26. NKG – ČETVRTAK – VEČERNJA MOLITVA

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
26. NKG – Sv. Terezija od Djeteta Isusa, djevica i crkvena naučiteljica
Spomendan

VEČERNJA MOLITVA

Molitva i zahvala

Svemogući, presveti, svevišnji, najviši Bože, Oče sveti i pravedni, Gospodine, Kralju neba i zemlje,
zahvaljujemo ti radi tebe samoga, što si po svojoj svetoj volji i po jedinome svome Sinu s Duhom
Svetim stvorio sve duhovno i tjelesno, i što si nas, stvorene na svoju sliku i priliku, postavio u raj. A
mi smo pali po svojoj krivnji.

I zahvaljujemo ti, kao što si nas po svome Sinu stvorio, da si tako, po svojoj svetoj ljubavi kojom
si nas ljubio, učinio da se on, pravi Bog i pravi čovjek, rodi od slavne vazda Djevice, prebalžene
svete Marije, i što si htio da kao zarobljenici budemo otkupljeni njegovim križem, krvlju i smrću.

I zahvaljujemo ti što on, Sin tvoj, ima doći u slavi svoga veličanstva, da osuđenike koji se nisu obratili, niti su te spoznali baci u oganj vječni, a onima koji su te spoznali, koji su te štovali i u pokori ti služili, da reče: “Dođite, blagoslovljeni Oca mojega, primite kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta.”

A budući da mi, bijedni i grešni, nismo vrijedni ni da tvoje spomenemo ime, molimo i zaklinjemo da Gospodin naš Isus Krist, tvoj ljubljeni Sin u kojemu ti je sva milina, skupa s Duhom Tješiteljem tebi zahvaljuje, kako je tebi i njemu po volji, mjesto svih, jer je on tebi dostatan za sve i po njemu si
nam toliko dobra učinio. Amen.

0110 – MOLITVE SV. MALE TEREZIJE ZA SVEĆENIKE

MOLITVE SV. MALE TEREZIJE ZA SVEĆENIKE

Molitva sv. Male Terezije

O ISUSE, VJEČNI, VELIKI SVEĆENIČE, ZAŠTITI SVOG SVEĆENIKA U SVOME SRCU, DA MU NITKO I NIŠTA NE MOŽE NAUDITI!

Očuvaj neokaljanim njegove posvećene ruke, koje svakodnevno dodiruju Tvoje Sveto Tijelo. Čuvaj čistima njegove usne, koje se rumene od Tvoje Predragocjene Krvi. Sačuvaj u čistoći njegovo srce, zapečaćeno uzvišenim pečatom Tvoga slavnoga svećeništva. Daj da raste u ljubavi i vjernosti prema Tebi, brani ga od zaraza ovoga svijeta. Neka snagom pretvorbe nad kruhom i vinom posjeduje i moć pretvorbe nad srcima. Blagoslovi njegov rad bogatim plodom i daruj mu jednom krunu vječnoga života. Amen. 

ODLAZITE, ZLI DUHOVI, OD NAŠEGA SVEĆENIKA! U IME TROJEDINOG BOGA, OCA I SINA I DUHA SVETOGA! AMEN.

Ne gledajte, ne slušajte, ne zbunjujte, ne zavađajte, ne škodite, ne sputavajte, ne prijetite, ne napastujte ga! Ne usuđujte se vezati slabošću, zlom sklonošću, porokom ili grijehom pomazanog službenika Boga Svemogućega! Gospodin, naš Bog, vaš Gospodar, neka vam zapovijedi, odlazite i ne vraćajte se ponovno, nikada, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga! Amen.

Sveti Josipe, prati ga svojim svetim zagovorom! Anđele čuvaru, čuvaj ga na svim njegovim putovima! Amen.

O, MARIJO, POZDRAVLJAM TE, PO SRCU TVOGA PRELJUBLJENOGA SINA!

Ti si liljan Presvetoga Trojstva, stoga te ponizno molim, prikaži vječnom Ocu one dragocjene kaplje krvi i vode, koje su potekle iz probodenoga Srca Isusovog, kao molbu i žrtvu, da on pošalje Crkvi mnogo svetih svećenika i redovnika. O, Marijo, silna pobjednice nad zlom, zaslijepi plamenom ljubavi svog Bezgrešnog Srca đavla koji nasrće na naše svećenike! Najdraža Majko, molim te po mukama i smrti svoga Sina, prikaži vječnom Ocu rane i krv Gospodina Isusa za sluge Boga živoga, koji trpe u čistilištu. Amen.

0110 – Javna pobožnost sv. Tereziji od Djeteta Isusa

sveta-terezija-od-djeteta-isusaJavna pobožnost sv. Tereziji od Djeteta Isusa
1. Sveta Mala Terezijo, životom, molitvama i žrtvama slavila si Boga, ljubila ga svim srcem. To je cilj i smisao ljudskoga života. Izmoli i nama duboku vjeru, da ispunimo najveću Kristovu zapovijed, da Boga ljubimo svim srcem i bićem svojim. – Slava Ocu …

  1. Sveta Mala Terezijo, bila si deveto dijete svojih roditelja, njihova radost i ljubav. Sad si dika cijele Crkve Božje. Molimo te, nek i našim roditeljima djeca budu radost i dar Božji, a Crkva nek’ se raduje dobro odgojenoj djeci. – Slava Ocu … Nastavi čitati “0110 – Javna pobožnost sv. Tereziji od Djeteta Isusa”

0110 – SV. TEREZIJA OD DJETETA ISUSA – Citati

sv-terezija-od-djeteta-isusaNe propusti ni jednu prigodu za neku malu žrtvu: ovdje radosnim pogledom, ondje ljubaznom riječju, uvijek čineći i sitnicu kako treba i redovito sve iz ljubavi.” sv. Terezija od Djeteta Isusa (1873.-1897.)

0110 – Upravljaj moj čamac

 

Upravljaj moj čamac

Moj je život tek trenutak što prolazi,
poput dana koji prolijeće.
Moj Bože, ti znaš, da bih te na zemlji ljubila,
imam samo danas.

Ljubim te, Isuse, čeznem za tobom,
budi za jedan jedini dan moj oslonac.
Dođi, kralju moga srca,
daruj mi svoj osmijeh.
Samo danas. Nastavi čitati “0110 – Upravljaj moj čamac”

Listopad, mjesec svete krunice, znaka pravog kršćanina

Listopad, mjesec svete krunice, znaka pravog kršćanina

Kršćanin koji nije Marijin sin zasigurno nije brat Isusa Krista, “prvorođenca među mnogobrojnom braćom”, kako uči sveti apostol Pavao (Rim 8,29). A krunica je očit znak veze koja istinskog kršćanina ujedinjuje s božanskom Majkom Kristovom i kršćanima.
Uz to, krunica služi za očitovanje stvarnosti i sadržaja nečije vjere, odnosno vjerovanja u otajstvo Trojedinog Boga (koje se objavljuje u Navještenju, u Preobraženju, u proslavljanju neba), vjerovanje u Kristove tajne. i Marije, koje su otajstva Utjelovljenja (radosna otajstva) i Otkrivenja (otajstva svjetla), otajstva Otkupljenja (žalosna otajstva) i Uskrsnuća s vječnim Proslavljenjem (slavna otajstva). Nastavi čitati “Listopad, mjesec svete krunice, znaka pravog kršćanina”

0110 – Litanije u čast Sv.Terezije od Djeteta Isusa

sveta-terezija-od-djeteta-isusaLitanije u čast Sv.Terezije od Djeteta Isusa

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Oče nebeski, Bože, smiluj se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se!
Duše Sveti, Bože, smiluj se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se!

Sveta Marijo, – moli za nas
Sveta Terezijo, zaručnice Kristova, – moli za nas
Sveta Terezijo, anđele svetosti,
Sveta Terezijo, radosti svojih roditelja, – moli za nas Nastavi čitati “0110 – Litanije u čast Sv.Terezije od Djeteta Isusa”

0110 – Sveta Mala Terezija – Molitve

Sveta Mala Terezija – Molitve

Molitva za krepost vjere

Sveta Terezijo od Djeteta Isusa, tvoja vjera u Boga bila je tako velika da je postala temelj tvoga života i prebrodila sve oluje. Ti si živjela u jakoj vjeri da je Bog nazočan, da je posvuda, u svim događanjima i da je sve u Njemu. U naše vrijeme nestalo je te vjere koja pobjeđuje svijet. Vanjske i nutarnje tjeskobe zamračile su naš pogled i više ne vidimo Boga koji sve drži u svojim rukama. Sveta Terezijo, izmoli nam živu vjeru koja će se očitovati u cijelom našem životu, govoru i djelovanju. Neka Bog bude početak i cilj svega što činimo te da tako u čvrstoj vjeri budemo dorasli iskušenjima života. Amen.

Molitva za krepost nade

Terezijo, svetice velikog pouzdanja! Tvoja nepokolebljiva nada u vječni život nadahnula te je tako vedrim pouzdanjem da si u Bogu našla mir i radost, unatoč svega što te je bolno pogodilo. Uči nas da se kao djeca pouzdajemo u Gospodina i Njegovu Providnost u svim prilikama života. Ti si i u tami znala da nebeski Otac pozna tvoj put i da te On vodi. Pomozi nam da živo vjerujemo da je On i naš Otac koji će i nas voditi iz tame u svjetlo, iz kušnje u mir. Kada nam se čini da kušnje prelaze naše sile, pomozi nam da se uzdamo u Boga čija vjernost nikada ne zataji. Amen. Nastavi čitati “0110 – Sveta Mala Terezija – Molitve”

26. NKG – ČETVRTAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
26. NKG – Sv. Terezija od Djeteta Isusa, djevica i crkvena naučiteljica
Spomendan

BIBLIJSKA MISAO DANA

ODAŠILJANJE DVANAESTORICE – ŽETVA MIRA
Lk 10, 1-12
U prethodnom smo odsječku čuli iz Isusovih usta da je preduvjet za navještaj kraljevstva Božjega neodgodivost nasljedovanja samoga Gospodina. Luka opetovano oslovljava Isusa “Gospodinom” – on je Kyrios, što je naziv, pridjevak pridodan Isusovu imenu u ranoj Crkvi, nakon uskrsnuća. Sad se nalazi na odlučnom putu prema Jeruzalemu i htio bi svojom porukom zahvatiti preko 72 učenika cijeli Izrael. Broj je znakovit. Onodobno je vladalo uvjerenje kako ima toliko naroda na svijetu, zatim i kod Mojsija imamo sedamdeset starješina, a onda je to i broj Izraelovih sinova koji su sišli u Egipat. Nema imena glasnika Radosne vijesti. Gospodin ih šalje po dvojicu kako bi njihovo svjedočanstvo bilo vjerodostojno pred slušateljstvom. I rana je Crkva slala po dvojicu učenika, apostola u misije. Jedan vodi riječ, drugi služi kao svjedok i potkrjepljuje svojom nazočnošću i molitvom izgovorenu riječ.
Isus govori o žetvi. Žetva je naprosto prevelika, a u Ivanovu Evanđelju Isus poziva svoje učenike da podignu oči i obazru se te vide kako je žetva velika, kako se polja bjelasaju, zlatnožuta za žetvu. Treba moliti za suradnike u velikoj Božjoj žetvi u svijetu. Oni su u svijetu gotovo nemoćni, poput janjaca među vukovima. Uzmemo li svjetski grbovnik (heraldiku) nitko nema janje u svome grbu (osim Isusa Krista), dok ćemo orla i lava pronaći redovito, zbog njihove nadmoći i snage nad ostalim pticama i životinjama. Gospodin im ulijeva pouzdanje i hrabrost, ne trebaju se bojati. Pa kad čitamo i Pavlove spise, vidjet ćemo na kakve je sve nevolje i tjeskobe nailazio u svojim misijskim pothvatima. Odasvuda samo nevolje i progoni, tzv. apostolske peristaze. Ali je uvijek doživljavao Božju pomoć, znao iskusiti milost samoga Gospodina. Nastavi čitati “26. NKG – ČETVRTAK – BIBLIJSKA MISAO DANA”

0110 – SV. TEREZIJA OD DJETETA ISUSA – Citati

sv-terezija-od-djeteta-isusaSv. Terezija pripovijeda,da joj se jednog dana prikazao Isus i rekao joj: “Moja kćeri,nemoj se čuditi nad time što vidiš.Moji vjerni sluge idu kroz život noseći križ i prezir. Što više moj Otac jednu dušu ljubi, to više trpljenja natovari na nju”.

%d blogeri kao ovaj: