07. VAZ – VEČERNJA MOLITVA – b

VII. VAZMENI TJEDAN – PONEDJELJAK
07. VAZ – Svagdan

VEČERNJA MOLITVA

Zrake sunca već se gase,
Stvoritelju, čuj nam glase:
milostivo, Bože mili,
pogledaj nas i zakrili.

Neka bježe ružne slike,
grešne sanje svekolike,
zlome duhu ne daj moći,
očuvaj nas u čistoći.

Zahvaljujemo Ti, svemogući Bože, za sva dobročinstva
Tvoja, koji živiš i kraljuješ u sve vijekove vjekova. Amen.

07. VAZ – DNEVNE PROPOVIJEDI – b

VII. VAZMENI TJEDAN – PONEDJELJAK
07. VAZ – Svagdan

DNEVNE PROPOVIJEDI
📖: Dj 19, 1-8; Ps 68, 2-7b; Iv 16, 29-33

Ohrabrite se: ja sam pobijedio svijet!

RAZMATRANJE

Dragi čitatelji, nalazimo se u tjednu u kojem se trebamo intenzivno, poput apostola koji su bili sa Marijom postojani u molitvi, pripremati za Duhove. To je tjedan u kojem trebamo raspoložiti svoje srce za Duha Božjega koji nas želi zahvatiti i pohoditi na blagdan Duhova na poseban način.

U subotu smo Pavla, kojega pratimo na misijskom poslanju kroz prvo čitanje, ostavili kako se na početku svoga trećeg misijskog pothvata uputio maloazijskim kopnom prema Efezu. Pavao je u Efezu odmah naišao na skupinu kršćana koji nisu nikada čuli za Duha Svetoga. Nije ni čudo, budući da su bili kršteni samo Ivanovim krštenjem. Pavao ih nije krivio za to, nego ih je poučio da je veliki Ivan Krstitelj svoj krst dijelio u znak obraćenja, ali da je za pravo krštenje potrebna vjera u Isusa Krista kojega je Ivan navijestio da će doći poslije njega. Tako poučeni nisu pružali otpor nego su prihvatili Pavlov poziv i krstili se u ime Gospodina Isusa tj. vjerom koju je on učio i obredom što ga je on naredio. Bog je njih nagradio za vjeru tako da su polaganjem Pavlovih ruku primili i posebne karizmatične darove Duha Svetoga. Dvanaest je običnih vjernika u Efezu bilo na taj način obdareno kao dvanaest apostola kod prvog dolaska Duha Svetoga u Jeruzalemu. Treba vjerovati da se Duhovi mogu na svoj način uvijek ponavljati, pa se za njih uvijek treba sa novim očekivanjima pripremati. Primajući Duha Svetoga obvezujemo se da ćemo provoditi kršćanski život. Koliki to danas zaboravljaju? Nastavi čitati “07. VAZ – DNEVNE PROPOVIJEDI – b”

1705 – Sveti Pascual Baylón

Sveti Pascual BaylónSveti Pascual Baylón
Današnji sveti zaštitnik je Pascual Baylón Yubero, španjolski franjevac, “seraf euharistije”, zaštitnik euharistijskih kongresa i euharistijskih udruga. Rodio se 24. svibnja 1540, na Duhove, u Torrehermosi (provincija Zaragoza), kao sin siromašnih i pobožnih seljaka. Od ranog djetinjstva iskazivao je ljubav prema molitvi i pobožnost prema euharistiji. Čuvao je kao pastir obiteljska stada i u Božjoj prirodi mnogo molio, razmatrao, postio i činio pokoru. Kad je navršio 18 godina, odlučio se posvetiti redovničkom zvanju. Pokušao se pridružiti reformiranim franjevcima (alkantarincima), ali oni su mu preporučili da još neko vrijeme pričeka. U blizini samostana u naselju Alconchel de Ariza našao je posao pastira kod bogatog gospodara Martína Garcíje, koji ga je zavolio i htio ga posiniti. Nastavi čitati “1705 – Sveti Pascual Baylón”

1705 – Sveti Simon Stock

Sveti Simon Stock

Sveti Simon Stock, engleski svećenik, karmelićanin i mistik, rođen je oko 1165, vjerojatno u Aylesfordu na rijeci Medway (Kent). Malo je poznato o njegovom ranom životu. Prema legendi počeo je s 12 godina živjeti kao pustinjak, nastanio se u šupljem hrastu i hranio se travama, korijenjem i divljim jabukama. Djelovao je kao putujući propovjednik, hodočastio u Svetu zemlju, a nakon povratka u Englesku stupio u karmelićanski red. Neko vrijeme je živio i školovao se u Rimu, a boravio je i u Palestini, na brdu Karmel. Oko 1254. izabran je za generala karmelićanskog reda. Znatno je pomogao širenju reda u Engleskoj, južnoj i zapadnoj Europi. Osnovao je samostane u Engleskoj (Cambridge, 1248, Oxford, 1253), Francuskoj (Pariz, 1260) i Italiji (Bologna, 1260). Revidirao je pravila reda, prilagodio ga europskom načinu života pa su karmelićani iz pustinjačkog reda pretvoreni u prosjački. Postao je omiljen u Božjem narodu naročito zbog karmelskog škapulara i svojih viđenja.

Prema predaji Blažena Djevica Marija ukazala se Simonu Stocku 16. srpnja 1251. i donijela mu smeđi škapular s brda Karmela. Tom prilikom mu je navijestila: „To će biti povlastica za tebe i sve karmelićane. Tko umre u ovom habitu, bit će spašen“. U duhu tradicije karmelićanskog reda Simon Stock se pred Presvetim sakramentom i pred oltarom Majke Božje potpuno posvetio Bogu i Bogorodici. Iz pisanih izvora, što potječu s kraja XIV. stoljeća, poznato je da je „Simon Stock, iz engleske karmelićanske provincije, generalni prior, čovjek svet i slavan po svojim čudesima, preminuo 16. svibnja, pokopan u Bordeauxu, u provinciji Gaskonji“. Nalazio se tamo u vizitaciji te provincije. Prema predaji bio je autor nekih marijanskih pjesama. Umro je 1265. u karmelićanskom samostanu u Bordeauxu (jugozapadna Francuska). Karmelićanima je 1564. i službeno dopuštena proslava njegovog spomendana. Njegove relikvije nalaze se u katedrali u Bordeauxu, a od 1951. i u karmelićanskom samostanu njegovog rodnog Aylesforda. Slikari obično prikazuju svetog Simona Stocka odjevenog u karmelićanski habit, a često i s plamenim jezicima paklenog ognja. To je vezano uz njegova viđenja o karmelskom škapularu, u kojem mu je Marija obećala da će nositelji tog svetog znaka biti očuvani od pakla. Na mnogim slikama Simon Stock kleči ili stoji do nogu Majke Božje Karmelske, a ona mu predaje škapular. Zaštitnik je Bordeauxa, engleske karmelićanske provincije te mnogih župa, crkava i kapela diljem svijeta.

Slika: Sveti Simon Stock

Slika: Sveti Simon Stock

Slika: Sveti Simon Stock

Slika: Sveti Simon Stock

 

1705 – Sveti Paškal Baylón

Sveti Paškal Baylón, redovnik (1540-1592)

Presveta je euharistijska tajna od Velikog četvrtka pa sve do danas uvijek imala svojih velikih poštovalaca, klanjalaca i zaljubljenika. Jedan je od njih bio i ponizni franjevački brat sveti Paškal. Njegova je ljubav prema Euharistiji bila tako žarka da ga nazivaju “serafom Euharistije”.
Paškal je bio sin Martina Baylóna i Izabele, rođ. Jubera. Rodio se baš na veliki duhovski blagdan 16. svibnja 1540. u Torre Hermosa, u Aragonskom kraljevstvu, današnjoj španjolskoj. Već od ranog djetinjstva pokaza izvanrednu ljubav prema molitvi i pobožnost prema Euharistiji. Ta velika tajna naše vjere privlačila ga je poput snažnog magneta sve više k sebi.
Prvi posao koji je obavljao mali Paškal bilo je čuvanje domaćega stada. Nalazeći se na livadama u otvorenoj Božjoj prirodi, dao je oduška svojoj sklonosti prema molitvi te mnogo molio, razmatrao, ali i činio pokoru. Postio je i bičevao se. Nastavi čitati “1705 – Sveti Paškal Baylón”

07. VAZ – JUTARNJA MOLITVA – b

VII. VAZMENI TJEDAN – PONEDJELJAK
07. VAZ – Svagdan 

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

♥ ♥ Svaki početak tjedna je težak ali uz Gospodina može biti neopisivo lagan. Hvala ti Isuse na još jednome danu i hvala ti što češ i danas biti uz mene. ♥ ♥

O, Bože, vječni Oče, ispuni me svojom beskrajnom ljubavlju
i osjećajem da sam ljubljen(a).
Učini da ostanem usidren(a) u Tvojoj ljubavi.
Oslobodi me osjećaja da me nitko ne voli.
Uzmi od mene žalosne misli da sam neželjen(a).
Ti si moje utočište, Oče!
Oče sveti! Obznanjujem sa zahvalnošću
da si poslao svoga jedinorođenog Sina Isusa Krista za moje spasenje.
Isuse moj dragi, ja Te slavim, što si me očistio od grijeha
i podario mi dostojanstvo djeteta Božjeg, po Tvojoj smrti na Kalvariji.
Oh, Duše Sveti, ljubavi Božja, dođi i ispuni me!
Neka se plamen ljubavi Božje u meni rasplamsa i nikad se ne ugasi. Amen.

Nastavi čitati “07. VAZ – JUTARNJA MOLITVA – b”

07. VAZ – MISNA ČITANJA – b

VII. VAZMENI TJEDAN – PONEDJELJAK
07. VAZ – Svagdan

MISNA ČITANJA

📖:Dj 19,1-8; Ps 68,2-7b; Iv 16,29-33

Prvo čitanje:Dj 19, 1-8
Jeste li primili Duha Svetoga kad ste povjerovali?

Čitanje Djela apostolskih
Dok je Apolon bio u Korintu, Pavao, pošto prođe gornje krajeve, dođe u Efez, nađe neke učenike pa ih upita: »Jeste li primili Duha Svetoga kad ste povjerovali?« Oni će mu: »Ta ni čuli nismo da ima Duh Sveti.« Nato će on: Kako ste onda kršteni?«
»Krštenjem Ivanovim«, odvrate oni. Nato će Pavao: »Ivan je krstio krštenjem obraćenja govoreći narodu da vjeruje u Onoga koji za njim dolazi, to jest u Isusa.« Čuvši to, krste se u ime Gospodina Isusa pa kad Pavao položi na njih ruke, dođe Duh Sveti na njih te stanu govoriti drugim jezicima i prorokovati. Bijaše u svemu dvanaestak muževa.
Onda Pavao uđe u sinagogu te je tri mjeseca hrabro raspravljao i uvjeravao o kraljevstvu Božjem.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “07. VAZ – MISNA ČITANJA – b”

%d blogeri kao ovaj: