7 pečata Apokalipse

U ovim mračnim vremenima mnogo se govori o ‘posljednjim vremenima’. Jeste li upoznati sa 7 pečata Apokalipse?

DOGAĐAJI PRIJE VELIKOGA DANA BOŽJEGA
Otkrivenje – Poglavlje 4, 1-11
Bog Janjetu povjerava sudbinu svijeta

Nakon toga vidjeh: gle, vrata otvorena na nebu! A onaj prijašnji glas, što ga ono začuh kao glas trublje što govoraše sa mnom, reče: »Uziđi ovamo i pokazat ću ti što se ima dogoditi nakon ovoga!« I odmah se u duhu zanijeh kad gle: prijestolje stajaše na nebu i na prijestolje Netko sjede. Taj što sjede bijaše nalik na jaspis i sard. A uokolo prijestolja dúga slična smaragdu. Uokolo prijestolja dvadeset i četiri prijestolja, a na prijestolja sjedoše dvadeset i četiri starješine, obučene u bijele haljine, sa zlatnim vijencima na glavi. Od prijestolja izlaze munje, i glasovi, i gromovi; pred prijestoljem gori sedam ognjenih zubalja, to jest sedam duhova Božjih, a pred prijestoljem kao neko stakleno more, nalik na prozirac. U sredini prijestolja, oko prijestolja, četiri bića, sprijeda i straga puna očiju: prvo biće slično lavu, drugo biće slično juncu, treće biće s licem kao čovječjim, četvrto biće slično letećem orlu. Ta su četiri bića – u svakoga po šest krila – sve naokolo i iznutra puna očiju. Bez predaha dan i noć govore:
»Svet! Svet! Svet
Gospodin, Bog, Svevladar,
Onaj koji bijaše i koji jest i koji dolazi!«
I kad god bića dadu slavu i čast pohvalnicu Onomu koji sjedi na prijestolju, Živomu u vijeke vjekova, dvadeset i četiri starješine padnu ničice pred Onim koji sjedi na prijestolju i poklone se njemu – Živomu u vijeke vjekova. I stavljaju svoje vijence pred prijestolje govoreći:
»Dostojan si, Gospodine, Bože naš,
primiti slavu i čast i moć!
Jer ti si sve stvorio,
i tvojom voljom sve postade
i bî stvoreno!« Nastavi čitati “7 pečata Apokalipse”

20. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – c

Mt 19,23-30XX. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
20. NKG – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

BOG ILI MAMONA

Mt 19, 23-30
Danas smo čuli nastavak jučerašnjega evanđelja. Onaj mladić ostaje povijesni torzo, nedovršen lik. U životu je živio pošteno i korektno, ali nije bio kadar učiniti onaj zadnji, odlučni korak, ostaviti sve i poći za Isusom. Jedan Zakej to čini, radosno. On je iskoristio svoj trenutak, svoj životni kairos, Isus ga pogleda, navrati u njegovu kuću. Taj pogled bijaše prodoran, koji čita misli i srce, vidio je Isus Zakejevu nesreću i zato ga usrećuje svojim pohodom. Na to Zakej – bez velikih kalkulacija – veli kako polovicu svoga daje siromasima, a ako je koga prevario, vraća četverostruko. Ne znamo što nakon svega njemu ostaje, ali je našao u Isusu smisao i sreću. To bijaše sreća susreta s Isusom Kristom. Zakej daje ono što se krati dati bogati mladić koji je od mladosti obdržavao Božje zapovijedi. Zakej je trebao mnogo oprosta zato je i mnogo ljubio, a možda ovaj mladić treba malo oprosta, pa stoga i malo ljubi. Nastavi čitati “20. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – c”

1708 – Sveti Hijacint

Sveti Hijacint († 1257)

Sveti Hijacint je po narodnosti Poljak, a njegovi su ga sunarodnjaci nazivali Jacek. Jacek je rođen koncem XII. stoljeća u Kamienu, u blizini Opole, u Šleskoj. Obitelj mu je pripadala malome plemstvu. Prije ulaska u dominikanski red bio je kanonik u Krakovu. Dominikance je upoznao na putu u Italiju i ondje im se kao prvi Poljak i pridružio. Kratki je novicijat svršio u Bologni. Odande ga je nakon drugog generalnog kapitula reda, sv. Dominik u svibnju 1221. u pratnji fra Henrika iz Moravske poslao u domovinu. Utemeljitelj dominikanskog reda, osim svoga očinskog blagoslova, dao je Hijacintu jasno određen program apostolskog rada. Želio je da njegov red i ondje uhvati dubok korijen, a onda da naviješta Evanđelje poganima u Pruskoj. Ta je misija sv. Dominiku veoma bila na srcu. Nastavi čitati “1708 – Sveti Hijacint”

20. NKG – UTORAK – JUTARNJA MOLITVA

XX. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
20. NKG – Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

U ime milosrdnog Boga počinjem novi dan.
Bože, Oče nebeski, po Tebi živim, smiluj mi se!
Bože, Sine, Ti si za mene na križu umro, smiluj mi se!
Bože, Duše Sveti, Ti mi pomažeš, da riječ Kristovu u djelo provedem, smiluj mi se!

Nastavi čitati “20. NKG – UTORAK – JUTARNJA MOLITVA”

20. NKG – UTORAK – MISNA ČITANJA (I)

XX. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
20. NKG – Svagdan

MISNA ČITANJA 

Prvo čitanje: Suci 6, 11-24a
Gideone, izbavit ćeš Izraela: ja te šaljem.

Čitanje Knjige o Sucima
U one dane: Anđeo Gospodnji dođe i sjede pod hrast kod Ofre koji pripadaše Joašu Abiezerovu. Njegov sin Gideon vrhao je pšenicu na tijesku, da bi je sačuvao od Midjanaca. I ukaza mu se Anđeo Gospodnji i reče mu: »Gospodin s tobom, hrabri junače!« Gideon mu odgovori: »Oprosti, gospodaru, ako je Gospodin s nama, zašto nas sve ovo snađe? Gdje su sva ona čudesa njegova o kojima nam pripovijedahu oci naši govoreći: Nije li nas Gospodin iz Egipta izveo? A sada nas je Gospodin ostavio, predao nas u ruke Midjancima.«
Gospodin se tad okrenuo prema njemu i reče: »Idi s tom snagom u sebi, i izbavit ćeš Izraela iz ruke Midjanaca. Ne šaljem li te ja?« »Ali, gospodaru — odgovori mu Gideon — kako ću izbaviti Izraela? Moj je rod najmanji u Manašeovu plemenu, a ja sam posljednji u kući svoga oca.« Gospodin mu reče: »Ja ću biti s tobom, te ćeš pobiti Midjance kao jednoga.« Gideon mu reče: »Ako sam našao milost u tvojim očima, daj mi znak da ti govoriš sa mnom. Nemoj otići odavde dok se ne vratim s darom i stavim ga preda te.« A on odgovori:« Ostat ću dok se ne vratiš.«
Gideon ode, zgotovi jare i od efe brašna načini beskvasne hljebove, stavi meso u košaricu i juhu u lonac pa donese sve to pod hrast. Anđeo Gospodnji reče mu: »Uzmi meso i beskvasne hljebove, stavi ih na tu stijenu, a juhu prolij.« On učini tako. Anđeo Gospodnji tad uze štap što ga je držao i vrhom dotaknu meso i beskvasne hljebove. Oganj planu iz stijene, spali meso i beskvasne hljebove. Anđeo Gospodnji nato iščezne pred njegovim očima. Tad Gideon vidje da je to bio Anđeo Gospodnji i reče: »Jao, Bože! Anđela Gospodnjeg vidjeh licem u lice!« Gospodin mu odgovori: »Mir s tobom! Ne boj se, nećeš umrijeti!«
Gideon podiže na tome mjestu žrtvenik Gospodinu i nazva ga »Gospodin-Mir«.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “20. NKG – UTORAK – MISNA ČITANJA (I)”

%d blogeri kao ovaj: