7 pečata Apokalipse

U ovim mračnim vremenima mnogo se govori o ‘posljednjim vremenima’. Jeste li upoznati sa 7 pečata Apokalipse?

DOGAĐAJI PRIJE VELIKOGA DANA BOŽJEGA
Otkrivenje – Poglavlje 4, 1-11
Bog Janjetu povjerava sudbinu svijeta

Nakon toga vidjeh: gle, vrata otvorena na nebu! A onaj prijašnji glas, što ga ono začuh kao glas trublje što govoraše sa mnom, reče: »Uziđi ovamo i pokazat ću ti što se ima dogoditi nakon ovoga!« I odmah se u duhu zanijeh kad gle: prijestolje stajaše na nebu i na prijestolje Netko sjede. Taj što sjede bijaše nalik na jaspis i sard. A uokolo prijestolja dúga slična smaragdu. Uokolo prijestolja dvadeset i četiri prijestolja, a na prijestolja sjedoše dvadeset i četiri starješine, obučene u bijele haljine, sa zlatnim vijencima na glavi. Od prijestolja izlaze munje, i glasovi, i gromovi; pred prijestoljem gori sedam ognjenih zubalja, to jest sedam duhova Božjih, a pred prijestoljem kao neko stakleno more, nalik na prozirac. U sredini prijestolja, oko prijestolja, četiri bića, sprijeda i straga puna očiju: prvo biće slično lavu, drugo biće slično juncu, treće biće s licem kao čovječjim, četvrto biće slično letećem orlu. Ta su četiri bića – u svakoga po šest krila – sve naokolo i iznutra puna očiju. Bez predaha dan i noć govore:
»Svet! Svet! Svet
Gospodin, Bog, Svevladar,
Onaj koji bijaše i koji jest i koji dolazi!«
I kad god bića dadu slavu i čast pohvalnicu Onomu koji sjedi na prijestolju, Živomu u vijeke vjekova, dvadeset i četiri starješine padnu ničice pred Onim koji sjedi na prijestolju i poklone se njemu – Živomu u vijeke vjekova. I stavljaju svoje vijence pred prijestolje govoreći:
»Dostojan si, Gospodine, Bože naš,
primiti slavu i čast i moć!
Jer ti si sve stvorio,
i tvojom voljom sve postade
i bî stvoreno!«

Otkrivenje-Poglavlje 5.1-14
I vidjeh: na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju – knjiga, iznutra i izvana ispisana, zapečaćena sa sedam pečata! I vidjeh snažna anđela gdje iza glasa proglašuje: »Tko je dostojan otvoriti knjigu i otpečatiti pečate njezine?« I nitko – ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom – nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju. Briznem u plač jer se nitko ne nađe dostojan otvoriti knjigu i pogledati u nju. A jedan od starješina reče: »Ne plači! Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih.«
I vidjeh: posred prijestolja i četiriju bića i posred starješina stoji, kao zaklan, Jaganjac sa sedam rogova i sedam očiju, to jest sedam duhova Božjih, po svoj zemlji poslanih. On pristupi te iz desnice Onoga koji sjedi na prijestolju uzme knjigu. A kad on uze knjigu, četiri bića i dvadeset i četiri starješine padoše ničice pred Jaganjca. U svakoga bijahu citre i zlatne posudice pune kâda, to jest molitava svetačkih. Pjevaju oni pjesmu novu:
»Dostojan si uzeti knjigu
i otvoriti pečate njezine
jer si bio zaklan
i otkupio, krvlju svojom, za Boga
ljude iz svakoga plemena i jezika,
puka i naroda;
učinio si ih Bogu našemu
kraljevstvom i svećenicima
i kraljevat će na zemlji.«
I vidjeh, i začuh glas anđela mnogih uokolo prijestolja, i bića i starješina. Bijaše ih na mirijade mirijada i tisuće tisuća. Klicahu iza glasa:
»Dostojan je zaklani Jaganjac
primiti moć, i bogatstvo,
i mudrost, i snagu,
i čast, i slavu, i blagoslov!«
I začujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru – sve na njima i u njima govori:
»Onomu koji sjedi na prijestolju
i Jaganjcu
blagoslov i čast,
i slava i vlast
u vijeke vjekova!«
I četiri bića ponavljahu: »Amen!« A starješine padnu ničice i poklone se.

Jaganjac otvara sedam pečata


Prvi pečat

I vidjeh: kad Jaganjac otvori prvi od sedam pečata, začujem gdje prvo od četiri bića govori glasom kao gromovnim: »Dođi!« Pogledam, a ono konj bijelac i u njegova konjanika lûk. I dan mu je vijenac te kao pobjednik pođe da pobijedi. (Otkrivenje – Poglavlje 6.1-2)

Drugi pečat
Kad Jaganjac otvori drugi pečat, začujem drugo biće gdje govori: »Dođi!« I iziđe drugi konj, riđan. I njegovu je konjaniku dano dignuti mir sa zemlje da se ljudi među sobom pokolju. I dan mu je mač velik. (Otkrivenje – Poglavlje 6, 3-4)

Treći pečat
Kad Jaganjac otvori treći pečat, začujem treće biće gdje govori: »Dođi!« Pogledam, a ono konj vranac i njegovu konjaniku u ruci tezulja Tada začujem kao neki glas isred četiriju bića gdje govori: »Mjera pšenice za denar! Tri mjere ječma za denar! A ulju i vinu ne udi!« (Otkrivenje – Poglavlje 6,5-6)

Četvrti pečat
Kad Jaganjac otvori četvrti pečat, začujem glas četvrtoga bića gdje govori: »Dođi!« 8 Pogledam, a ono konj sivac; konjaniku njegovu ime je »Smrt« i prati ga Podzemlje. Dana im je vlast nad četvrtinom zemlje: ubijati mačem i glađu i smrću i zvijerima zemaljskim. (Otkrivenje Poglavlje 6,7-8)

Peti pečat
Kad Jaganjac otvori peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva što ga imahu. Vikahu iza glasa: »Ta dokle, Gospodaru sveti i istiniti! Zar nećeš suditi i osvetiti krv našu na pozemljarima?« (Otkrivenje Poglavlje 6: 9-11)

Šesti pečat

I vidjeh: kad Jaganjac otvori šesti pečat, potres velik nasta. I sunce pocrnje kao dlakava kostrijet, sav mjesec posta kao krv. 13 I zvijezde padoše s neba na zemlju kao što smokva smokvice stresa kad je potrese žestok vjetar. 14 Nebo iščeznu kao savijena knjiga, a sve se planine i otoci pokrenuše s mjesta. 15 Kraljevi zemaljski, i velikaši, i vojvode, i bogataši, i mogućnici, rob i slobodnjak – svi se sakriše u špilje i pećine gorske 16 govoreći gorama i pećinama: »Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od srdžbe Jaganjčeve. 17 Jer dođe Dan onaj veliki srdžbe njihove i tko će opstati!« (Otkrivenje 6: 12-17)

Sedmi pečat
Kad Jaganjac otvori sedmi pečat, nasta muk na nebu oko pola sata.
Molitve svetih pospješuju Veliki danI vidjeh: sedmorici anđela što stoje pred Bogom dano je sedam trubalja. I drugi jedan anđeo pristupi i sa zlatnom kadionicom stane na žrtvenik. I dano mu je mnogo kâda da ga s molitvama svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem. I vinu se dim kadni s molitvama svetih iz ruke anđelove pred lice Božje. Anđeo uze kadionicu, napuni je vatrom sa žrtvenika i prosu na zemlju. I udariše gromovi, i glasovi, i munje, i potres. (Otkrivenje 8.1-5.)

Iz poruke od 30.04.02
Tijekom recitiranja svete krunice, u petom bolnom otajstvu, Gospodin me zanosio u ekstazi.
Vidio sam kako se svjetlo spušta prema meni, unutra je bila Gospa, Djevica objave posljednjih vremena koja mi je rekla: sine, pođi sa mnom, pokazat ću ti kovčeg saveza. Rekavši to, uzela me za ruku i duhom povela u nebo, stavila na sivi oblak i desnom rukom pozvala da pogledam prema dolje. Vidio sam da se naš planet prepolovio, formirajući dva polumjeseca. Dodala je: sine, planet podijeljen na dva dijela, predstavlja kovčeg saveza: s jedne strane postoje samo uništenje i smrt, s druge su pomazanici od Boga, 144 000, to jest oni koje je Bog odabrao za novi Jeruzalem na zemlji. Tada mi je riječ uputio anđeo Gospodnji. (Izaija 17,1-14 Job 37,1-23)

Djevica Marija se Antoniju prvi put ukazala u svetištu San Lazzaro u Capui (Caserta) 25. veljače 2001. kao “Djevica Otkrivenja posljednjih vremena”. Svojim porukama namjerava se obratiti cijelom čovječanstvu kako bi shvatili potrebu hodanja prema Bogu. S ljubavlju majke vodi nas prema svakodnevnoj molitvi, recitiranju svete krunice i poziva nas da pogledamo Isusa i njegove svete rane. Pokazuje nam put obraćenja da s vjerom čekamo povratak Krista.(Ukazanja još nisu odobrena)

APOKALIPSA
Otkrivenje (Apokalipsa) je inače zasigurno biblijska knjiga koju je najteže tumačiti. Ona povezuje nebo i zemlju, prošlost, sadašnjost i budućnost; govori o posljednjim stvarima i često koristi slikovit, simboličan govor. Plod je Ivanova mističnog viđenja. Vrlo je slojevita u značenju, a često je vrlo teško utvrditi sa sigurnošću «što je pjesnik zapravo htio reći».

%d blogeri kao ovaj: