27. NKG – PETAK – VEČERNJA MOLITVA

XXVII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
27. NKG – Svagdan

VEČERNJA MOLITVA

Ne možemo narediti danu da bude sunčan, topao i lijep. Niti možemo znati što nas na putu slijedi i čeka. Nemamo moć zadržati baš sve ono što nam godi. Ali možemo jedni drugima pokloniti dio svog vremena, saslušati, razumjeti..Darovati osmijehom, ljubavlju i toplinom koju nosimo u sebi. Zagrliti poneko srdašce i radovati se ne tražeći ništa. Biti zajedno u dobru i zlu. Biti jedni za druge tu…

(Ako ne stigneš moliti iz molitvenika, izmoli: Oče naš, Anđele čuvaru ili koju od dragih molitvi. Na početku i na kraju molitve se prekriži! Zahvali se Bogu za današnji dan.)

Bože, spasi moju majku

Majka i otac su imali tešku nesreću. Završili su u bolnici sa teškim ozljedama i u komi. Imali su tri kćeri i sedmogodišnjeg sina. Djeca su puno vremena provodila u crkvi moleći se da im Bog spasi roditelje.
Jednog jutra svećenik je našao poruku napisanu nezgrapnim dječjim rukopisom. Uspio je pročitati “Dragi Bože, ako moram birati između oca i majke, molim te spasi mi majku, a oca mi uzmi sa sobom.”
Svećenik je znao da djeca stalno dolaze moliti i pretpostavio je po rukopisu da je poruku napisao dječak. Kad su se djeca došla moliti, svećenik je čekao da završe i onda upitao dječaka zna li tko je napisao poruku.
Kad je ovaj potvrdio da je on autor poruke svećenik je pitao zašto je zamolio Boga da ako mora birati između oca i majke neka mu ostavi majku na životu, a neka oca uzme sa sobom.
A dječak mu je odgovorio: “Velečasni, ja ću… Velečasni, ja ću narasti i postat ću jak i moći ću zamjeniti svoga oca u poslovima, ali tko će mi zamijeniti majku”.

Svećenik na to, vidno potresen, ostade bez riječi.

27. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – f

Foto: pixabay.com

XXVII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
27. NKG  – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

OTVORI, GOSPODINE, USNE NAŠE DA TE SLAVIMO

Lk 11, 15-26

Izgon nečiste sile iz čovjeka koja bijaše uzrokom da je čovjek bio gluhonijem povod je Isusovim protivnicima za prijepor i prigovor kako uz pomoć Beelzebula izgoni Đavla. Oni misle da i Đavao može činiti silne stvari te time niječu Isusu izvornu moć, štoviše njegovo djelovanje i znakove koje čini u narodu pripisuju upravo toj đavolskoj, protivnoj sili. Time se izravno ogrješuju o Duha Božjega, i za takav grijeh, prema Isusovim izričajima, nema oprosta. Dok se cjelokupno mnoštvo divi čudu koje Isus učini, dotle protivnici ubacuju crv i otrov sumnje. Prethodno je, u tumaču molitve Očenaša, Isus govorio o Duhu Svetome što ga Otac dijeli u izobilju onima koji vjeruju i mole. Međutim, protivnicima ništa Isusovo nije jednoznačno i jasno. Za njih on djeluje uz pomoć poglavice đavolskoga – samoga Beelzebula. Beelzebul bijaše pogansko božanstvo, a za pravovjerne Židove sva su poganska božanstva bila jednostavno demoni, zle, đavolske sile. I upravo je prema njihovu poimanju ovaj je Isus u savezu s tom demonskom silom. Nastavi čitati “27. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – f”

0910 – Sveti Ivan Leonardi

Sveti Ivan Leonardi

Ivan je rođen 1541. g u Diecimu u Italiji. Bio je 7. dijete Jakova i Ivane Leonardi, r. Lippi. Poslije petogodišnjeg školovanja kod jednoga župnika, počinje učiti za ljekarnika. Tamo se uključuje u skupinu kršćana koji žele češće i dulje moliti, pomagati siromasima i hodočasnicima. Iz te zajednice razvila se bratovština ili kongregacija Colombini. Kada su ga franjevci odbili primiti u svoj samostan, Ivan je po savjetu ispovjednika odlučio studirati teologiju i postati svećenik. Ubrzo je primio sve niže svete redove, a na blagdan Bogojavljenja 1571. g. zaređen je za svećenika. Dosta mu je pomagao dominikanac Bernardini. Ivan je po želji biskupa skrbio za crkvu malteških vitezova. Htio je otvoriti i školu u kojoj bi poučavao u duhu normi Tridentskoga sabora. Biskup Alessandro Guidiccioni je odmah zamijetio Ivanovu uspješnost pa mu povjerava pouku u svim gradskim crkvama. Za što bolji pastoralni rad Ivan je napisao i malo književno djelo 1574. g. Trudio se što više popraviti štetu koju je učinio Bernardino Ochino, kapucinski general. On je, naime, mnoge sablaznio prijelazom na protestantizam i vjenčanjem s jednom ženom iz grada Luccae. Ivan je 1. rujna 1574. g. u crkvi Santa Maria della Rosa utemeljio kongregaciju klerika. Nju je, pod naslovom Družba reformiranih svećenika, odobrio papa Klement VIII. 1595. g. Papa Pavao V., nasljednik pape Klementa VIII., nazvao ih je Družbom regularnih klerika Majke Božje, a papa Grgur XV. ubrojio ih je 1621. g. među prave crkvene redove. Zbog nesporazuma, pa i prijetnji, Ivan odlazi u Rim. On je izabrao 30 g. starijega sv. Filipa Nerija za svoga duhovnoga vođu. Ivan je idejni začetnik kolegija de propaganda fide kojeg je ostvario 1627. g. papa Urban VIII. Umro je u Rimu 8. listopada 1609. g. Pokopan je u crkvi Santa Maria in Portico, a odatle prenesen u crkvu Santa Maria in Campitelli, gdje je sjedište njegova reda. Papa Pio IX. proglasio ga je blaženim 10. studenog 1861., a Pio XI. svetim 17. travnja 1938. godine.

Mirko Ikić

Zaštitnik je farmaceuta.

27. NKG – PETAK – JUTARNJA MOLITVA

XXVII.  TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
27. NKG – Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞
“Tebi ću se moliti, o Bože, ujutro ćeš moj glas uslišati.” Ps 5, 3

Dobro jutro vam želimo budite puni vjere i snage za novi dan. Sve vas volimo

O Djevice Marijo, kada govorimo o zemaljskim stvarima, umorimo se, ali kada o Tebi zborimo govor je uvijek novi. Uspoređivali su Te s majkom, a Ti si bolja od najbolje majke koja ponekada kažnjava svog sina misleći da tako čini dobro, a Ti Marijo nikada ne kažnjavaš. Tvoje Srce je sama ljubav i milosrđe, da bi bili uslišani dosta je Tebi se uteći. Tvoje Srce Marijo je tako nježno prema nama, nježno srce, svih majki u usporedbi s Tvojim srcem ja kao komad leda. O kako si dobra Presveta Marijo! Amen.

27. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (II)

XXVII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
27. NKG (II) – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Gal 3,7-14; Ps 111,1-6; Lk 11,15-26

Prvo čitanje: Gal 3, 7-14
Oni od vjere blagoslivlju se s vjernikom Abrahamom.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima
Braćo! Shvatite: oni od vjere, to su sinovi Abrahamovi. A Pismo, predvidjevši da Bog po vjeri opravdava pogane, unaprijed navijesti Abrahamu: U tebi će blagoslovljeni biti svi narodi. Tako: oni od vjere blagoslivlju se s vjernikom Abrahamom.
Doista, koji su god od djelâ Zakona, pod prokletstvom su. Ta pisano je: Proklet tko se god ne drži i tko ne vrši svega što je napisano u Knjizi Zakona. A da se pred Bogom nitko ne opravdava Zakonom, očito je jer: Pravednik će od vjere živjeti. Zakon pak nije od vjere, nego veli: Tko ga vrši, u njemu će naći život.
Krist nas otkupi od prokletstva Zakona, postavši za nas prokletstvom — jer pisano je: Proklet je tko god visi na drvetu — da u Kristu Isusu na narode dođe blagoslov Abrahamov: da Obećanje, Duha, primimo po vjeri.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: 111, 1-6
Pripjev: Dovijeka se sjeća svoga Saveza.

Hvalit ću Gospodina svim srcem svojim
u zboru pravednika, u zajednici njihovoj.
Silna su djela Gospodnja,
nek razmišljaju o njima svi koji ih ljube.

Sjajno je i veličanstveno djelo njegovo,
i pravda njegova ostaje dovijeka.
Čudesima svojim spomen postavi,
milostiv je Gospodin i milosrdan.

Hranu dade štovateljima svojim,
dovijeka se sjeća svoga Saveza.
Silna djela svoja objavi svom narodu,
u posjed im dade zemlju pogana.

Evanđelje: Lk 11, 15-26
Ako ja prstom Božjim izgonim đavle, došlo je k vama kraljevstvo Božje.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Pošto Isus izagna đavla, rekoše neki iz mnoštva: »Po Beelzebulu, poglavici đavolskom, izgoni đavle!« A drugi su iskušavajući ga, tražili od njega kakav znak s neba. Ali on, znajući njihove misli, reče im: »Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet će i kuća će na kuću pasti. Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da ja po Beelzebulu izgonim đavle. Ako dakle ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih vaši sinovi izgone? Zato će vam oni biti suci. Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.«
»Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sav njegov posjed. Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli.«
»Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire, rasipa.«
»Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja. Kad ga ne nađe, rekne: ‘Vratit ću se u kuću odakle iziđoh.’ Došavši, nađe je pometenu i uređenu. Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude onomu čovjeku gore nego na početku.«
Riječ Gospodnja.

27. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (II)

XXVII. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
27. NKG (II) – Svagdan 

MISNA ČITANJA
📖:Gal 3,22-29; Ps 105,2-7; Lk 11,27-28

Prvo čitanje: Gal 3, 22-29
Svi ste, po vjeri, sinovi Božji.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima
Braćo: Pismo je sve zatvorilo pod grijeh da se, po vjeri u Isusa Krista, obećano dade onima koji vjeruju.
Prije dolaska vjere pod Zakonom zatvoreni, bili smo čuvani za vjeru koja se imala objaviti. Tako nam je Zakon bio nadzirateljem sve do Krista da se po vjeri opravdamo. A otkako je nadošla vjera, nismo više pod nadzirateljem.
Uistinu, svi ste sinovi Božji, po vjeri, u Kristu Isusu. Doista koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste. Nema više: Židov — Grk! Nema više: rob — slobodnjak! Nema više: muško — žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu! Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “27. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (II)”

%d blogeri kao ovaj: