19. NKG – PETAK – VEČERNJA MOLITVA

Petak - Večernja molitva – 19. NKG (C)

XIX. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
19. NKG – Sv. Poncijan, papa, i Hipolit, prezbiter, mučenici

VEČERNJA MOLITVA

Možda nisam danas bila Isuse
ono što si ti želio od mene,
ali i sam dobro znaš
kakva sam ti ja..
slaba,grešna puna mana…
eto Isuse moj na molitvu valja poć
i srcem svim tebi doć,
tražiti oprost za grijehe svoje,
ljubiti sveto ime tvoje…
pod križom se tebi klanjati
sve suze pod križom ostaviti ,
sve jecaje tebi predati,
sve rane u tvoje ruke staviti…+

…josipa

Nastavi čitati “19. NKG – PETAK – VEČERNJA MOLITVA”

19. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – f

Mt 19, 3-12XIX. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
19. NKG – Sv. Poncijan, papa, i Hipolit, prezbiter, mučenici

BIBLIJSKA MISAO DANA

ŠTO BOG ZDRUŽI, ČOVJEK NEKA NE RASTAVLJA
Mt 19, 3-12
Isus je u svim svojim izričajima spram muškaraca i žena zastupao jednakost spolova. Jednako i u bračnoj zajednici muškarca i žene zastupa on ista prava i obveze kod oba bračna partnera. Isus se suočava s farizejskim pitanjem spram rastave braka. Prethodno – prva dva retka devetnaestoga poglavlja – u sažetu obliku govore nam kako je Isus ‘došao u judejski kraj, s onu stranu Jordana. Za njim je pošao silan svijet, i on ga ondje ozdravi’ (usp. 19,1-2). I odmah se nadovezuje misao kako mu pristupaju farizeji s kušnjom i upitom spram rastave braka, što im je dopustio Mojsije. Nastavi čitati “19. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – f”

19. NKG – PETAK – JUTARNJA MOLITVA

XIX. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
19. NKG – Sv. Poncijan, papa, i Hipolit, prezbiter, mučenici

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞
“Tebi ću se moliti, o Bože, ujutro ćeš moj glas uslišati.” Ps 5, 3

Gospodine Isuse Kriste,
ti koji si svjetlost i radost našega života,
daruj nam svoga duha siromaštva da nas štiti od svih zala;
daruj nam, molimo Te, duha poniznosti i jednostavnosti
da nas oslobađa od robovanja nama samima;
daruj nam smisao i velikodušno razumijevanje križa da možemo ljubiti samo Tebe
te po Tebi i u Tebi sve ostalo, ljude i stvari.
Iznad svega, Gospodine, daj nam čisto srce i tijelo,
da možemo sijati radost gdje god prolazimo,
da se zauzimamo za dobro, a budemo protiv zla,
da pomažemo braći u kojima si ti prisutan,
da svaki dan činimo dobra djela i tako budemo što bliže Tebi.
Pogledaj, Gospodine, naše duše i naša srca
koja su spremna odazvati se na svaki poziv dobra;
daj nam radost da budemo veseli navjestitelji tvoga Kraljevstva.
To te molimo, Gospodine, po Majci tvojoj i našoj, Djevici Mariji.
Amen.
Nastavi čitati “19. NKG – PETAK – JUTARNJA MOLITVA”

19. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (I)

XIX. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
19. NKG – Sv. Poncijan, papa, i Hipolit, prezbiter, mučenici

MISNA ČITANJA
📖: Jš 24,1-13; Ps 136,1-3.16-18.21-22.24; Mt 19,3-12

Prvo čitanje: Jš 24, 1-13
Uzeo sam oca vašega iz Mezopotamije; izveo sam vas iz Egipta i uveo vas u zemlju.

Čitanje Knjige o Jozui
U one dane: Jozua sabra sva plemena Izraelova u Šekem; i sazva starješine Izraelove, glavare, suce i upravitelje njihove, i oni stadoše pred Bogom. Tada reče Jozua svemu narodu:
»Ovako veli Gospodin, Bog Izraelov: Nekoć su oči vaši, Terah, otac Abrahamov i Nahorov, živjeli s onu stranu Rijeke i služili drugim bogovima. Ali sam ja uzeo oca vašega Abrahama s one strane Rijeke i proveo ga kroza svu zemlju kanaansku, umnožio mu potomstvo i dao mu Izaka. Izaku dadoh Jakova i Ezava. Ezavu sam dao goru Seir u posjed. Jakov i sinovi njegovi sišli su u Egipat. Tada sam poslao Mojsija i Arona i udario sam Egipat kaznama koje sam učinio u njemu, i tada sam vas izveo. Izveo sam oce vaše iz Egipta, i stigli su na more; Egipćani su progonili vaše oce bojnim kolima i konjanicima sve do Mora crvenoga. Zavapili su tada Gospodinu, i on je razvukao gustu maglu između njih i Egipćana i naveo ih u more koje ih je prekrilo. Vidjeli ste svojim očima što sam učinio Egipćanima; zatim ste ostali dugo vremena u pustinji. Nato sam vas uveo u zemlju Amorejaca, koji žive s onu stranu Jordana. Zaratiše se s vama, i ja ih dadoh u vaše ruke; zaposjeli ste zemlju njihovu, jer sam ih ja ispred vas uništio. Tada se digao moapski kralj Balak, sin Siporov, da ratuje s Izraelom, i on pozva Bileama, sina Beorova, da vas prokune. Ali ja ne htjedoh poslušati Bileama: morade vas on i blagosloviti, i spasih vas iz njegove ruke. Onda ste prešli preko Jordana i došli u Jerihon, ali su glavari Jerihona poveli rat protiv vas — kao i Amorejci, Perižani, Kanaanci, Hetiti, Girgašani, Hivijci i Jebusejci — ali sam ih ja predao u vaše ruke. Pred vama sam poslao stršljene koji su ispred vas tjerali dva kralja amorejska: nemaš što zahvaliti svome maču ni svome luku. Dao sam vam zemlju za koju se niste trudili i gradove koje niste gradili, i u njima se nastaniste; i vinograde vam dadoh i maslinike koje niste sadili, a danas vas hrane.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “19. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (I)”

%d blogeri kao ovaj: