07. VAZ – DNEVNE PROPOVIJEDI – b

VII. VAZMENI TJEDAN – PONEDJELJAK
07. VAZ – Svagdan

DNEVNE PROPOVIJEDI
📖: Dj 19, 1-8; Ps 68, 2-7b; Iv 16, 29-33

Ohrabrite se: ja sam pobijedio svijet!

RAZMATRANJE

Dragi čitatelji, nalazimo se u tjednu u kojem se trebamo intenzivno, poput apostola koji su bili sa Marijom postojani u molitvi, pripremati za Duhove. To je tjedan u kojem trebamo raspoložiti svoje srce za Duha Božjega koji nas želi zahvatiti i pohoditi na blagdan Duhova na poseban način.

U subotu smo Pavla, kojega pratimo na misijskom poslanju kroz prvo čitanje, ostavili kako se na početku svoga trećeg misijskog pothvata uputio maloazijskim kopnom prema Efezu. Pavao je u Efezu odmah naišao na skupinu kršćana koji nisu nikada čuli za Duha Svetoga. Nije ni čudo, budući da su bili kršteni samo Ivanovim krštenjem. Pavao ih nije krivio za to, nego ih je poučio da je veliki Ivan Krstitelj svoj krst dijelio u znak obraćenja, ali da je za pravo krštenje potrebna vjera u Isusa Krista kojega je Ivan navijestio da će doći poslije njega. Tako poučeni nisu pružali otpor nego su prihvatili Pavlov poziv i krstili se u ime Gospodina Isusa tj. vjerom koju je on učio i obredom što ga je on naredio. Bog je njih nagradio za vjeru tako da su polaganjem Pavlovih ruku primili i posebne karizmatične darove Duha Svetoga. Dvanaest je običnih vjernika u Efezu bilo na taj način obdareno kao dvanaest apostola kod prvog dolaska Duha Svetoga u Jeruzalemu. Treba vjerovati da se Duhovi mogu na svoj način uvijek ponavljati, pa se za njih uvijek treba sa novim očekivanjima pripremati. Primajući Duha Svetoga obvezujemo se da ćemo provoditi kršćanski život. Koliki to danas zaboravljaju?

Isusov oproštajni govor s učenicima završava kratkim ispitom koji su apostoli sami sebi nametnuli misleći da se mogu iskazati pred svojim Učiteljem. Najprije mu izražavaju svoju hvalu i zahvalnost što im je tako jasno govorio, bez slika i usporedbi koje bi im na njihovu molbu morao još tumačiti. I sada izjavljuju svoju vjeru u Isusov silazak od Boga. Isus kao da još sumnja u njihovo vjerovanje, pa ih Isus umjesto da se veseli njuhovoj vjeri, uči da je poniznost iznad spoznaje jer, budući da je spoznaja ponizna, postaje i puna ljubavi. Svoju vjeru će imati priliku toliko puta dokazati, a kroz vjeru i svoju ljubav, pa ih stoga Isus upozorava da će ga kroz koji sat napustiti i da će se razbjeći na sve strane. A svi ljudski putovi i smjerovi, koji udaljuju od Krista, vode na stranputice, nevjeru. Kao da im kaže: „Tada ćete biti tako smućeni da će te napustiti i ono što sada vjerujete.“ Pali su u takav očaj da su došli, može se reći, do smrti svoje prijašnje vjere…

Svijet pobjeđuje s Kristom svaki onaj koji je s njime povezan vjerom. Stoga se povežimo u ovom tjednu s Kristom u vjeri da će nas Duh Sveti pohoditi na Duhove i ojačati za naše poslanje u vremenu kroz godinu.

IZVOR.zupa-astepinca-kc

%d blogeri kao ovaj: