2908 Ivanove poruke

Ivanove poruke

Nama danas Ivan teško može biti uzorom svojim životom. On je jedinstven i neponovljiv, jer je imao i jedinstvenu zadaću – pripraviti put Sinu Božjemu. Ali nam je Ivan učitelj svojim porukama.
Njegov je temeljni poziv: «Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!» (Mt 3,2). Nastavi čitati “2908 Ivanove poruke”

2908 – MUČENIŠTVO SV. IVANA KRSTITELJA – Svjedočanstvo

MUČENIŠTVO SV. IVANA KRSTITELJA, Spomendan

Ivan nije živio za samoga sebe i nije umro za samoga sebe. Koliko je ljudi, obremenjenih grijehom, njegov tvrdi i strogi život doveo do obraćenja? Koliko je ljudi njegova nezaslužena smrt ohrabrila u podnošenju kušnja? A mi, odakle nama danas dolazi prilika da vjerno zahvalimo Bogu, ako ne od uspomene sv. Ivana, koji je bio ubijen za pravdu, a to znači za Krista? Nastavi čitati “2908 – MUČENIŠTVO SV. IVANA KRSTITELJA – Svjedočanstvo”

2908 – Devetnica sv. M. Križevčaninu

Devetnica sv. M. Križevčaninu

UVODNA MOLITVA

Sv. Marko Križevčanine, zaštitniče naše Župe, dolazimo ponizno k tebi želeći iz svega srca isprositi tvoj zagovor kod Gospodina. Neka ova devetnica bude buđenje ljubavi prema Ocu i Sinu i Duhu Svetomu i napose prema Blaženoj Djevici Mariji. Prikazujemo je za duhovni rast, buđenje i  obnovu naše Župe. Slavljenje euharistije je istinsko mjesto jedinstva župne zajednice gdje nas Gospodin sjedinjuje u jednom kruhu koji od nas čini jedno tijelo. Ti si, sv. Marko Križevčanine, bio ispunjen ljubavlju prema Isusu i Mariji, život si položio za svoju vjeru. Daj da se, po tvom zagovoru, i mi župljani međusobno ljubimo kao braća i sestre u Kristu i služimo Bogu kroz naše župno i euharistijsko zajedništvo. Prikazujemo ti obitelji u našoj Župi i molimo te da  isprosiš dar života kršćanskim supružnicima, potakneš evanđeoske vrijednosti u odgoju djece i mladih, obiteljsku molitvu i svećenićka zvanja. Molimo te, sv. Marko Križevčanine da se udostojiš primiti ovu pobožnost i isprositi za župljane ove Župe, čiji si ti zaštitnik, potrebne milosti. Nastavi čitati “2908 – Devetnica sv. M. Križevčaninu”

2908 – MUČENIŠTVO SV. IVANA KRSTITELJA – Biblijska misao dana

MUČENIŠTVO SV. IVANA KRSTITELJA, Spomendan

Mk 6, 17-29
Drukčije nije moglo ni biti niti svršiti. Imamo već u Starom zavjetu stalne sukobe kraljeva i proroka, i što više i snažnije odjekuje u javnosti Ivanova i Isusova riječ, to više je uzdrmana ona vladajuća vrhuška. Diktatori redovito odgovaraju političkom i represivnom mjerom i na Isusovu i na Ivanovu pojavu. Prastari je sukob u Izraelu između kralja i proroka, između moći i religije, između službe i istine, između čovjeka i Boga. Svako vrijeme ima svoje ‘kraljeve’, svako vrijeme i svoje ‘proroke’, pa ma kako bila različna tematika raspre, ipak je riječ o vječnome sukobu između Božjega zakona, prava i propisa i ljudske samovolje, tiranije. Nastavi čitati “2908 – MUČENIŠTVO SV. IVANA KRSTITELJA – Biblijska misao dana”

2908 – Mučeništvo Svetog Ivana Krstitelja

Mučeništvo Svetog Ivana Krstitelja

Herod je bio zapovjedio da uhvate Ivana i da ga, svezana u lance, bace u tamnicu, zbog Herodijade, žene svoga brata Filipa, koju bijaše uzeo za ženu, jer mu je Ivan govorio: ‘Nije ti dopušteno imati ženu svoga brata.’ Zato ga je Herodijada zamrzila i htjela ubiti, ali nije mogla. A Herod se bojao Ivana. Znao je da je pravedan i Bogu posvećen čovjek i zato ga je štitio. Kad bi ga slušao, odmah bi se zbunio, ali bi ga ipak rado slušao.
No, dođe zgodan dan, kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, visokim časnicima i galilejskim prvacima. Uđe Herodijadina kći te je tako plesala da se svidjela Herodu i gostima. Kralj reče djevojci: ‘Išti od mene što god hoćeš, i dat ću ti.’ I zakle joj se: ‘Dat ću ti što god zatražiš od mene, pa bilo to i pol moga kraljevstva.’ Ona iziđe te reče svojoj majci: ‘Što ću tražiti?’ – ‘Glavu Ivana Krstitelja,’ odgovori ona. Vrati se odmah žurno kralju i zatraži: ‘Hoću da mi odmah daš na pladnju glavu Ivana Krstitelja.’ To ražalosti kralja, ali zbog zakletve dane pred gostima ne htjede je odbiti. Kralj odmah pošalje krvnika i naredi mu da donese Ivanovu glavu. Ovaj ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka svojoj majci. Kad to čuše Ivanovi učenici, dođoše i uzeše njegovo tijelo te ga položiše u grob” (Mk 6,17-29). Nastavi čitati “2908 – Mučeništvo Svetog Ivana Krstitelja”

2908 – MUČENIŠTVO SV. IVANA KRSTITELJA – MISNA ČITANJA

MUČENIŠTVO SV. IVANA KRSTITELJA, Spomendan

MISNA ČITANJA
📖: Jr 1,17-19; Ps 71,1-6b.15ab.17; Mk 6,17-29

Prvo čitanje: Jr 1, 17-19
Govori im sve što ti ja zapovjedim: ne dršći pred njima.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
U one dane:
Dođe mi riječ Gospodnja: »Ti bedra svoja sad opaši,
ustaj pa ćeš im govoriti sve što ti ja zapovjedim.
Ne dršći pred njima da ne bih morao učiniti te uzdršćeš pred njima. Danas te, evo, postavljam kao grad utvrđeni,
kao stup željezni, ko zidinu brončanu protiv sve zemlje: protiv kraljeva i knezova judejskih, svećenika i naroda ove zemlje.
I borit će se s tobom, al’ te neće nadvladati jer ja sam s tobom da te izbavim.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 71, 1-6b.15ab.17
Pripjev: Usta će moja razglašavati pravednost tvoju.

Tebi se, Gospodine, utječem,
ne daj da se ikada postidim!
U pravdi me svojoj spasi i izbavi,
prikloni uho k meni i spasi me!

Budi mi hrid utočišta i čvrsta utvrda spasenja:
jer ti si stijena i utvrda moja.
Bože moj, istrgni me iz ruke zlotvora,
iz šake silnika i tlačitelja.

Jer ti si, o Gospodine, ufanje moje,
Gospodine, uzdanje od moje mladosti!
Na te se oslanjam od utrobe;
ti si mi zaštitnik od majčina krila:

Usta će moja razglašavati pravednost tvoju,
povazdan pomoć tvoju.
Bože, ti mi bijaše učitelj od mladosti moje,
i sve do sada naviještam čudesa tvoja.

Evanđelje: Mk 6, 17-29
Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Herod bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio. Budući da je Ivan govorio Herodu: »Ne smiješ imati žene brata svojega!«, Herodijada ga mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla jer se Herod bojao Ivana; znao je da je on čovjek pravedan i svet pa ga je štitio. I kad god bi ga slušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao.
l dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina i zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevojci: »Zaišti od mene što god hoćeš i dat ću ti!« I zakle joj se: »Što god zaišteš od mene, dat ću ti, pa bilo to i pol mojega kraljevstva.« Ona iziđe pa će svojoj materi: »Što da zaištem?« A ona će: »Glavu Ivana Krstitelja!« I odmah žurno uđe kralju te zaište: »Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!«
Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika ne htjede je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi. Kad za to dočuše Ivanovi učenici, dođu i uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob.
Riječ Gospodnja.

%d blogeri kao ovaj: