1405 – SV. MATIJA

Sveti Matija

SVETI MATIJA
14. SVIBANJ, Blagdan 

O apostolu Matiji u evanđeljima nema ni jedne riječi. Ali je zato značajan Lukin tekst iz „prve povijesti Crkve, Djela apostolskih”: „U one dane ustade Petar među braćom, a bijaše skupljenog naroda oko sto i dvadeset duša, i reče: Braćo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi… Jedan, dakle, od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus, počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bi uzet od nas, treba biti svjedokom njegova uskrsnuća! I postaviše dvo­jicu: Josipa koji se zvao Barsaba, a prozvao se Just, i Matiju. Onda se pomoliše: Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži kojega si od ove dvojice izabrao da primi mjesto ove apostolske službe, kojoj se izne­vjeri Juda… Onda baciše kocke, i kocka pade na Matiju. Tako bi pribrojen k jednaestorici apostola« (Dj 1,15-26).
Iz ovoga teksta vidi se kako je Matija bio Židov, predaja navodi kako je iz plemena Judina, rođen u Betlehemu, učenik Kristov od prvih po­četaka, vjerojatno jedan od sedamdesetdvojice. Svakako je bio među najuglednijima u prvoj kršćanskoj zajednici, kad je ušao u tako uski izbor: imao je samo jednoga protukandidata.
Lukin tekst je višestruko značajan. Neposredno poslije Uzašašća Petar nastupa kao vođa zajednice. Brine se za izbor prvoga biskupa. Uz tekstove koji Petru daju vlast primata, ovaj je značajan jer svjedoči kako se Petar tom vlašću odmah počeo služiti. K tome mogao je i na druge načine učiniti izbor, ali predlaže neka zajednica, ne uži krug, npr. jedanaestorica apostola, razmotri pitanje, zajedno moli i konačno čini izbor. Nastupa kao predstojnik, ali ne kao samovladar, nego traži demokratsku suradnju cijele zajednice. To je služenje braći, služe­nje zajednici. To je u kršćanstvu pravi pojam vlasti („servus servorum Dei”). Petar samo upozorava kako kandidat mora biti čovjek koji je od Ivanova krštenja do Uzašašća bio s Isusom. Po „radnom stažu” jednak drugim apostolima mora biti „svjedokom njegova uskrsnuća”. To je jedini pravi razlog zašto su birali jednoga na ispražnjeno mjesto. Apostol, svjedok Isusova uskrsnuća.
Kad je zajednica upravila žarku molitvu Bogu, Duh je Sveti po­kazao koga je izabrao. „I tako, Matija, bi pribrojen jedanaestorici apostola” (Dj 1,26). Izbor je djelo Duha. I taj prvi izbor u Crkvi zapisan je u novozavjetnoj Objavi. Ne bez razloga.
O njegovu kasnijem životu znamo malo. Pro­povijedao je u Palestini i tu podnio mučeničku smrt, dok drugi kažu kako je sve to bilo u Kapadociji i Kolhidi (Mala Azija), a treći kako je svjedočio uskrsnuće u Egiptu i Etiopiji. Možda je ovo najvjerojatnije, jer je u Egiptu bilo posebno rašireno njegovo štovanje. Širili su se i neki apokrifi pod njegovim imenom, npr. Evanđelje po Matiji. Moći su mu prvotno štovane u Jeruzalemu, dok ih sveta Jelena nije prenijela u Rim.
Blagdan mu se slavi u raznim Crkvama na razne datume: 4. III. (koptski obred), 9. VIII. (bizantski), a u rimskom od 11. stoljeća 24. veljače. Kako je taj dan često u korizmi, najnovija reforma kalendara prenijela je njegov blagdan na dan 14. svibnja, jer je to vrijeme Uzašašća i Du­hova, kad je Matija izabran za apostola.
Iako o svetom Matiji znamo malo, ipak je njegov izbor trenutak na koji treba svratiti pozornost. Uz ono što je prije rečeno, dobro se sjetiti antifone s Večernje: „Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas. I postavih vas da idete i rod donosite…” (Iv 15,16). Izbor je Božji. Mi ništa ne dajemo Bogu. On zapravo dariva nas, kako piše Pavao Timoteju: „Zahvaljujem onomu koji mi je za to dao snagu, našem Gospodinu Isusu Kristu, što me smatrao dostojnim povjerenja i uzeo me u svoju službu…” (l Tim 1,12). Pozvani je odlikovan i treba se smatrati počašćenim i nastojati donijeti rod!

Sretan imendan želimo svim našim Matijama!

Sveti Matija
Sveti Matija

 

Sveti Matija
Sveti Matija
Sveti Matija
Sveti Matija
Sveti Matija
Sveti Matija-crkva u Bodovaljcima
Sveti Matija-crkva u Sovskom Dolu
%d blogeri kao ovaj: