postaje tražitelj, on traži novoga učenika. Pozvani postaje pozivatelj. I tako se Radosna vijest širi. Od onda, pa i do dana današnjega.
Filip ne veli izričito, kao Andrija Šimunu, da su pronašli Mesiju, nego s okolišanjem, budući da se Natanael razumije u Pisma: “Našli smo onoga o kome su pisali Mojsije i Proroci – Isusa, sina Josipova iz Nazareta”. To izaziva kod Natanela negativnu reakciju. Vjerojatno je Nazaret, u kome je Isus proveo tridesetak godina, slovio na zlu glasu. Pa nisu li oni htjeli prvi Isusa strmoglaviti, ubiti (Lk 4,29)? Nastavi čitati “2408 – Sv. Bartol – apostol”

2408 – Sveti Bartol, apostol

Sveti Bartol, apostol

Sveti Bartol (Bartolomej, grč. Βαρθολομαῖος Bartholomaíos, lat. Bartholomaus) jedan je od Isusovihdvanaest apostola. Ime Bartolomej potječe od aramejske riječi “bar-Tôlmay” što znači Talmajev (Ptolomejev) sin. U Novom zavjetu, spominje se Natanael. Smatra se, da je to drugo ime apostola Bartola. U to vrijeme, kod Židova neki ljudi bili su poznati pod dva imena. Spominje se kao Bartolomej u popisu apostola: “ovo su imena dvanaestorice: Šimun, zvani Petar, i njegov brat Andrija; Jakov Zebedejev (stariji) i brat mu Ivan; Filip i Bartolomej; Toma i Matej, carinik; Jakov (mlađi) Alfejev i Juda Tadej; Šimun Kanaanac (Kananej) i Juda Iskariotski (Iškanotski), koji ga izdade” (Mt 10,2-4). Nastavi čitati “2408 – Sveti Bartol, apostol”

2408 – SV. BARTOL – Misna čitanja 

SV. BARTOL – Misna čitanja 
📖: Otk 21,9b-14; Ps 145,10-13b.17-18; Iv 1,45-51

Prvo čitanje: Otk 21, 9b-14
U temeljima imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola
Anđeo progovori sa mnom:
»Dođi, pokazat ću ti Zaručnicu,
Ženu Jaganjčevu!«
I prenese me u duhu na goru veliku, visoku
i pokaza mi sveti grad Jeruzalem:
silazi s neba od Boga,
sav u slavi Božjoj,
blistav poput dragog kamena,
kamena slična kristalnom jaspisu;
okružen zidinama velikim i visokim,
sa dvanaest vrata:
na vratima dvanaest anđela
i napisana imena
dvanaest plemena Izraelovih.
Od istoka vrata troja,
od sjevera vrata troja,
od juga vrata troja,
od zapada vrata troja.
Gradske su zidine imale dvanaest temelja,
a na njima dvanaest imena
dvanaestorice apostola Jaganjčevih.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “2408 – SV. BARTOL – Misna čitanja “

%d blogeri kao ovaj: