UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – VEČERNJA MOLITVA

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO,  Svetkovina

 VEČERNJA MOLITVA

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO je blagdan svih naroda:
“Narodi svi, plješćite rukama, kličite Bogu glasom radosnim“,
jer je u vama Bog po Duhu Svetom stvorio novu zemlju
– da u njoj bude nazočan Isus Krist.

Danas „uzlazi Bog uz klicanje“ – na Nebo!
Ali i ostaje- krotak i ponizan – među nama.
„Bog kraljuje nad narodima, stoluje Bog na svetom prijestolju.“ Nastavi čitati “UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – VEČERNJA MOLITVA”

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – JUTARNJA MOLITVA

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO,  Svetkovina

JUTARNJA MOLITVA

Ako si mrtav za svaku radost, za svaku ljubav, za svaku sreću, ako više ne možeš vjerovati u sama sebe i u ljude:
Tada pokušaj odložiti sve to tmurno, mrsko, otrovno, mračno i pročistiti sama sebe.
Ustani iz noći te svoje obeshrabrenosti i umornosti na smrt u jedno novo jutro puno sunca, puno ptica i cvijeća.
Probudi se iz zimskog sna tvoga svoga nevesela bivstvovanja u novo proljeće.
Ustani!
Bog je upisao uskrsnuće u svaki list svakoga stabla.
Dakle sasvim sigurno i u tvoje siromašno ljudsko srce.
Obrati se k Bogu koji može probuditi na život mrtvo srce, rastopiti led s tvoga smrznuta srca i učiniti ga sličnim svomu srcu, koji je Ljubav.

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – MISNA ČITANJA – AB

VI. VAZMENI TJEDAN – ČETVRTAK
06. VAZ – UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO
Svetkovina

MISNA ČITANJA
📖: Dj 1,1-11; Ps 47,2-3.6-7.8-9; Ef 1,17-23 (ili: Ef 4,1-13); Mk 16,15-20

Prvo čitanje: Dj 1, 1-11
Bî uzdignut njima naočigled.

Početak Djela apostolskih
Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome. Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem. I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju obećanje Očevo »koje čuste od mene: Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim«.
Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.«
Kada to reče, bî uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – MISNA ČITANJA – AB”

%d blogeri kao ovaj: