04. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – AB

IV. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
04. NKG  (B) – ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

BIBLIJSKA MISAO DANA

NOVA LI I SILNA NAUKA!

Mk 1,21-28

Isusova je riječ i događaj i djelo, čin. Evanđelist Marko ne kaže uopće ništa o sadržaju Isusove propovijedi u Kafarnaumu, opisuje on samo ishod, učinak, rezultat koji je ta riječ proizvela u ljudima. A to je divljenje, čuđenje, pa čak i zaprepaštenje. Pogođenost u dubini duše. Slušatelji osjećaju moć njegove riječi i govora, pogođeni su, ali još ne vjeruju. Demonske ga sile prepoznaju kao Sveca Božjega, pokoravaju mu se, poslušni su Isusovoj riječi i osobi, ali njihov je posluh povrat u mrak, u pakao. Posluh vjere je hod prema svjetlu, vjerovati znači imati udjela u istini i svetosti samoga Boga.

Isus nastupa prvi put u javnosti, odvažno, smiono, samosvjesno. I smjesta se događa da izaziva podjelu unutar slušateljstva, kao da njegova osoba oslobađa u ljudima zapretane energije. Učio ih je drukčije od njihovih pismoznanaca. Po prvi put u židovstvu riječ se Božja ne razvlači u dugim tumačenjima i rabinskim ‘trakavicama’, nego se čovjekova zbiljnost pod novom riječju mijenja. Ljudi su po prvi put ovdje tako snažno pogođeni, kao da zvone zvona slobode, kao da progovara istinski jezik našega srca i bića, kao da Bog ponovno svakoga pojedinačno oslovljava njegovim imenom, kad nas je stvarao kao pojedince, kao svoju dragocjenost. Nastavi čitati “04. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – AB”

04. NKG – VEČERNJA MOLITVA – A

Večernja molitva

IV. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
04. NKG – ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

VEČERNJA MOLITVA

Dopusti Gospodine da ovu noć mirno spavamo i da s pomoću tvojom ustanemo.
Koliko puta ove noći uzdahnem, toliko puta neka bude hvaljeno, slavljeno i čašćeno Tvoje ime. Amen.

Nađi vremena za molitvu, to je najveća snaga na zemlji !
(Majka Tereza)

NEK VAM JE LAKA I BLAGOSLOVLJENA NOĆ

(Ako ne stigneš moliti iz molitvenika, izmoli: Oče naš, Anđele čuvaru ili koju od dragih molitvi. Na početku i na kraju molitve se prekriži! Zahvali se Bogu za današnji dan.)
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

04. NKG – JUTARNJA MOLITVA – A

IV. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
04. NKG – ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

Divan je naš Gospodin i ovo jutro, tako tih a tako jako prisutan, želim svima da osjetite tu blizinu i snagu Božje ljubavi. Stoga prigrlimo svoj križ i sigurno ćemo ozdraviti i doživjeti spasenje. Nema ništa veće od veze čovjeka i Boga preko križa. I molitva raskajanog grešnika suze pokajnice padanje i ustajanje Patnje nas vode pred lice našega Gospodina. Stoga molitva za sebe i druge poniznost i vjera učvršćuje tu svetu neraskidivu vezu. Hvala ti predobri moj Gospodine sada i dovijeka. Amen! Nastavi čitati “04. NKG – JUTARNJA MOLITVA – A”

04. NKG – MISNA ČITANJA – AB

IV. TJEDAN KROZ GODINU –  NEDJELJA
04. NKG (B) – ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISNA ČITANJA
📖
: Pnz 18,15-20; Ps 95,1-2.6-9; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28

Prvo čitanje: Pnz 18, 15-20
Podignut ću proroka i stavit ću riječi svoje u njegova usta.

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona
Mojsije reče narodu: »Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti Gospodin, Bog tvoj: njega slušajte! Posve onako kako si i tražio od Gospodina, Boga svoga, na Horebu, na dan zbora, kad si govorio: ’Neću više da slušam glas Gospodina, Boga svoga, niti želim više gledati taj silni oganj da ne poginem!’ Nato mi reče Gospodin: ’Pravo su rekli. Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Stavit ću svoje riječi u njegova usta da im kaže sve što mu zapovjedim. A ne bude li tko poslušao mojih riječi što ih prorok bude govorio u moje ime, taj će odgovarati preda mnom. A prorok koji bi se usuđivao govoriti što u moje ime što ja ne budem zapovjedio da govori i koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogubi.’«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “04. NKG – MISNA ČITANJA – AB”