03. NKG – PROPOVIJEDI – AB

III. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
03. NKG (B)  – TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

NEDJELJNE PROPOVIJEDI

ČITANJA:
Jon 3, 1-5.10; Ps 25, 4b-7bc.8-9; 1Kor 7, 29-31; Mk 1, 14-20

Približilo se kraljevstvo Božje
Evanđelje ove nedjelje govori nam o Isusovoj nastupnoj propovijedi u Galileji, kako ju je zabilježio drugi evanđelista. Marko je počeo svoju knjigu o Isusu najavom: ” Evanđelje Isusa Krista Sina Božjega ” (Mk 1, 1). Tako formulirana, rečenica u grčkom izvorniku sadrži dvije nijanse značenja: evanđelje o Isusu , ali i evanđelje koje od Isusa potječe . Očito da je za drugog evanđelistu sadržaj evanđelja iza Uskrsa dopunjen. Do Uskrsa evanđelje je ono što Isus propovijeda, a iza Uskrsa evanđelje su djela i riječi Isusove.
Nakon što je Krstitelj bio silom ušutkan, Isus dolazi u Galileju i propovijeda ” evanđelje Božje “. Marko zatim u produžetku pokazuje u čemu se sastojalo evanđelje kao srž Isusova propovijedanja:
• Ispunilo se vrijeme,
• Približilo se kraljevstvo Božje!
• Obratite se
• I vjerujte evanđelju!
Isus pretpostavlja kod povijesnih slušalaca kao poznat pojam kraljevstva Božjega. Hebrejska riječ malkut i grčka basileia znači kraljevstvo i vladavinu , državu i čin kraljevanja . U starozavjetnim tekstovima Bog je predstavljen kao vladar sve zemlje, posebno vladar svoga savezničkog naroda Izraela. Proroci su naglašavali Božje kraljevanje Izraelom i poganskim narodima a u razdoblju oko Isusova povijesnog nastupa postojalo je uvjerenje o skorom novom Božjem zahvatu u povijest Izraela i poganskih naroda, uvjerenje o kraljevstvu Božjem koje će se vidljivo očitovati.
Na tu vjeru svojih sunarodnjaka Isus se naslanja i kaže da se približilo kraljevstvo Božje. Po njemu koji se u svemu podlaže Bogu i zato postaje znak i sredstvo Božjeg milosnog vladanja svijetom. Odmah iza ove propovijedi Isus zove prve učenike i oni se odazivaju. Zove one koji će poput njega biti poslušni Bogu i omogućavati da Bog znakovito bude prisutan u svijetu. Nastavi čitati “03. NKG – PROPOVIJEDI – AB”

03. NKG – MISNA ČITANJA – AB

III. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
03. NKG  (B) –  TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

MISNA ČITANJA
📖: Jon 3,1-5.10; Ps 25,4b-7bc.8-9; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20

Prvo čitanje: Jon 3, 1-5.10
Obratiše se Ninivljani od svojega zlog puta.

Čitanje Knjige proroka Jone
Riječ Gospodnja dođe Joni drugi put:
»Ustani«, reče mu, »idi u Ninivu, grad veliki, i propovijedaj u njemu što ću ti reći.« Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Gospodin zapovjedi. Niniva bijaše grad velik pred Bogom – tri dana hoda. Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući: »Još četrdeset dana i Niniva će biti razorena.«
Ninivljani povjerovaše Bogu; oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega.
Bog vidje što su činili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio, i ne učini.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “03. NKG – MISNA ČITANJA – AB”

%d blogeri kao ovaj: