26. NKG – ČETVRTAK – VEČERNJA MOLITVA

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
26. NKG – Sv. Jeronim, prezbiter i crkveni naučitelj
Spomendan

VEČERNJA MOLITVA

Molitva i zahvala

Svemogući, presveti, svevišnji, najviši Bože, Oče sveti i pravedni, Gospodine, Kralju neba i zemlje,
zahvaljujemo ti radi tebe samoga, što si po svojoj svetoj volji i po jedinome svome Sinu s Duhom
Svetim stvorio sve duhovno i tjelesno, i što si nas, stvorene na svoju sliku i priliku, postavio u raj. A mi smo pali po svojoj krivnji.

I zahvaljujemo ti, kao što si nas po svome Sinu stvorio, da si tako, po svojoj svetoj ljubavi kojom
si nas ljubio, učinio da se on, pravi Bog i pravi čovjek, rodi od slavne vazda Djevice, prebalžene
svete Marije, i što si htio da kao zarobljenici budemo otkupljeni njegovim križem, krvlju i smrću.

I zahvaljujemo ti što on, Sin tvoj, ima doći u slavi svoga veličanstva, da osuđenike koji se nisu obratili, niti su te spoznali baci u oganj vječni, a onima koji su te spoznali, koji su te štovali i u pokori ti služili, da reče: “Dođite, blagoslovljeni Oca mojega, primite kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta.”

A budući da mi, bijedni i grešni, nismo vrijedni ni da tvoje spomenemo ime, molimo i zaklinjemo da Gospodin naš Isus Krist, tvoj ljubljeni Sin u kojemu ti je sva milina, skupa s Duhom Tješiteljem tebi zahvaljuje, kako je tebi i njemu po volji, mjesto svih, jer je on tebi dostatan za sve i po njemu si
nam toliko dobra učinio. Amen.

26. NKG – ČETVRTAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
26. NKG – Sv. Jeronim, prezbiter i crkveni naučitelj
Spomendan

BIBLIJSKA MISAO DANA

ODAŠILJANJE DVANAESTORICE – ŽETVA MIRA
Lk 10, 1-12
U današnjem evanđelju Isus najprije šalje Dvanaestoricu izgubljenim ovcama doma Izraelova, potom Sedamdesetdvojicu svim narodima. Mesija nije došao samo za izabrani narod, nego i za sve poganske narode. Došao je svima. Svi imaju potrebe čuti Radosnu vijest. Jer svi ljudi žive u strahu od smrti, vječne smrti. Ova sedamdesetdvojica učenika koji su vezani uz Isusovo doba označavaju sve one koje Gospodin šalje u svoju žetvu do svršetka svijeta. Da bi mogli vršiti ovo poslanje, trebaju biti slobodni od svih zemaljskih interesa, oslonjeni samo na ovu Riječ, na blago koje nose i naviještaju. I na dobrotu onih koji je primaju. Oni su glasnici kraljevstva Božjega. S njima dolazi kraljevstvo Božje. Ono ih prati. Ono ih nadilazi. Ono preobražava one koji ga primaju otvorena srca. Za Crkvu je ovo poslanje temeljno. Naviještati Radosnu vijest. Evangelizirati. Uvijek iznova imamo potrebe čuti da nismo sami, da postoji Bog koji nas ljubi. Sin Božji je postao čovjekom da bi mi postali sinovi Božji, da bi imali udjela u božanskome životu. Umro je na križu za nas, ušao u smrt da bi razorio smrt, uskrsnuo i nama otvorio vrata neba. Doista, u Isusu Kristu nam se približilo kraljevstvo Božje!

3009 – Sveti Jeronim

Sveti Jeronim, svećenik i crkveni naučitelj († 419/420)
Sveti Jeronim, crkveni otac i naučitelj, kao i Origen prije njega, idući donekle njegovim tragom, bio je čovjek Biblije. Kao prevoditelj i brižan tumač hebrejske istine shvatio je bolje od Origena važnost literarnoga smisla Svetoga pisma, a koji nikad nije dijelio od njegova naravnog i nužnog produžetka, od duhovnoga smisla. Papa sveti Damaz, čiji bijaše tajnik, povjerio je Jeronimu reviziju staroga latinskoga prijevoda Biblije i tako je nastao njegov prijevod Vulgata, po kojoj postade slavan u cijeloj Crkvi. Nakon brojnih putovanja i raznovrsnih aktivnosti, žestoki se Jeronim – poznat po svojim oštrim polemikama – smirio napokon u Svetoj zemlji, gdje je proveo 34 posljednje godine života kraj Gospodinovih jaslica u Betlehemu, moleći, studirajući i upravljajući jednim samostanom. No ni tamo nije posve mirovao od vođenja polemika. Nastavi čitati “3009 – Sveti Jeronim”

26. NKG – ČETVRTAK – JUTARNJA MOLITVA

Jutarnja molitvaXXVI. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
26. NKG – Sv. Jeronim, prezbiter i crkveni naučitelj
Spomendan

JUTARNJA MOLITVA

Ne dopusti da danas prohuja kraj tebe. Previše je dragocjeno da propadne.
Daj najbolje od sebe ovome danu i to će uvijek biti uz tebe.
Iako će sati prolaziti brzo a dan završiti, vrijednost koju pohraniš u njega nastavit će svoj put.
Danas je dan koji će ti donijeti najbolje od tvojih snova.
Učini nešto od onih stvari koje su ti važne, koje ti nešto znače.
Stupi u vezu s onim ljudima koje želiš vidjeti.
Danas imaš priliku učiniti da se nešto dogodi.
Danas je tvoje vrijeme da živiš sa svom puninom koju možeš zamisliti.
Ovaj dan je ovdje sada, spreman za tebe, da se napuni tvojom posebnom vrijednošću. Ispuni ga, živi ga, i učini ga svojim blagom.

26. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (I)

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
26. NKG – Sv. Jeronim, prezbiter i crkveni naučitelj
Spomendan

 MISNA ČITANJA
📖:
Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Ps 19,8-11; Lk 10,1-12

Prvo čitanje: Neh 8, l-4a.5-6.7b-12
Ezra je otvorio knjigu Zakona, blagoslovio Gospodina, a sav narod odgovori: »Amen! Amen!«

Čitanje Knjige Nehemijine
U one dane: Skupi se sav narod kao jedan čovjek na trg koji je pred Vodenim vratima. Rekoše književniku Ezri da donese knjigu Mojsijeva zakona što ga je Jahve dao Izraelu. I prvoga dana sedmoga mjeseca svećenik Ezra donese Zakon pred zbor ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni razumjeti ga. I na trgu, koji je pred Vodenim vratima, čitao je knjigu od ranog jutra do podneva, pred ljudima i ženama i svima koji su mogli razumjeti. Sav je narod pozorno slušao knjigu Zakona.Književnik Ezra stajaše na drvenu besjedištu koje su podigli za tu zgodu. Otvori knjigu naočigled svemu narodu — jer je bio poviše svega naroda — a kad ju je otvorio, sav narod ustade. Tada Ezra blagoslovi Gospodina, Boga velikoga, a sav narod podignutih ruku odgovori: »Amen! Amen!« Potom kleknu i poklone se pred Gospodinom, licem do zemlje.
Leviti objašnjavahu Zakon narodu, a narod stajaše na svome mjestu. I čitahu iz knjige Božjega zakona po odlomcima i razlagahu misao da narod može razumjeti što se čita.
Potom namjesnik Nehemija, svećenik-književnik Ezra i leviti koji poučavahu narod, rekoše svemu narodu: »Ovo je dan posvećen Gospodinu, Bogu vašemu! Ne tugujte, ne plačite!« Jer sav narod plakaše slušajući riječi Zakona. I još im reče Nehemija: »Pođite i jedite masna jela, i pijte slatko, i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo je dan posvećen našem Gospodinu. Ne žalostite se! Jer, radost Gospodnja vaša je jakost!«
I leviti umirivahu sav narod govoreći: »Umirite se: ovaj je dan svet. Ne tugujte!« I ode sav narod da jede i pije, i da šalje obroke, i da slavi veliko slavlje: jer su shvatili riječi koje su im objavljene.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “26. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (I)”

%d blogeri kao ovaj: