03. KOR – VEČERNJA MOLITVA – d

III. KORIZMENI TJEDAN – SRIJEDA
03. KOR – Svagdan

VEČERNJA MOLITVA

Kao kršćani pozvani smo obratiti se.
Hoćemo li uspjeti ovih dana, gledajući svemoć križa u nemoć i Isusova prikovanoga tijela,
otkriti smisao svih naših bolesti i bolesnika, svih nemoćnih i starih?

Isus je najviše učinio za nas kada više ništa nije mogao učiniti svojim rukama i nogama.
Predano prihvaćanje patnje i patnika izazov je za ljubav.
Bilo bi divno kada bi nas pogled na križ oplemenio i ohrabrio za prihvaćanje patnje u vlastitom životu
i za radosno služenje patnicima i onima koji za sebe više ništa ne mogu učiniti.

Shvatimo da u vlastitoj nemoći možemo u svjetlu vjere ućiniti neizrecivo puno.
Potrebna nam je u tome snaga Isusova križa i svjetlo njegova Duha.
Tada ćemo više cijeniti patnike oko sebe, a i sami se nećemo bojati
onoga što svakako postupno dolazi: vlastite bolesti i nemoći.
Znat ćemo tada da će uvijek biti onih koji radi Isusove ljubavi
mogu oplemeniti vlastito srce u nesebičnom služenju dokraja. Nastavi čitati “03. KOR – VEČERNJA MOLITVA – d”

Brza devetnica

Majko Terezo, nauči nas kako živjeti svaki dan, čak i u HITNIM SITUACIJAMA!
Suočena s nebrojenim problemima koji su često opsjedali život Majke Terezije iz Kalkute, svetica je izmisla način zazivanja zagovora Djevice Marije koju je odlučila nazvati “Brza devetnica”. Radi se molitvi Spomeni se.
Nadbiskup Lee Maasburg, prijatelj i duhovni savjetnik svetice, objasnio je u svojoj knjizi “Majka Terezija iz Kalkute: snimci života”, da je to njezino najmoćnije duhovno oružje.
Devetnice su molitve koje se mole tijekom razdoblja od devet dana i prilično su česte u Kongregaciji misionarki ljubavi. Međutim, ova se molitva, koju je promovirala Majka Tereza, sastojala od recitiranja deset spomen obilježja u jednom danu, brzo, s ciljem na umu.
Biskup Maasburg objasnio je da je Majka Terezija uvijek molila deset spomen obilježja jer je “nebesku suradnju shvatila zdravo za gotovo i da je odmah dodala deseti spomen u znak zahvalnosti Gospodinu na primljenoj usluzi”. Majka Terezija izjavila je da je primila mnoge blagodati nakon što bi dovršila ovu devetnicu, te dodaje da se one popularno nazivaju i “olujnim devetnicama”, jer “podižu oluju” na nebu.
Ova “brza devetnica” imala je jedno zajedničko s devetnicama: beskrajno povjerenje u božansku pomoć, kao i apostoli tijekom devet dana boravka s Djevicom Marijom, “Isusovom majkom i svim ženama” (Djela apostolska 1:14) očekujući pomoć koju je obećao Duh Sveti. Majka Terezija koristila je ovu molitvu za zdravlje bolesnog djeteta, prije važnih sastanaka s vlastima, kada su nestale putovnice, da zatraži nebesku pomoć kad ponestane namirnica itd.

Spomeni se, o predobrostiva Djevice Marijo,
kako se nije nikada čulo da si ikoga zapustila
koji se k tebi u zaštitu utekao,
tvoju pomoć zatražio
i tvoj zagovor zamolio.
Ovim pouzdanjem obodren utječem se i ja k tebi, Djevice djevica.
K tebi, Majko, dolazim;
pred tobom, eto, stojim ja, grješnik, i uzdišem:
nemoj, Majko vječne Riječi, prezreti mojih riječi,
nego ih milostivo poslušaj i usliši.

Amen.

03. KOR – BIBLIJSKA MISAO DANA – d

III. KORIZMENI TJEDAN – SRIJEDA
03. KOR – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

NEBO ĆE I ZEMLJA PROĆI – RIJEČI MOJE NE ĆE PROĆI

Mt 5,17-19
Riječi Govora na gori tvore srčiku cjelokupnoga Novoga zavjeta. Matejevo Evanđelje kuša tu riječ koju je Isus izgovorio učiniti obvezatnom svojim slušateljima, ono kuša dočarati i nama veličinu i dubinu Isusove osobe i poruke. “Došao sam ne dokinuti, nego dopuniti!” Pod Isusovim rukama, na njegove riječi stvara se novo, ostvaruju se viđenja i predviđanja cijeloga Staroga zavjeta. Događa se novi zamah prema Bogu. Viđenja svih proroka, nastojanja učitelja, trud jednoga Mojsija postaje zbiljnost. Nestaje odmaka između Boga i čovjeka, konačno nema nikakvih ustava između Neba i Zemlje. Napokon postaje moguće živjeti ono što su stari pretkazivali i predviđali. Isus govori ljudskome srcu, mijenja i pretvara sve u novo. Nastavi čitati “03. KOR – BIBLIJSKA MISAO DANA – d”

1003 – DEVETNICA SVETOM JOSIPU (1)

DEVETNICA SVETOM JOSIPU
Devetnica je lijepa i korisna pobožnost kojom se kroz devet dana obraćamo svetom Josipu u našim potrebama. Devetnica se može obavljati ovako: svaki dan pročitamo ovdje naznačeno kratko razmatranje, o tome razmišljamo i primjenjujemo na vlastiti život Zatim molimo priloženu molitvu kako je označeno za svaki dan. No, slobodno je, pa i preporučljivo, ako nam je moguće, moliti i druge molitve. Npr. litanije sv. Josipa, krunicu sv. Josipa, molitvu za Domovinu, ili ostale, kako odgovara nakani kojom smo počeli obavljati devetnicu.
Nakana neka je uvijek čista plemenita – u prvom redu za naše duhovne potrebe i potrebe naših bližnjih, a onda i za materijalne potrebe u našem životu. Nećemo tražiti što je nepotrebno. Uvjet uslišanja jest živa vjera, pouzdanje u zagovor sv. Josipa, ali i potpuno preda nje u volju Božju, da budemo uslišani onako kako Gospodin Bog odredi, a Stoje sigurno za naše konačno dobro. Nastavi čitati “1003 – DEVETNICA SVETOM JOSIPU (1)”

1003 – Četrdeset mučenika iz Sebaste

Armenskih četrdeset mučenika

O četrdeset kršćanskih mučenika u Sebasti, koji su kao vojnici služili u slavnoj XII. legiji, zvanoj „Legio fulminata Melitensis”, sačuvani su nam slavni govori koje su na njihov blagdan držali veliki crkveni govornici IV. stoljeća, među njima i sveti Bazilije Veliki. Govori su vjerno svjedočanstvo o hrabrosti svetih mučenika koji su se radije smrznuli u vodi negoli odrekli svoje vjere. Povijesni izvori svjedoče o potresnom događaju mučeničkog svjedočenja četrdesetorice mučenika. Tijekom progonstva cara Licinija pohvatano je 40 kršćanskih vojnika. Oni su stavljeno pred izbor: ili umrijeti ili se odreći vjere. Svi su izabrali smrt, umrijeti u ledenoj vodi. Dok su se nalazili u zatvoru, napisali su oporuku u kojoj traže neka nakon njihove smrti budu zajedno sahranjeni u Sareimu kod Zele, selo danas poistovjećeno sa selom Kyrklar u Maloj Aziji, a koje znači upravo broj 40. Stoga su zamolili i vjernike neka ne uzimaju njihove relikvije. Zamolili su neka najmlađi između njih, sluga Eunoik, ako bude pošteđen od smrti i zadobije slobodu, postane čuvarom njihova groba. Na kraju oporuke, nakon kratkih preporuke braći u vjeri, pozdrava roditeljima i prijateljima, svi su se potpisali. Nastavi čitati “1003 – Četrdeset mučenika iz Sebaste”

1003 – DEVETNICA SVETOM JOSIPU

DEVETNICA SVETOM JOSIPU

Devetnica svetom Josipu od 10. ožujka, do 18. ožujka. Ova molitva se može moliti kad god smo u potrebi i želimo tražiti sv. Josipa za neki određeni zagovor ili kad želimo izraziti odanost ovome svecu.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Bože u pomoć mi priteci.
Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu…

O dođi Stvorče, Duše Svet, pohodi duše vjernika,
poteci višnjom milosti u grudi štono stvori ih.
Ti nazivaš se Tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg,
studenac živi, ljubav, plam i pomazanje duhovno.
Darova sedam razdaješ, ti, prste desne Očeve,
od vječnog Oca obećan, ti puniš usta besjedom.
Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju,
u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka.
Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj,
ispred nas idi vodi nas, da svakog zla se klonimo.
Daj Oca da upoznamo i Krista sina njegova,
i u te Duha njihova da vjerujemo sveudilj.
Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinu mu,
sa tješiteljem Presvetim nek bude sad i uvijeke. Amen.
Pošalji Duha svojega i postat će. (Aleluja)
I obnovit ćeš lice zemlje. (Aleluja)
Pomolimo se. Bože, koji si Svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjehi vazda radujemo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Nastavi čitati “1003 – DEVETNICA SVETOM JOSIPU”

Svaka improvizacija na svetom prostoru, da bi se ugađalo masi i sl., neminovno dovodi do trgovačkog mentaliteta i idolopoklonstva — Quo Vadis Croatia

Isus želi red u bogoštovlju. Liturgija nije ljudsko djelo nego Božje djelo za čovjeka. Zato u liturgiji ne smije biti proizvoljnosti, izvedbe na svoju ruku, mijenjanja i zadiranja po svom. Tada bi to bilo trgovanje na svetom mjestu. „Čovjek nije sposoban sam na svoju ruku jednostavno „praviti“, „stvarati“ ili „činiti“ kult. Ako se Bog ne…

Svaka improvizacija na svetom prostoru, da bi se ugađalo masi i sl., neminovno dovodi do trgovačkog mentaliteta i idolopoklonstva — Quo Vadis Croatia

03. KOR – JUTARNJA MOLITVA – d

III. KORIZMENI TJEDAN  – SRIJEDA
03. KOR – Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞
“Tebi ću se moliti, o Bože, ujutro ćeš moj glas uslišati.” Ps 5, 3

Gospodine, evo me pred Tobom.
Dopusti da se svi tvoji darovi koji su mi namijenjeni u meni i nastane.
Tražim lice tvoje Gospodine.
Pomozi da mi duša čezne za Bogom živim,
neka me obasjava svjetlo s nebesa.
Slušam kako Isus govori: “Evo, stojim na vratima i kucam.”
Želim da uđeš k meni.

Pomozi mi Gospodine da
riječi koje sam spoznao razumom – spustim u srce.
Lakše je bilo Isusu sići s neba na zemlju nego sići s čovjekova razuma
u njegovo srce, kaže jedan mistik.
Ljudi se zavaravaju misleći da su time što su razumski o Bogu mislili
i analizirali njegove moći i njegov govor već sve dobili
i da je Božja sila u njima.
Ona je možda ostala pred vratima naše apstrakcije i analize. Nastavi čitati “03. KOR – JUTARNJA MOLITVA – d”

03. KOR – MISNA ČITANJA – d

III. KORIZMENI TJEDAN – SRIJEDA
03. KOR – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Pnz 4,1.5-9; Ps 147,12-13.15-16.19-20; Mt 5,17-19

Prvo čitanje: Pnz 4, 1.5-9
Držite zakone i vršite ih.

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona
Mojsije reče narodu:
A sada, Izraele, poslušaj zakone i uredbe kojima vas učim, da biste ih vršili i tako poživjeli te uništili i zaposjeli zemlju koju vam daje Gospodin, Bog otaca vaših.
Ja sam vas, eto, poučio o zakonima i uredbama, kako mi je Gospodin, Bog moj, naredio da ih vršite u zemlji u koju idete da je zaposjednete. Držite ih i vršite: to će u očima naroda biti vaša mudrost i vaša razboritost. Kad oni čuju za sve ove zakone, reći će: ‘Samo je jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj narod veliki.’ Jer, koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Gospodin, Bog naš, nama kad god ga zazovemo? Koji je to narod tako velik da bi imao zakone i uredbe pravedne kao što je sav ovaj Zakon koji ja danas stavljam pred vas? Samo pazi i dobro se čuvaj da ne zaboraviš događaje što si ih svojim očima vidio; neka ti ne iščeznu iz srca ni jednoga dana tvoga života; naprotiv, pouči o njima svoje sinove i sinove svojih sinova.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “03. KOR – MISNA ČITANJA – d”

%d blogeri kao ovaj: