1008 – Sveta Filomena

SVETA FILOMENASveta Filomena je:
– ZAŠTITNICA, posebno čistoće i djevičanstva.
– ZAŠTITNICA, Upravo rođene Djece
– ZAŠTITNICA, Mladih, Napose malih i velikih Djevojčica
– ZAŠTITNICA, Mladih bračnih parova
– TJEŠITELJICA , Žalosnih i uhićenih
– UTJEHA I OLAKŠANJE, Bolesnicima i patnicima
– POMOĆNICA, Siromašnih i siročadi
– POMOĆNICA STUDENTIMA i svima što pristupaju ispitima
– POMOĆNICA MAJKI, za potrebe njihove djece
– POMOĆNICA NERODKINJA, da postanu majke
– VELIKA ZAGOVORNICA, da više ljube Isusa i Mariju!

maria_louisa
03.08.1833. Svoje mučeništvo po volji Božjoj, objavila je Sveta Filomena, službenici Božjoj, sestri, Mariji Luizi od Isusa.
Moja draga sestro, ja sam kćer jednog kneza koji je vladao u jednoj maloj državi u Grčkoj. Moja majka je također bila kraljevske loze. Oni nisu imali djece, a bili su još pogani, pa su i neprestano prinosili krivim bogovima žrtve da bi dobili dijete. Neki liječnik iz Rima imenom Publije, koji se sada nalazi na nebu, bio je u službi mog oca i stanovao je u našoj palači. Bio je kršćanin. Vidio je žalost mojih roditelja i bio je žalostan zbog sljepoće njihovih duša. Potaknut od Duha Svetog odlučio je govoriti s njima o našoj kršćanskoj vjeri i obećao im je da će dobiti potomstvo čim se krste. Milost je pratila njegove riječi, prosvijetlila njihov razum i pobijedila njihovu volju. Oni su prihvatili kršćanstvo i ispunila im se želja, kako im je obećao Publije, nagrada za sveto krštenje kojega su primili. Kod mog rođenja dali su mi ime LUMENA, da bude simbol SVETA FILOMENAsvjetle vjere kojoj sam bila plod. Na dan krštenja nazvali su me Filomena, jer sam tog dana postala dijete vjere. Nježna ljubav koju su prema meni imali moj otac i moja majka bila je tako velika da su me neprestano htjeli imati pokraj sebe. Ona je bila razlogom zašto su me poveli sa sobom kad su putovali u Rim,kamo je moj otac morao doći, jer mu je car tiranin, Dioklecijan, zaprijetio nepravednim ratom. Ja sam tada imala 13 godina. Prispijevši u glavni grad svijeta, uputili smo se svo troje u gradsku palaču gdje smo bili primljeni u carsku audijenciju. Čim me spazio, Dioklecijan je svoje poglede neprestano na mene upravljao. To je činio za cijelo vrijeme dok je moj otac iznosio razloge svojih opravdanja i žarko se trudio da on te isprike primi k srcu. Car je jedino bio zaokupljen svojim promatranjima, a kad je moj otac završio dao mu je odgovor, da se dalje ne uznemirava, da odstrani sve brige i misli samo na svoju sreću. Dodao je”Dajem ti svu moć mojeg carstva i ne tražim ništa drugo nego ruku tvoje kćeri. “Moj otac zaslijepljen od časti, koja je nadvisila sva njegova očekivanja, prihvatio je s radošću carev prijedlog. Kad smo se vratili u naš dom, trudili su se na svaki način moj otac i majka, da prihvatim Dioklecijanovu želju, te da tako mogu ispuniti i njihovu želju. Ja sam im rekla: “Kako,zar želite da zbog ljubavi jednog čovjeka prekršim zavjet kojeg sam dala pred dvije godine Isusu Kristu?. Moje djevičanstvo je posvećeno Bogu i ja više ne mogu raspolagati sa sobom. Ti si tada bila premlada da činiš takav zavjet, rekao je otac. Naredio mi je da prihvatim Dioklecijanovu ponudu i dodao u suprotnom strašne prijetnje. Božja milost je učinila da se nisam dala nadvladati. Moj otac je prenio Dioklecijanu moj razlog i kako ovaj nije htio mog oca osloboditi od zadane riječi, otac se našao prisiljen da me dovede pred cara. Kratko prije toga trenutka još sam se morala opirati nezadovoljstvu, nježnostima oca. Moja majka se također trudila na sve moguće načine da me pokoleba u mojoj odlučnosti da ostanem vjerna Bogu. Izmjenjivale su se nježnosti i prijetnje a na kraju su pali do mojih nogu i molili u suzama da im se smilujem. Preklinjali su me : “Dijete naše smiluj se svome ocu i svojoj majci, smiluj se svojoj domovini i našim precima! “Odgovorila sam im:” Ne mogu, djevičanstvo koje sam zavjetovala Bogu nadvisuje vas, domovinu, nadvisuje sve ostalo.” Moja domovina je Nebo”!
SVETA FILOMENANakon ovih mojih riječi bili su očajni. Odveli su me pred cara. On me nastojao pridobiti na sve načine, ali sva njegova obećanja, laskanja i prijetnje, bila su uzaludna. To ga je jako razbjesnilo, raspaljen od sotone dao me staviti u lance i baciti u tamnicu svoje palače. Mislio je da će bol i sramota slomiti moju odlučnost, koju mi je ulijevao moj Božanski zaručnik. Car me svaki dan dolazio vidjeti. Zatim mi je dao skinuti lance da bih mogla uzeti kruha i vode koliko mi je bilo potrebno za održavanje života. Tada je ponovio svoje zavodljive ponude,koje bi bile bez osobite Božje pomoći,pogibeljne za moju djevičansku čistoću. Otpor koji je susretao kod ovih napada na moju nevinost, donio mi je nove muke. Molitva me je držala postojanom i nisam popustila. Ja sam se svaki put preporučila mom Isusu i Njegovoj Prečistoj Majci. Sedmog i tridesetog dana vidjela sam Blaženu Djevicu Mariju obasjanu nebeskim sjajem kako drži u naručju Božansko dijete. Kazala mi je: “Trpjet ćeš još tri dana u ovoj tamnici, a nakon zatvora od četrdeset dana napustit ćeš ovo mjesto patnje. “Srce mi se uzradovalo na ovu veselu vijest”. Kraljica Anđela je dodala da ću iz ove tamnice izaći samo zato da bih podnijela još veće muke i trpjela još strašniju borbu od one u kojoj sam prije ustrajala.
SVETA FILOMENAMoja radost je tada prešla u veliki strah. Ja sam se nadala da će me nakon izlaska iz tamnice odmah pogubiti. Tada mi je Marija kazala: “Budi hrabra kćeri moja”! Ti znaš da te ja posebno ljubim. Ime koje si primila kod svetog krštenja, dokaz je da si slična Mom Sinu i meni. Nazvana si Lumena, a tvoj se zaručnik također zove Svijetlo, Sunce. Mene zovu Zora, Zvijezda, Mjesec, Sunce. Ne boj se ,bit ću uz tebe. Zasad si podvrgnuta zakonima prirode da budeš ponizna u svojoj slabosti, a kad dođe do borbe, milost će ti dati snagu, kao i tvoj Anđeo čuvar, koji je također bio i moj, Anđeo Gabrijel, a značenje njegovog imena je „Božja snaga“. On će ti doći u pomoć. Ja ću te preporučiti njegovoj posebnoj brizi kao svoju preljubljenu kćer koju pred svima ostalima ljubim. “Ove riječi Kraljice djevica ulile su mi hrabrost”. Prilika je iščeznula i ostavila nebeski miomiris u cijeloj mojoj tamnici. Naskoro se ispunilo ono što mi je bilo prorečeno. U pokušajima da me prisili na popuštanje Dioklecijan je očajavao i odlučio je da me izloži javnom mučenju. Počelo je s bičevanjem. Rekao je: “Jer se ne stidi meni caru pretpostaviti jednog zločinca kojeg je vlastiti narod osudio na najsramotniju smrt, jednako zaslužuje i ona da se s njom po pravdi postupa i tako će biti učinjeno. “Naredio je da me svuku do gola i čvrsto svežu uz jedan stup”. Zatim je naredio da me krvnici bičuju pred brojnim dvorskim odličnicima. Krv je tekla iz cijelog mog tijela tako da je ono postalo jedna velika rana. Tada je tiranin vidio da sam pala u nesvijest i da sam blizu smrti. Naredio je da me udalje od njegovog pogleda i ponovno bace u tamnicu. Mislio je da će sada klonuti moj duh. Prevario se u svom očekivanju, a mene je vodila slatka nada da ću uskoro doći svom slatkom Zaručniku.Pojavila su se dva Anđela, iz kojih je izlazilo svijetlo, i izlili su balzam na moje rane. Osjećala sam se jačom nego što sam bila prije mučenja. Rano sljedećeg jutra obavijestili su o tome cara. On je naredio da me dovedu pred njega. Promatrao me u čudu i htio mi kazati da ozdravljenje imam zahvaljujući Jupiteru kojem on služi. Htio me silom učiniti rimskom caricom. Dao mi je tašta obećanja s kojima je povezao laskanja i milovanja. On je htio dovršiti pakleno djelo koje si je postavio za cilj. Naprotiv, Duh Sveti kojem moram zahvaliti svoju postojanost, prosvijetlio me u tako velikoj mjeri, da ni Dioklecijan, niti tko od njegovih dvorana, nisu mogli ni najmanje protusloviti mojim dokazima o istini naše vjere. To ga je ponovno razbijesnilo. Zapovijedio je da mi se oko vrata sveže jedno sidro i da me bace u rijeku Tiber. SVETA FILOMENAZapovijed je bila izvršena. “Bog je spriječio posljedice”. Učasu kad su me bacili u rijeku, došla su dva Anđela, odriješili konop kojim je moj vrat bio svezan za sidro potonulo na dno gdje se do danas nalazi. Anđeli su me pred nebrojenom masom svijeta nježno prenjeli na obalu. Sretan je bio učinak ovoga čuda za promatrače. Mnogi su se obratili na kršćanstvo. Dioklecijan je ovo čudo pripisao nepoznatoj čarobnoj moći. Zapovijedio je da me vuku po ulicama grada Rima i da me strijeljaju čitavom tučom strijela. Čitavo moje tijelo je bilo skroz isprobadano, Krv je tekla na sve strane. Iscrpljena i već umiruća, na carevu sam zapovijed bila ponovno bačena u tamnicu. Nebo mi se ponovno smilovalo na čudesan način. Utonula sam u slatki san, a kad sam se probudila našla sam se potpuno zdravom. Dioklecijan je to čuo, pao u bjesnilo i povikao kao bjesnomučenik. “Hajde,probodite ju ponovno sa šiljastim strijelama da umre u tim mukama“! Odmah su izvršili njegovu zapovijed. Strijelci su svim snagama napeli lukove, ali se strelice otkazale posluh. Nazočni car je bio izvan sebe od bijesa. Nazvao me čarobnicom. Mislio je da će žar vatre nadvladati moju čarobnu moć. Naredio je da se strijele ražare u peći i da se ponovno strijelja. Strijele su bile odapete, poletjele su svojim smjerom, a tada su se iznenada okrenule suprotno i pojurile na strijelce. Šest ih je poginulo na licu mjesta, a mnogi od ostalih su se odrekli poganstva. Narod je jasno spoznao svemoć Božju koja me zaštitila. Tiranin, preplašen zlovoljom i vikom naroda požurio se da učini kraj mojemu životu. Tako su mi odrubili glavu. Moja je duša poletjela u Nebo, k svom Božanskom Zaručniku, da od Njega primi krunu djevičanstva i palmu mučeništva i da se raduje u Njegovoj nazočnosti, osobito odlikovana pred mnogim izabranima. Ovaj,za mene radošću tako bogat dan, u kojemu sam stupila u nebesko Blaženstvo bijaše petak, a sat moje smrti bio je treći sat popodne.

Relikvije sv. Filomene

Tijelo sv. Filomene bilo je pokopano u rimskim katakombama svete Priscile na cesti Solaris. Crkva taj mučenički dan spominje 10. kolovoza. A bilo je to godine 304. Punih 1.500 godina bila je u tami, a onda 9. kolovoza 1802. izlazi na svjetlo. Župnik Don Francesco de Lucia, župe mjesta Mugnano dell Cardinale, u blizini Napulja, krenuo je u Rim po relikvije jednog sveca da bi ih stavio u oltar crkve koja je trebala biti blagoslovljena i posvećena, jer je tada trebalo imati relikvije sveca u oltaru. Kad je stigao u Rim, gdje su se čuvale relikvije, zastao je kod jednih i baš njih tražio. O relikvijama nisu puno znali osim da je ranokršćanska mučenica. Uzeo je relikvije i krenuo prema Mugnanu. Molio se da bar nešto dozna o toj mučenici. Trebao je stići 8. kolovoza u Mugnano, ali to nije bio i Božji plan. Uz probleme na putu stigao je 9. kolovoza 1805. navečer. Ujutro je trebalo početi slavlje i posveta. U toj noći tri osobe na tri različita mjesta imaju objavu mučenice. Objavila je svoj život, ime, kao i način mučenja i smrti.

Objasnila je da je u Mugnano stigla baš tada, jer je 10. kolovoza bio njezin dan prelaska u nebo. Od tada su počela čuda, ozdravljenja, obraćenja na njezinu oltaru.

Anna_Maria_Taigi
Anna Maria Taigi

Prilikom prijenosa relikvija Sv.Filomene u Mugnano Del Cardinale(Italija), Anna Maria Taigi , kako je to navedeno u postupku njene beatifikacije,puna vjere u Božju svemoć, umočila jedan prst u ulje svjetiljke koja je plamtjela ispred Svetičinog oltara. Ulje je žena prinijela na oko svog unuka kojem se odmah povratio vid na čuđenje svih prisutnih. Od toga vremena ulje se redovno posvećuje iz svjetiljke Sv. Filomene i smatra čudnim lijekom. Milosti ovim sredstvom nikada ne prestaju.

Don Francesco de Lucia. Prije prijenosa relikvija, dao je izraditi u Napulju, voštanu figuru Sv. Filomene. Gospođa, koja je izradila figuru, ozdravila je od teške bolesti i svjedočila o čudesnom mirisu, koji je ispunio njenu kuću pri susretu s relikvijama.

Štovanje sv. Filomene

Ivan Maria VianneyTih godina, kada se vratila u svjetlo dana, na zemlji je živio i djelovao Ivan Maria Vianney, poznatiji kao sveti arški župnik, koji je sv. Filomenu vrlo štovao i, kako je zapisano u njegovim spisima, sva čuda pripisivao je njezinu zagovoru i poticao narod na njezino štovanje. Mnogi tadašnji svećenici, a danas sveti i blaženi, po njegovu su poticaju u problemima zazivali njezin zagovor.
Papa Lav XII. posvetio je jednu crkvu u njezinu čast, papa Grgur XVI. imenovao ju je zaštitnicom živuće krunice, papa Pio IX. zahvaljuje na njezinu zagovoru prilikom izbora za papu i kao zahvalu proglašava je zaštitnicom Marijine Djece,
Papa Lav XIII. njezinu bratovštinu u svijetu uzdiže u nadbratovštinu, odobrava pojas i daje oproste 15. prosinca uz obične uvjete, kao i za sve potpune oproste, za one koji ga nose kao i one koji su u bratovštini. Papa Pio X. nadbratovštinu uzdiže u Univerzalnu nadbratovštinu sv. Filomene i kao zaštitnika imenuje arškog župnika, kao i zaštitnikom svih župnika, a Filomenu proglašava suzaštitnicom.

Papa Lav XIIOsim arškog župnika štovali su je: sv. Anthony Mary Claret, sv. Euphrasi a Pelletier, sv. Francis Xavier Cabrini, sv. John Neumann, sv. Madeline Sophie Barat, sv. Peter Chanel, sv. Peter Julian Evmard, Blažena Anna Maria Taigi, Blažena Pauline Jaricot, Blaženi Damian Devasteur, kao i mnogi drugi.

Mnoge su crkve i oltari podignuti u njezinu čast. Kod nas su 1912. kapucini iz Rijeke izdali molitvenik Ave Marija u kojem imaju misu u njezinu čast. Sluga Božji biskup Stadler za Uskrs piše njezinu poslanicu, a poljanu kod Sarajeva i u Bosanskoj Posavini naziva poljanom sv. Filomene, gdje se izgrađuju samostani Služavki Malog Isusa.

Papa Lav XIIINjezino štovanje raste sve do 1961. kad se upleću sile zloga koji je usmjeren da to uništi, a nakratko i uspijeva. Dovodi se u pitanje i njezina vjerodostojnost. Slavila se 10. kolovoza, a od 1965. ispisana je iz kalendara što je stvorilo pomutnju među vjernicima.

Neki sklanjaju njezine oltare, neki su ih zazidali u crkvama, pogotovo u komunističkim zemljama. Međutim sv. Padre Pio rekao je za nju da je ona Svetica Svjetla trećeg tisućljeća, a papa Ivan Pavao II. je na pitanje o njoj rekao: Zbrka je djelo Sotone, a Filomena je u raju. Nastavite moliti i štovati sv. Filomenu i ne unosite zbrku među pukom. Kao što je rekao Padre Pio, sv. Filomena se opet vraća. Tako se ponovno vratila i u naša mjesta i Srca !

SVETA FILOMENA 1O Svetoj Filomeni je objavljeno, mnogo svjedočanstava i prije i danas i iz dana u dan, posvuda stižu svjedočenja . Ona je, poput svete Rite, postala zaštitnica prethodno nemogućim slučajevima, naročito, obraćenje grješnika, povratak sakramentima, posrnulima u vjeri, trudnicama ili osobama koje imaju problema sa začećem, rađanjem, djecom, nesrećama u kući, sterilitetu, svećenicima i njihovom radu, bolesnicima, siromašnim, psihičkim bolestima. Nevjerojatno, ali njezini poklonici su otkrili da niti ijedan slučaj ne ostaje bez odgovora, pomoći.

Sveta Filomena, djevica i mučenica, je izazov za moderne mislioce. Mučeničkom smrću u trećem stoljeću, ona je bila potpuno nepoznata na zemlji dok joj netaknuta grobnica otkrivena 24. 05.1802. tijekom iskapanja Rimske Katakombe Svete Priscile na cesti Via Solaris.

Sve što se može odrediti iz ovog uzbudljivog otkrića je njezino ime, da je od plemenite Kraljevske Obitelji i da je imala oko trinaest godina kada je mučeničkom smrću umrla. Pretpostavka je napravljena na detaljima njezina mučeništva i iz simbola na grobnim pločama. Njezine kosti, bočica njene posušene krvi, sve je to skupa je zapečaćeno i odnešeno u relikvijar u Rim.

Prijenos relikvija je trebao biti tajan 05.08.1805. ali Krist je htio, Njezin dragi nebeski zaručnik da javno bude poštovana i pomoću njezina mističnoga Tijela nakon 1700.g. skrivenosti bude javno obzanjena i da ne padne u zaborav.
Njezine relikvije su donešene u Mugnano u Italiji u 10. 08.1805. (Pojedinosti ovog prijenosa su čudesne.) Odmah, liječi, obraćenja i čudima svih vrsta počela su se manifestirati u njezinu svetištu.

Blažena Pauline Jaricot
Blažena Pauline Jaricot

Pauline Jaricot, Francuskinja oko 1835 koja je doprinijela univerzalnom štovanju “Drage male svetice.
” Papa Grgur XVI. Bio je osobni svjedok ovog čuda ozdravljenaja blažene Pauline Jaricot i odgovoran je za postavljanje blagdana Svete Filomene u kalendaru.

Oko 1845, Arški župnik bio je obasut nebeskim darovima i čudesima kroz štovanje sv Filomene.
Relikvije i trajne preporuke pobožnosti prema njoj. Ali još i više više: Gdje su joj se relikvije nalazile i častile ili odvijala pobožnost prema njezinim utvrđenim, čudesima, postalo je zajedničko mjesto! Ubrzo je Sveti Ivan Vianney rekao je, da ništa nije bilo preveliko ili premalo za učiniti Svetoj Filomeni. Ona je proglašena malena čudesna pomoćnice Filomena i mnoge Pape su je pohvalile i favorizirale

No, nakon nekoliko tisuća čuda njezin identitet još uvijek je obavijen u povijesnoj tami.
Tko je ona?
U molbama svojih zahvalnih štovatelja, poslala je tri identična otkrića na tri potpuno nepovezana dijela zemlje. Ove objave su dokumentirane i zajedno sa svojim relikvijama i čudesima, su jedini dokaz njezine svetosti i osnove za njezinu kanonizaciju. U ovom, Sveta Filomena je jedinstvena u cijeloj povijesti. Ona je na taj način zbunjuje racionaliste, koji su nedavno bili oduševljeni sa uklananjem Njezina imena iz liturgijskog kalendara.

Ona je svetac za našeg vremena. Njezin život i mučeništvo pokazali su da je ona model čistoće i iskrene vjere. Njezina kanonizacija i čuda prkose liberalima naše dobi. Svaki papa koji je bio posvećen njoj, zdušno je branio Crkvu.

Pape nisu sami. Arški župnik je hvali ovako: “nevinost i velikodušnost i herojsko mučeništvo donio joj je takvu dragost kod Boga da On nikada neće odbiti ništa što Ona pita za nas.”

Paulina Jaricot je utemeljiteljica Društva za širenje vjere i krunice, dodaje svoj glas u zboru hvale: “Imajte puno povjerenje u ovu veliku sveticu, ona će dobiti za vas sve što zamolite.”

Veliki branitelji pravovjerja u posljednja dva stoljeća bili su usmjereni na nju. Osim svetog Pia X, kojega smo već spomenuli, dodali smo još dva imena: Pio IX.

Ne samo među njezinim prijateljima, ali i svojim neprijateljima možemo ju spoznati. Liberalni autori Novus Ordo kalendara.
Liberali se, znamo, rade za đavla (iako općenito ne vjeruju u njega), tako da je napad na blagdan Svete Filomene je đavolski. No, u njenom slučaju, iz pakla javlja se velika mržnja za nju. Tijekom egzorcizma, neki demoni obznanili su da “Naš neprijatelj je prokleta, ova velika Djevica i mučenica, sveta Filomena. Pobožnost prema Njoj je novi i strašni rat u paklu. ”
Svatko tko ima dvojbe oko Svete Filomene treba obratiti pozor na nedavne povijesti Crkve, Svetaca koji su Je štovali, svjedočili kroz povijest.
Nešto što danas s postojanjem Interneta, uopće nije teško provjeriti….
Danas je,više nego ikad,zahvaljujući medijima i tehnici,čistoća prije braka i u braku ismijavana i obezvrijeđivana.Snaga svete čistoće u vlastitom staležu(obitelj,brak,celibat)je ogromna-Gospodin nam ju je dao kao moćno oružje u borbi sa sotonom,tijelom i grijehom.Samo čisti srcem mogu imati staložene,čiste snažne osjećaje.Samo takvi mogu pravilno odlučivati,boriti se sa niskim strastima i zlim sklonostima,te zaslužiti tako vijenac života

Autor: Administrator7

"O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš." (Matej 15, 28)

%d blogeri kao ovaj: