2906 – SV. PETAR I PAVAO – BIBLIJSKA MISAO DANA

SV. PETAR I PAVAO, apostoli
Svetkovina

BIBLIJSKA MISAO DANA

Teško je naći toliko različitosti na jednom mjestu kao u blagdanu apostolskih prvaka Petra i Pavla. Mučeničkom su krvlju zasadili Crkvu. Petar, stijena, kamen temeljac njegovoj Crkvi i Pavao, apostol naroda. U jednom blagdanu dva sveca koji su često bili u razmiricama, čak sukobima: različiti po karakteru, a jedno u spoznaji da Bog prihvaća ljude kakvi jesu i da usprkos padovima treba služiti Bogu. Slabost slabih proslava je Božja.

Dakle, zajedno su ljubili Gospodina, zajedno živjeli, zajedno svjedočili, zajedno mučeni, zajedno ih Crkva slavi jednom svetkovinom, istim zanosom. Zajedno prate Crkvu kroz burnu povijest i zagovaraju njezinu neuništivost, kao izuzetan Isusov dar. Nastavi čitati “2906 – SV. PETAR I PAVAO – BIBLIJSKA MISAO DANA”

2906 – SV. PETAR I PAVAO, apostoli – MISNA ČITANJA

SV. PETAR I PAVAO, Svetkovina
Misna čitanja

📖: Dj 12,1-11; Ps 34,2-9; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19

Prvo čitanje: Dj 12, 1-11
Sad uistinu znam da me Gospodin izbavio iz Herodove ruke.

 

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Uze Herod zlostavljati neke od Crkve. Mačem pogubi Jakova, brata Ivanova. Kad vidje da je to drago Židovima, uhvati i Petra (bijahu upravo Dani beskvasnih kruhova). Uhiti ga, baci u tamnicu i dade da ga čuvaju četiri četverostraže vojničke, nakan izvesti ga nakon Pashe pred narod. Petra su dakle čuvali u tamnici, a Crkva se svesrdno moljaše Bogu za njega.
One noći kad ga je Herod kanio privesti, spavao je Petar između dva vojnika, okovan dvojim verigama, a stražari pred vratima čuvahu stražu. Kad eto: pojavi se anđeo Gospodnji te svjetlost obasja ćeliju. Anđeo udari Petra u rebra, probudi ga i reče: »Ustaj brzo!« I spadoše mu verige s ruku. Anđeo mu reče: »Opaši se i priveži obuću!« On učini tako. Onda će mu anđeo: »Zaogrni se i hajde za mnom!« Petar izađe, pođe za njim, a nije znao da je zbilja što se događa po anđelu: činilo mu se da gleda viđenje. Prošavši prvu stražu, i drugu, dođoše do željeznih vrata koja vode u grad. Ona im se sama otvore te oni izađu, prođu jednu ulicu, a onda anđeo odjednom odstupi od njega. Petar pak, došavši k sebi, reče: »Sad uistinu znam da je Gospodin poslao anđela svoga i izbavio me iz Herodove ruke i od svega što je očekivao židovski narod.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “2906 – SV. PETAR I PAVAO, apostoli – MISNA ČITANJA”

%d blogeri kao ovaj: