22. NKG – PONEDJELJAK – VEČERNJA MOLITVA

XXII. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
22. NKG – Svagdan

VEČERNJA MOLITVA

O dušo moja umorna, što si mi klonula, što tvoj duh umorno vapi: “Oče, Oče moj, zar si me zaboravio i ostavio u ovoj pustoši duše moje i vapaja mog?” Zar misliš da riječi tvoje ne čujem, tvoj pogled vapijući ne vidim? Tu sam… ovaj tren za tebe, dođi,pogledaj ovu ruku ispruženu.Ne podiži pogled prema nebu jer nećeš me naći gore. Pogledaj tim suznim očima i vidjet ćeš me tu, pred tobom u svoj silini i snazi ljubavi za tebe.

Laku noć svima. Gospodine, molim te bdjij nad mojom obitelji i prijateljima, stavi ih pod svoju zaštitu! To te molim u Isusovo ime! Amen. Lijepi snovi

(Ako ne stigneš moliti iz molitvenika, izmoli: Oče naš, Anđele čuvaru ili koju od dragih molitvi. Na početku i na kraju molitve se prekriži! Zahvali se Bogu za današnji dan.)
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

22. NKG – PONEDJELJAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

XXII. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
22. NKG – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

DANAS SE ISPUNILO PISMO – MESIJA JE TU

Lk 4,16-30
Od danas pa sve do kraja crkvene godine, do vremena došašća, čitat ćemo iz Lukina Evanđelja. Prva tri Evanđelja – Matejevo, Markovo, Lukino nude nam uvelike isto ili slično gradivo iz Isusova života i djelovanja. U nekim se razinama razlikuju, zavisno od nakane samoga pisca, od piščeve redakcije, naglasaka, zavisno od izvora koje su pojedini evanđelisti koristili za svoje djelo.
Luka se smatra povjesničarom. On već u uvodniku naglašava kako želi iznijeti sve ono što se među nama dogodilo, kako bi se čitatelj osvjedočio o vjerodostojnosti nauka što su nam ga prenijeli očevidci i sluge Riječi. Luka je jedini napisao i nastavak svoga djela, naime povijest Isusova djela u ranoj Crkvi, širenje Crkve snagom Duha Svetoga. Nastavi čitati “22. NKG – PONEDJELJAK – BIBLIJSKA MISAO DANA”

3008 – Sveta Margareta Ward

Sveta  Margareta Ward, mučenica († 1588)

Da Margareta Ward nije za katoličku vjeru pretrpjela mučeništvo, pala bi u zaborav i o njoj se gotovo ništa ne bi znalo. Taj zaključak izvodimo iz činjenice da se o njezinu životu prije mučeništva znade veoma malo. Živjela je u XVI. stoljeću, a potjecala je iz Congletona u Cheshiru. Njezina se obitelj ubrajala među najodličnije u Engleskoj. Posljednje je razdoblje života provela u Londonu, u kući plemenite gospođe Whital. Nastavi čitati “3008 – Sveta Margareta Ward”

22. NKG – PONEDJELJAK – JUTARNJA MOLITVA

XXII. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
22. NKG  – Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞
“Tebi ću se moliti, o Bože, ujutro ćeš moj glas uslišati.” Ps 5, 3

Gospodine, dolazim k Tebi u tišini ovog dana koji se rađa, da Te zamolim za mir,mudrost i jakost.
Danas želim gledati svijet očima punim ljubavi: strpljivo, razumno, blago i razborito;
gledati Tvoju djecu kakao ih gledaš Ti sam, ne obazirući se na njihovu vanjštinu.
Zatvori moje uši za svaku klevetu, čuvaj moj jezik od svake zlobe,
ispuni moj duh mislima koje blagoslivaju; da budemo tako radosni, da svi koji mi se približe, osjete Tvoju prisutnost.
Zaogrni me svojom ljepotom Gospodine, da Tebe otkrivam svakog trenutka u ovom danu.
♥ AMEN ♥

22. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (I)

XXII. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
22. NKG – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: 1Sol 4,13-18; Ps 96,1.3-5.11-13; Lk 4,16-30

Prvo čitanje: 1Sol 4, 13-18
Bog će one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.

Čitanje Prve Poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
Braćo, nećemo da budete u neznanju o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sam će Gospodin — na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje — sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:Ps 96, 1.3-5.11-13

Pripjev: Gospodin dolazi suditi zemlji.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova.

Velik je Gospodin, hvale predostojan,
strašniji od svih bogova!
Ništavni su svi bozi naroda,
a Gospodin stvori nebesa.

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo!
Neka huči more i što je u njemu!
Nek se raduje polje i sve što je u njemu,
neka klikće šumsko drveće!

Neka klikće pred Gospodinom, jer dolazi,
jer dolazi suditi zemlji.
Sudit će svijetu po pravdi
i narodima po istini svojoj.

Evanđelje: Lk 4, 16-30
Posla me blagovjesnikom biti siromasima … Nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Dođe Isus u Nazaret, gdje bijaše othranjen. Uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pružiše mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano:
Duh Gospodnji na meni je
jer me pomaza!
On me posla
blagovjesnikom biti siromasima,
proglasiti sužnjima oslobođenje,
vid slijepima,
na slobodu pustiti potlačene,
proglasiti godinu milosti Gospodnje.
Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.« I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: »Nije li ovo sin Josipov?«
A on im reče: »Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: Liječniče, izliječi sam sebe! Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju.« I nastavi: »Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci zatvori nebo pa zavlada velika glad po svoj zemlji. I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac.«
Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjeva, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode.
Riječ Gospodnja.

%d blogeri kao ovaj: