06. VAZ – NEDJELJA – VEČERNJA MOLITVA

VI. VAZMENI TJEDAN – NEDJELJA
06. VAZ  – ŠESTA VAZMENA NEDJELJA

VEČERNJA MOLITVA

Dopusti Isusu da bude uz tebe.
Dopusti da kroz tebe prođe osjećaj pripadanja i smirenosti.
Dopusti riječima da se ožive u tebi.
Nisi sam.

Želimo vam laku noć i blagoslovljene snove, odmorite se na krilima svog anđela čuvara i sutra budite spremni za nove bitke koje donosi život..

(Ako ne stigneš moliti iz molitvenika, izmoli: Oče naš, Anđele čuvaru ili koju od dragih molitvi. Na početku i na kraju molitve se prekriži! Zahvali se Bogu za današnji dan.)
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

06. VAZ – JUTARNJA MOLITVA – A

Isus i djeca

VI. VAZMENI TJEDAN – NEDJELJA
06. VAZ  – ŠESTA VAZMENA NEDJELJA

JUTARNJA MOLITVA

Gospodine moj i Bože moj!!!!
Hvala ti na životu koji si mi dao,
hvala Ti za svako novo jutro,
hvala ti za ljubav koju mi bezgranično daješ
Hvala Ti Gospodine za sve moje radosti i sreće,
hvala ti i za sve moje tuge i boli.
Hvala ti za osjećaj usamljenosti koji me
približava tebi.
Hvala Ti moj Gospodine na Tvom velikom
milosrđu,
hvala ti što me ljubiš i čuvaš
hvala što me tješiš i ispunjavaš moje molitve,
po svome milosrđu, a ne po mojim zaslugama.
Presveti Kriste, hvala ti i za svaku neispunjenu
molitvu, jer znam da ti najbolje znaš što je dobro
za mene, a što ne.
Neka uvijek bude volja Tvoja!!!!!!!!!

06. VAZ – MISNA ČITANJA – AB

 

VI. VAZMENI TJEDAN – NEDJELJA
06. VAZ (B) – ŠESTA VAZMENA NEDJELJA

MISNA ČITANJA
📖: Dj 10,25-26.34-35.44-48; Ps 98,1-4; 1Iv 4,7-10; Iv 15,9-17

Prvo čitanje: Dj 10, 25-26.34-35.44-48
I na pogane se izlio dar Duha Svetoga.

Čitanje Djela apostolskih
Kad je Petar ulazio, pohrli mu Kornelije ususret, padne mu k nogama i pokloni se. Petar ga pridigne govoreći: »Ustani! I ja sam čovjek.« Petar tada prozbori i reče: »Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu.«
Dok je Petar još govorio, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besjedu. A vjernici iz obrezanja koji dođoše zajedno s Petrom začudiše se što se i na pogane izlio dar Duha Svetoga. Jer čuli su ih govoriti drugim jezicima i veličati Boga.
Tada Petar reče: »Može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi?« I zapovjedi da se krste u ime Isusa Krista. Tada ga zamole da ostane ondje nekoliko dana.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “06. VAZ – MISNA ČITANJA – AB”

%d blogeri kao ovaj: