UZMI I PROČITAJ

Kad si u tjeskobiUZMI I PROČITAJ

Kad si u tjeskobi – pročitaj Ivan 14 i Psalam 146.
Kad te ljudi ostave – čitaj Psalam 27.
Kad si zgriješio – vidi Psalam 51 i 1 Ivanova 1.
Kad si zabrinut – otvori Matej 6,19-34 i Psalam 43.
Kad si bolestan – Psalam 41
Kad u opasnosti – pročitaj Psalam 91.
Kad si obeshrabren – Izaija 40
Kad ti se Bog čini dalekim – otvori Psalam 139.
Kad ti manjka hrabrosti – Jošua 1,1-9
Kad si zaboravio na Božje blagoslove – Psalam 103.
Kad trebaš radost – Kološanima 3
Kad ti vjera slabi – vidi Hebrejima 11
Kad si ogorčen – 1 Korinćanima 13
Kad ne znaš kamo uložiti novac – Mk 10,17-31
Kad si osamljen i bojiš se – otvori Psalam 23.
Kad se osjećaš odbačen – pročitaj Rimljanima 8,31-39.
Kad želiš mir i odmor – pogledaj Mt 11,25-30.
Kad ti se svijet čini većim od Boga – vidi Psalam 90.
Kad si potišten – pročitaj Psalam 27.
Kad trebaš uputu za rad – Psalam 119,11

2912 – JUTARNJA MOLITVA

Jutarnja molitva

BOŽIĆNA OSMINA – UTORAK
5. DAN BOŽIĆNE OSMINE – 29. prosinac ili: Sv. Toma Becket, biskup i mučenik

JUTARNJA MOLITVA

Gospodine, ti nam se objavljuješ
u bližnjima našim:
u gladnima i žednima,
u onima bez doma,
u onima što proseć’ pružaju ruku
i u onima što potrebni riječi i ljubavi gladni
– svagdan pred licem našim –
čude se sljepoći gledanja našeg.
Svi oni dio su žica našeg,
odumrlog i neosjetnog.
Ozdravi, Bože, osjećanje naše
da bol bližnjih zaboli i nas
te s ljubavlju novom dademo sebe
za udove što trpe.
Ognjem Duha uništi u nama grijeh
i ogrij usahlu ljubav
prema čovjeku svakom. Amen.

„Gospodine, daj mi sunca, cvijet, smiješak, oči djeteta. Gospodine, daj mi radosti.“
❤ Blagoslovio nas Gospodin i sačuvao nas od svakog zla i uveo nas u život vječni. Amen. ❤
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

2912 – MISNA ČITANJA

BOŽIĆNA OSMINA – UTORAK
5. DAN BOŽIĆNE OSMINE – 29. prosinac ili: Sv. Toma Becket, biskup i mučenik

MISNA ČITANJA
📖: 1Iv 2,3-11; Ps 96,1-3.5b-6; Lk 2,22-35

Prvo čitanje: 1Iv 2, 3-11
Tko ljubi brata svoga, u svjetlosti ostaje.

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola
Ljubljeni! Po ovom znamo da Isusa poznajemo: ako zapovijedi njegove čuvamo. Tko veli: »Poznajem ga«, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja. Po tom znamo da smo u njemu. Tko veli da u njemu ostaje, valja mu ići putem kojim je on hodio. Ljubljeni, pišem vam ne novu zapovijed, nego staru zapovijed, koju ste imali od početka. Ta stara zapovijed riječ je koju ste čuli. A opet, novu vam zapovijed pišem — obistinjuje se u njemu i vama — jer tama prolazi, svjetlost istinita već svijetli. Tko veli da je u svjetlosti, a mrzi brata svojega, u tami je sve do sada. Tko ljubi brata svojega, u svjetlosti ostaje i sablazni u njemu nema. A tko mrzi brata svojega, u tami je, u tami hodi i ne zna kamo ide jer mu tama zaslijepi oči.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 96, 1-3.5b-6
Pripjev: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu,
hvalite ime njegovo!

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova.

Gospodin stvori nebesa!
Slava je i veličanstvo pred njim,
sila i sjaj u Svetištu njegovu.

Evanđelje: Lk 2, 22-35
Svjetlost na prosvjetljenje naroda.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Kad se po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe (roditelji) Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu — kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! — i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića.
Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče: »Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda: svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga.«
Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: »Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan — a i tebi će samoj mač probosti dušu — da se razotkriju namisli mnogih srdaca!«
Riječ Gospodnja.

Bog malo govori

Bog malo govori

Bog malo govori. Kad bi on pisao, nikad ne bi napisao jednu knjigu. Ali zato je svaka njegova riječ poezija, a za poeziju je karakteristično da ne tumači nego pušta svaku riječ živjeti obiljem svoga života, svoje neiscrpne simbolike o kojoj se neprestano pišu knjige i knjige. Bog u nekoliko tisuća godina kaže riječ: neka bude kopno, more, sunce – i bi tako. Svaka njegova riječ postaje stvarnost.

A toliko riječi u svim ukazanjima koja nam se predstavljaju, bilo Majke Božje bilo svetaca, dok Biblija iznosi tako malo Božjih riječi.

Bog Abrahamu kaže: ‘Idi iz zemlje svoje u zemlju koju ću ti ja dati!’ I ništa više. Ne tumači ono što bi čovjeku bilo tako dobrodošlo da ne troši mnoštvo svojih energija, čovjek misli: uzalud. Bog ne kaže koliko dugo mora hodati, niti treba li ići lijevo ili desno, kad ravno, kad i kud skrenuti. Uopće ne kaže niti gdje je obećana zemlja, nego: Idi! A lutanja, a utrošena energija. Sve to kod Boga ima svoju vrijednost. Možda mu je ‘ići’ vrjednije nego ‘stići’.

Ni Mojsije ne prolazi bolje. Put kroz pustinju, dulji put premda postoji kraći put do Obećane zemlje, put je čišćenja (a temeljito čišćenje uvijek dugo traje, kažem ja čistačici i čistačica meni), put je mnogih umiranja, umiranja cijele jedne generacije. Od proroka se traži da se odazovu i da govore što im on naloži (Jeremija), ne obazirući se na njihove osobne muke (Hošea).

Ni s Marijom nije ni malo drugačije: ‘Začet ćeš i roditi sina.’ Ni kako će to biti ni gdje će se sin roditi, ni što će Josip i drugi misliti. Dovoljno je da Josipu kaže čije dijete Marija nosi. Dovoljno je da se rodi, pa makar u betlehemskoj štalici. Dovoljno je da pastirima kaže: ‘Evo vam znaka.’ I ništa više! Kakav drugi znak, kakvi drugi znakovi što ih tražimo! Ni nama, kad nas poziva, Bog ne govori s pozornice. I ne govori ni više, a ni manje.

Tridesetak godina najobičnijega života u Nazaretu Bogu nije izgubljeno. Isus, kao pravi sin svojega Oca, čini isto što i Otac. ‘Učinit ću vas ribarima ljudi’…’Kalež ćete doduše piti’…’Drugi će te opasivati’…

Kolikima, kao Pavlu, izokrene njihove planove i promijeni smjerove! Čini mi se da nam nema druge nego zaključiti: govori li nam Bog ili naša mašta, znat ćemo po broju riječi. Ono što je puno nije od Boga, nije poruka Božja, jer je inflacija riječi Bogu strana, jer onda on ne bi bio Bog. On kaže Riječ i Riječ tijelom postaje.

To je teško prihvatiti. Htjeli bismo puno tumačenja iz razloga da se ne prevarimo, da ne shvatimo krivo. Puno objava. A on je dao jednu i konačnu. Da Franjo nije krivo shvatio zapovijed da mu popravi crkvu, da to nije doslovno shvatio, nikad ne bi došao do toga što je Bog uistinu htio. Bog samo želi da uvijek budemo spremni. I da se pretvorimo u uho. Tako ćemo barem imati ravnotežu kad on kaže riječ, što znači život.

dr. Milan Špehar

Zašto kažemo da je Isus knez mira?

Zašto kažemo da je Isus knez mira.

Pokušajmo zamisliti da nas netko tuče i da zadržimo mir – da molimo za one koji nas tuku.
Ako netko misli da nije uspio – da li bi još uvijek o njemu pričali ili bi se izgubio u povijesti.
Pokušajte uz svu bol svijeta i sve što se dešava — zadržati mir i moliti za osobe koje Vas tlače.
Možda netko misli da nije uspio — ali zamislite da Vam je netko probio dlanove i noge – čavlima i da Vas diže u zrak na križu.
Ako netko misli da je Isus prije toga molio za milost – pognuo se tlačiteljima.
Ako netko misli da je proklinjao, psovao, bjesnio –vara se jer danas o njemu ne bi pričali.

Zašto kažemo da je Isus razorio djela đavolska – sve što je najgore je bilo

 • prijatelji su se razbježali, strah je zavladao
 • svi su ga ismijavali
 • udarali su ga
 • ponovno udarali ,gazili ljudskost
 • skinuli ga
 • probli ga
 • stavili na križ
 • ismijavali ono što je radio
 • veselili se njegovoj boli
 • ostao je sam
  I dalje je molio i vjerovao u Oca. I dalje je blagoslivljao i vjerovao u spasenje. I dalje je imao mir.
  Nitko ne kaže da nije bio u boli, grču, smrtnoj boli, krvi – ali je zadržao božanski mir.
  Da nije tako mi danas o njemu ne bi pričali. Da nije tako danas se ne bi dešavala čuda u njegovo ime.
  Da nije tako on danas ne bi bio živ za one koji vjeruju.

Signum Crucis

Signum Crucis
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Znak križa nije samo čin, nego i izjava vjere. U toj jednostavnoj gesti ne činimo samo znak našeg otkupljenja, nego i izražavamo vjeru u Preveto Trojstvo. S tim jednostavnim činom vjernici rane Crkve utvrđivali su svoju vjeru u teškim vremenima. Tertulijan, zapisujući u trećem stoljeću, spominje kako su kršćani činili Znak Križa nakon što su ustali, dok su se oblačili, nakon što su ušli ili napustili svoje kuće, kada su išli na kupanje, kada su sjeli za stol, kada su palili lampu, zapravo, početkom svakog čina. Sv. Augustin nam kaže da “Znakom Križa Tijelo Gospodinovo se posvećuje, posvećuju se krstionice, svećenici i drugi redovnici Crkve se primaju u svoju službu, sve što se treba učiniti svetim se posvećuje znakom Gospodinova križa, uz zazivanje Kristova imena.” Nastavi čitati “Signum Crucis”

LITANIJE SV. NAZARETSKOJ OBITELJI

LITANIJE SV. NAZARETSKOJ OBITELJI
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, otkupitelja svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan, Bože, smiluj nam se!
Sveta Obitelji, Sveta Obitelji Isusa, Marije i Josipa, moli za nas
Sveta Obitelji, koja si početak novog stavarnja,
Sveta Obitelji, zemaljsko trosjtvo, ogledalo Nebeskog Trojstva,
Sveta Obitelji, hrame neprestane molitve,
Sveta Obitelji, harmonijo radosnog reda i posvećenog rada,
Sveta Obitelji, koja svakoga srdačno dočekuješ,
Sveta Obitelji, koja si uvijek spremna svima pomoći,
Sveta Obitelji, koja si uvijek podložna volji Božjoj,
Sveta Obitelji, sjaju dostojanstvenog siromaštva,
Sveta Obitelji, primjeru snage u svakoj nevolji,
Sveta Obitelji, vjerna svim vjerskim pobožnostima,
Sveta Obitelji, kraljevstvo djevičanske ljubavi,
Sveta Obitelji, kraljevstvo najbrižnije pažnje prema Sinu Božjem,
Sveta Obitelji, kraljevstvo ponizne poslušnosti Sina Božjega,
Sveta Obitelji, bedeme vjere,
Sveta Obitelji, arko Novog Saveza,
Sveta Obitelji, kao ime jedinstveno i voljeno,
Sveta Obitelji, pravi primjere svakoj obitelji,
Sveta Obitelji, radosti nebeskih anđela,
Sveta Obitelji, blagoslovljena od svih ljudi,
Sveta Obitelji, koja si vjerna Božjim zakonma,
Sveta Obitelji, koja si živjela skromno i skriveno očima drugih ljudi ,
Sveta Obitelji, čiji je život sjajan u očima Nebeskog Oca,
Sveta Obitelji, izvore radosti za sve,
Sveta Obitelji, izvore naše svetosti,
Sveta Obitelji, izvore našeg spasenja,
Sveta Obitelji, spase nas grešnka,
Sveta Obitelji, radosti u našem smrtnom času,
Sveta Obitelji, vrata raja,
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!
Moli za sv. Nazaretska Obitelji,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se :
Milosrdni Oče, daj nam da uvijek slijedimo primjer sv. Obitelji, da bismo poslije kušnje ovoga života mogli sudjelovati u nebeskoj slavi.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

BOŽIĆNA OSMINA
SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

Blagdan

Blagdan Svete Obitelji Crkva slavi na prvu nedjelju nakon Božića.

Marija, djevojka iz Nazareta, bila je zaručena s tesarom Josipom. Bili su siromašni. Josip je volio Mariju i znao je da je dobra i poštena, no kad je saznao da je trudna, da je ne osramoti, htio ju je potajice ostaviti. Tada mu se javio anđeo i rekao da će Marija roditi Sina Božjega koji je začet po Duhu Svetom i Josip je poslušao anđela te je uzeo Mariju za ženu. Nastavi čitati “SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA”

%d blogeri kao ovaj: