26. NKG – ČETVRTAK – VEČERNJA MOLITVA

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
26. NKG – Sv. Jeronim, prezbiter i crkveni naučitelj
Spomendan

VEČERNJA MOLITVA

Molitva i zahvala

Svemogući, presveti, svevišnji, najviši Bože, Oče sveti i pravedni, Gospodine, Kralju neba i zemlje,
zahvaljujemo ti radi tebe samoga, što si po svojoj svetoj volji i po jedinome svome Sinu s Duhom
Svetim stvorio sve duhovno i tjelesno, i što si nas, stvorene na svoju sliku i priliku, postavio u raj. A mi smo pali po svojoj krivnji.

I zahvaljujemo ti, kao što si nas po svome Sinu stvorio, da si tako, po svojoj svetoj ljubavi kojom
si nas ljubio, učinio da se on, pravi Bog i pravi čovjek, rodi od slavne vazda Djevice, prebalžene
svete Marije, i što si htio da kao zarobljenici budemo otkupljeni njegovim križem, krvlju i smrću.

I zahvaljujemo ti što on, Sin tvoj, ima doći u slavi svoga veličanstva, da osuđenike koji se nisu obratili, niti su te spoznali baci u oganj vječni, a onima koji su te spoznali, koji su te štovali i u pokori ti služili, da reče: “Dođite, blagoslovljeni Oca mojega, primite kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta.”

A budući da mi, bijedni i grešni, nismo vrijedni ni da tvoje spomenemo ime, molimo i zaklinjemo da Gospodin naš Isus Krist, tvoj ljubljeni Sin u kojemu ti je sva milina, skupa s Duhom Tješiteljem tebi zahvaljuje, kako je tebi i njemu po volji, mjesto svih, jer je on tebi dostatan za sve i po njemu si
nam toliko dobra učinio. Amen.

26. NKG – ČETVRTAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
26. NKG – Sv. Jeronim, prezbiter i crkveni naučitelj
Spomendan

BIBLIJSKA MISAO DANA

ODAŠILJANJE DVANAESTORICE – ŽETVA MIRA
Lk 10, 1-12
U današnjem evanđelju Isus najprije šalje Dvanaestoricu izgubljenim ovcama doma Izraelova, potom Sedamdesetdvojicu svim narodima. Mesija nije došao samo za izabrani narod, nego i za sve poganske narode. Došao je svima. Svi imaju potrebe čuti Radosnu vijest. Jer svi ljudi žive u strahu od smrti, vječne smrti. Ova sedamdesetdvojica učenika koji su vezani uz Isusovo doba označavaju sve one koje Gospodin šalje u svoju žetvu do svršetka svijeta. Da bi mogli vršiti ovo poslanje, trebaju biti slobodni od svih zemaljskih interesa, oslonjeni samo na ovu Riječ, na blago koje nose i naviještaju. I na dobrotu onih koji je primaju. Oni su glasnici kraljevstva Božjega. S njima dolazi kraljevstvo Božje. Ono ih prati. Ono ih nadilazi. Ono preobražava one koji ga primaju otvorena srca. Za Crkvu je ovo poslanje temeljno. Naviještati Radosnu vijest. Evangelizirati. Uvijek iznova imamo potrebe čuti da nismo sami, da postoji Bog koji nas ljubi. Sin Božji je postao čovjekom da bi mi postali sinovi Božji, da bi imali udjela u božanskome životu. Umro je na križu za nas, ušao u smrt da bi razorio smrt, uskrsnuo i nama otvorio vrata neba. Doista, u Isusu Kristu nam se približilo kraljevstvo Božje!

3009 – Sveti Jeronim

Sveti Jeronim, svećenik i crkveni naučitelj († 419/420)
Sveti Jeronim, crkveni otac i naučitelj, kao i Origen prije njega, idući donekle njegovim tragom, bio je čovjek Biblije. Kao prevoditelj i brižan tumač hebrejske istine shvatio je bolje od Origena važnost literarnoga smisla Svetoga pisma, a koji nikad nije dijelio od njegova naravnog i nužnog produžetka, od duhovnoga smisla. Papa sveti Damaz, čiji bijaše tajnik, povjerio je Jeronimu reviziju staroga latinskoga prijevoda Biblije i tako je nastao njegov prijevod Vulgata, po kojoj postade slavan u cijeloj Crkvi. Nakon brojnih putovanja i raznovrsnih aktivnosti, žestoki se Jeronim – poznat po svojim oštrim polemikama – smirio napokon u Svetoj zemlji, gdje je proveo 34 posljednje godine života kraj Gospodinovih jaslica u Betlehemu, moleći, studirajući i upravljajući jednim samostanom. No ni tamo nije posve mirovao od vođenja polemika. Nastavi čitati “3009 – Sveti Jeronim”

26. NKG – ČETVRTAK – JUTARNJA MOLITVA

Jutarnja molitvaXXVI. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
26. NKG – Sv. Jeronim, prezbiter i crkveni naučitelj
Spomendan

JUTARNJA MOLITVA

Ne dopusti da danas prohuja kraj tebe. Previše je dragocjeno da propadne.
Daj najbolje od sebe ovome danu i to će uvijek biti uz tebe.
Iako će sati prolaziti brzo a dan završiti, vrijednost koju pohraniš u njega nastavit će svoj put.
Danas je dan koji će ti donijeti najbolje od tvojih snova.
Učini nešto od onih stvari koje su ti važne, koje ti nešto znače.
Stupi u vezu s onim ljudima koje želiš vidjeti.
Danas imaš priliku učiniti da se nešto dogodi.
Danas je tvoje vrijeme da živiš sa svom puninom koju možeš zamisliti.
Ovaj dan je ovdje sada, spreman za tebe, da se napuni tvojom posebnom vrijednošću. Ispuni ga, živi ga, i učini ga svojim blagom.

26. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (I)

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
26. NKG – Sv. Jeronim, prezbiter i crkveni naučitelj
Spomendan

 MISNA ČITANJA
📖:
Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Ps 19,8-11; Lk 10,1-12

Prvo čitanje: Neh 8, l-4a.5-6.7b-12
Ezra je otvorio knjigu Zakona, blagoslovio Gospodina, a sav narod odgovori: »Amen! Amen!«

Čitanje Knjige Nehemijine
U one dane: Skupi se sav narod kao jedan čovjek na trg koji je pred Vodenim vratima. Rekoše književniku Ezri da donese knjigu Mojsijeva zakona što ga je Jahve dao Izraelu. I prvoga dana sedmoga mjeseca svećenik Ezra donese Zakon pred zbor ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni razumjeti ga. I na trgu, koji je pred Vodenim vratima, čitao je knjigu od ranog jutra do podneva, pred ljudima i ženama i svima koji su mogli razumjeti. Sav je narod pozorno slušao knjigu Zakona.Književnik Ezra stajaše na drvenu besjedištu koje su podigli za tu zgodu. Otvori knjigu naočigled svemu narodu — jer je bio poviše svega naroda — a kad ju je otvorio, sav narod ustade. Tada Ezra blagoslovi Gospodina, Boga velikoga, a sav narod podignutih ruku odgovori: »Amen! Amen!« Potom kleknu i poklone se pred Gospodinom, licem do zemlje.
Leviti objašnjavahu Zakon narodu, a narod stajaše na svome mjestu. I čitahu iz knjige Božjega zakona po odlomcima i razlagahu misao da narod može razumjeti što se čita.
Potom namjesnik Nehemija, svećenik-književnik Ezra i leviti koji poučavahu narod, rekoše svemu narodu: »Ovo je dan posvećen Gospodinu, Bogu vašemu! Ne tugujte, ne plačite!« Jer sav narod plakaše slušajući riječi Zakona. I još im reče Nehemija: »Pođite i jedite masna jela, i pijte slatko, i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo je dan posvećen našem Gospodinu. Ne žalostite se! Jer, radost Gospodnja vaša je jakost!«
I leviti umirivahu sav narod govoreći: »Umirite se: ovaj je dan svet. Ne tugujte!« I ode sav narod da jede i pije, i da šalje obroke, i da slavi veliko slavlje: jer su shvatili riječi koje su im objavljene.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “26. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (I)”

26. NKG – UTORAK – VEČERNJA MOLITVA

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
26. NKG – Svagdan ili: Sv. Većeslav, mučenik; ili: Sv. Lovro Ruiz i drugovi, mučenici

VEČERNJA MOLITVA

Hvala Ti, dragi Isuse,
Što sam s Tobom
Cijeli dan mogao biti,
Što ljubav prema Tebi
Nisam morao kriti.
Laku noć, Isuse,
Do sljedećeg jutra,
Laku noć, Isuse,
Čuvaj me i sutra!

(Ako ne stigneš moliti iz molitvenika, izmoli: Oče naš, Anđele čuvaru ili koju od dragih molitvi. Na početku i na kraju molitve se prekriži! Zahvali se Bogu za današnji dan.)
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

26. NKG – UTORAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
26. NKG – Svagdan ili: Sv. Većeslav, mučenik; ili: Sv. Lovro Ruiz i drugovi, mučenici

BIBLIJSKA MISAO DANA

ČIJI DUH NAMA VLADA?
Lk 9,51-56

Hvaljen Isus i Marija! Dragi prijatelji, riječi današnjeg evanđelja donose vrlo zanimljiv opis Isusova putovanja do svetog grada Jeruzalema. Kaže sv. Luka, ”kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijansko selo da mu priprave mjesto. No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem. Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: ‘Gospodine, hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?’ Isus se okrenu i prekori ih. I odoše u drugo selo.” Nastavi čitati “26. NKG – UTORAK – BIBLIJSKA MISAO DANA”

2809 – Sveti Vjenceslav

Sveti Vjenceslav, mučenik (907-929)

Česi svog prvog sveca nazivaju Vaclav. Mi ga prema njemačkom Wenzel zovemo Vjenceslav, a prema staroslavenskom Vjačeslav ili Većeslav. On je bio sin češkoga vojvode Vratislava I. i njegove žene Dragomire, koja potjecaše od zapadno-slavenskoga plemena Stadorane, te unuk vojvode Borivoja i žene mu svete Ljudmile.
Rođen je oko g. 907., a poginuo je g. 929. Prema pisanim izvorima i predaji, Vjenceslav je bio uzorna kršćanskoga života, a u sebi skladno ujedinjavaše dvije misionarske predaje: onu slavensku iz Velike Moravske, gdje su nekoć djelovali sveti Ćiril i Metodije, i onu njemačku iz Regensburga. Mladi je knez imao za ono doba izvanrednu pripravu za svoju buduću vladarsku službu. Prvi kršćanski odgoj nije primio od majke, koja je bila krštena tek u odrasloj dobi, već od bake Ljudmile. Bila mu je to baka po ocu. Od nje je i njezine okoline naučio staroslavenski liturgijski jezik i bio upućen u staroslavensko bogoslužje sv. Ćirila i Metodija. Na želju oca mu Vratislava daljnji je odgoj i izobrazbu primio na dvorcu Budeču, u središnjoj češkoj, od slavenskoga svećenika Učenja. Taj ga je uputio u latinski jezik i knjige. Tu se odlikovao marljivošću i revnošću u svemu onome što je od njega zahtijevao duhovni život. Nastavi čitati “2809 – Sveti Vjenceslav”

26. NKG – UTORAK – JUTARNJA MOLITVA

Utorak – Jutarnja molitva – 26. NKG

Noćna tama evo prođe i
novi nam danak dođe!
Hvala,Tebi Bože mili
za ovaj danak bijeli!
Ti me Bože danas vodi
i od zla me oslobodi!
Pomoć mi daruj svoju ,
da izvršim volju tvoju.
Dobro jutro Isuse moj,
sve što danas budem
radila, govorila i trpjela
neka bude tebi na Slavu,
a za moju sreću ,
zemaljsku i nebesku!!
Amen!

26. NKG – UTORAK – MISNA ČITANJA (I)

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
26. NKG – Svagdan ili: Sv. Većeslav, mučenik; ili: Sv. Lovro Ruiz i drugovi, mučenici

MISNA ČITANJA
📖: Zah 8,20-23; Ps 87,1-7; Lk 9,51-56

Prvo čitanje: Zah 8, 20-23
Doći će mnogi narodi tražiti Gospodina u Jeruzalemu.

Čitanje Knjige proroka Zaharije

Ovako govori Gospodin nad Vojskama: Još će dolaziti narodi i stanovnici mnogih gradova. Stanovnici jednoga grada ići će u drugi govoreći: Hajde da idemo moliti lice Gospodnje i tražiti Gospodina nad Vojskama! Ići ću i ja! I doći će mnogi puci i moćni će narodi tražiti Gospodina nad Vojskama u Jeruzalemu i moliti lice Gospodnje.
Ovako govori Gospodin nad Vojskama: U one će dane deset ljudi od naroda svih jezika hvatati jednog Židova za skut govoreći: Idemo s vama, jer čusmo da je s vama Bog.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “26. NKG – UTORAK – MISNA ČITANJA (I)”

%d blogeri kao ovaj: