30. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (I)

XXX. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
30. NKG (I) – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Rim 9,1-5; Ps 147,12-13.15-16.19-20; Lk 14,1-6

Prvo čitanje: Rim 9, 1-5
Htio bih ja sam proklet biti za braću svoju.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Istinu govorim u Kristu, ne lažem; susvjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom: silna mi je tuga i neprekidna bol u srcu. Da, htio bih ja sam proklet biti, odvojen od Krista, za braću svoju, sunarodnjake svoje po tijelu. Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo, i Slava, i Savezi, i zakonodavstvo, i bogoštovlje, i obećanje; njihovi su i oci, od njih je, po tijelu, i Krist, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u vjekove. Amen.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “30. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (I)”

30. NKG – MISNA ČITANJA – UTORAK (I)

XXX. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
30. NKG  – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖:Rim 8,18-25; Ps 126,1-6; Lk 13,18-21

Prvo čitanje: Rim 8, 18-25
Stvorenje sa svom žudnjom iščekuje objavljenje sinova Božjih.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Smatram: sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih: stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti — ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu — ali u nadi. Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje. Jer znamo: sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada. Ali ne samo ono! I mi koji imamo prvine Duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela. Ta u nadi smo spašeni! Nada pak koja se vidi nije nada. Jer što tko gleda, kako da se tomu i nada? Nadamo li se pak onomu čega ne gledamo, postojano to iščekujemo.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “30. NKG – MISNA ČITANJA – UTORAK (I)”

30. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – b

lk-1310-17XXX. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
30. NKG  – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

OSLOBODITELJ OD OKOVA BOLESTI
Lk 13,10-17

Čitavo se dosadašnje Pavlovo izlaganje može obuhvatiti njegovim riječima: „po Kristu nam je tijelo mrtvo (za grijeh), a duh živ.“ I iz toga danas Pavao izvodi praktični zaključak da nismo više dužnici tijela i da ne bismo trebalo živjeti po tijelu, tj. prema bilo kojim prohtjevima naše na zlo sklone naravi. Zato nas sv. Pavao danas poziva da Duhom mrtvimo tjelesna djela. Naglašava da i poslije krštenja naše je „tijelo“ i dalje živo, naša se niža narav i dalje buni, ali mi ne smijemo dozvoliti da u nama prevladaju njezine divlje klice, već ih moramo kljaštriti i odstranjivati, svoja tjelesna djela krotiti. Živimo «po tijelu», jer živimo u ovome svijetu, ali više nismo samo tijelo, jer smo ucijepljeni u Božji svijet. I dokle god živimo, živimo u toj napetosti između «tijela» i «Duha». Duh je izvor Božjega u nama. I ako živimo po Duhu baštinici smo onoga što je od Duha, i zato se moramo njega držati i za njim ići, s njim i trpjeti.Tako ćemo biti s njim i proslavljeni: koliko za njega i s njim trpimo toliko ćemo s njim i uživati. S njim je sigurna i naša pobjeda u vječnosti. Nastavi čitati “30. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – b”

30. NKG – MISNA ČITANJA – b (I)

XXX. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
30. NKG (I) – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Rim 8, 12-17; Ps 68, 2.4.6-7ab.20-21; Lk 13,10-17

Prvo čitanje: Rim 8, 12-17
Primiste Duha posinstva u kojem kličemo: »Abba! Oče!«

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo! Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.
Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. Ta ne primiste duha robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: »Abba! Oče!« Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “30. NKG – MISNA ČITANJA – b (I)”

29. NKG – MISNA ČITANJA – f (I)

XXIX. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
29. NKG – Svagdan ili Sv. Ivan Pavao II., papa

MISNA ČITANJA
📖: Rim 7,18-25a; Ps 119,66.68.76-77.93-94; Lk 12,54-59

Prvo čitanje: Rim 7, 18-25a
Tko će me istrgnuti iz ovoga tijela smrtonosnoga?

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Znam da dobro ne prebiva u meni, to jest u mojem tijelu. Uistinu: htjeti mi ide, ali ne i činiti dobro. Ta ne činim dobro koje bih htio, nego zlo koje ne bih htio — to činim. Ako li pak činim ono što ne bih htio, nipošto to ne radim ja, nego grijeh koji prebiva u meni.
Nalazim dakle ovaj zakon: Kad bih htio činiti dobro, nameće mi se zlo. Po nutarnjem čovjeku s užitkom se slažem sa Zakonom Božjim, ali opažam u svojim udovima drugi zakon koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima. Jadan li sam ja čovjek! Tko će me istrgnuti iz ovoga tijela smrtonosnoga? Hvala Bogu po Isusu Kristu Gospodinu našem!
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “29. NKG – MISNA ČITANJA – f (I)”

29. NKG – MISNA ČITANJA – e (I)

XXIX. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
29. NKG – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Rim 6,19-23; Ps 1,1-4.6; Lk 12,49-53

Prvo čitanje: Rim 6, 19-23
Sada pak, oslobođeni grijeha, postali ste sluge Božje.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Po ljudsku govorim zbog vaše ljudske slabosti: kao što nekoć predadoste udove svoje za robove nečistoći i bezakonju — do bezakonja, tako sada predajte udove svoje za robove pravednosti — do posvećenja.
Uistinu, kad bijaste robovi grijeha, »slobodni« bijaste od pravednosti. Pa kakav ste plod onda imali? Onoga se sada stidite jer svršetak je tomu — smrt. Sada pak pošto ste oslobođeni grijeha i postali sluge Božje, imate plod svoj za posvećenje, a svršetak — život vječni. Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “29. NKG – MISNA ČITANJA – e (I)”

SVJEDOČANSTVO

Svjedočim da je molitva 25 prosinca 2017 g pomogla na slavu i hvalu imena Božjega

Molitvena nakana bila je 25. 12. 2017. u 19:29
Molim ako anonimno !
Na badnju večer žena, majka i kuma tek 40 god je doživila težak moždani udar !
Molim pridružite se u molitvi

 

25. 12. 2017. 21:18
Moliti ćemo . Mir i božji blagoslov, BVB ✞

 

2010 – Sv. Vendelin

Sveti Vendelin

Sveti Vendelin, patron crkve i župe u Jarmini, slavi se po kalendaru 20. listopada. Živio je od 554. do 617. godine. Malo je povijesnih podataka o njemu. Tek u 15. stoljecu napisan je njegov životopis koji govori o Vendelinu kao kraljevskom sinu iz Irske, što nije povijesno dokazano. Prema legendi bio je irsko-škotski kraljevic koji se iz ljubavi prema Bogu odrekao prijestolja. Prikljucio se jednom hodocašcu u Rim. Zatim kao pastir cuvao blago nekom plemicu-posjedniku i kao pustinjak boravio u brdovitim Vogezima, na današnjoj luksemburškoj granici. Koncem šestoga stoljeca izabiru ga benediktinski monasi samostana u Tholeyu za opata (poglavara). Tu je, u Saarskoj oblasti, na njegovom grobu, podignuta najprije kapela kamo su dolazili mnogi hodocasnici, a zatim velika gotska crkva (bazilika) i nastaje mjesto St. Wendel. Iz godine u godinu dolazilo je onamo sve više hodocasnika, osobito poljodjelaca, seljaka, stocara. Štovali su ga i zazivali kao zaštitnika od kuge, osobito kuge stoke. Još i danas njemu hodocaste i brojne crkve i kapele u europskim alpskim i stocarskim krajevima. Njegovo cašcenje bilo je najbujnije u 15. stoljecu. Nastavi čitati “2010 – Sv. Vendelin”

29. NKG – MISNA ČITANJA – d (I)

XXIX. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
29. NKG –  Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Rim 6,12-18; Ps 124,1-8; Lk 12,39-48

Prvo čitanje: Rim 6, 12-18
Sebe od mrtvih oživjele, predajte Bogu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Neka ne kraljuje grijeh u vašem smrtnom tijelu da slušate njegove požude; i ne predajite grijehu udova svojih za oružje nepravde, nego sebe, od mrtvih oživjele, predajte Bogu i udove svoje dajte Bogu za oružje pravednosti. Valjda grijeh neće vama gospodovati! Ta niste pod Zakonom nego pod milošću!
Što dakle? Da griješimo jer nismo pod Zakonom nego pod milošću? Nipošto! Ne znate li: ako se komu predate za robove, na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate: bilo grijeha — na smrt, bilo poslušnosti — na pravednost. Bijaste robovi grijeha, ali ste, hvala Bogu, od srca poslušali ono pravilo nauka kojemu ste povjereni; da, oslobođeni grijeha, postadoste sluge pravednosti.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 124, l-8
Pripjev: Pomoć je naša u imenu Gospodnjem.

Da nije Gospodin za nas bio
— neka slobodno rekne Izrael —
da nije Gospodin za nas bio:
kad se ljudi digoše proti nama,
žive bi nas progutali.

Kad je uskipio bijes njihov na nas,
voda bi nas prekrila;
bujica bi nas odnijela,
vode pobjesnjele sve nas potopile.
Blagoslovljen Gospodin koji nas ne dade
za plijen zubima njihovim!

Duša je naša poput ptice umakla
iz zamke lovačke:
raskinula se zamka,
a mi umakosmo!
Pomoć je naša u imenu Gospodina
koji stvori nebo i zemlju.

Evanđelje: Lk 12, 39-48
Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ovo znajte:
kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi,
ne bi dao prokopati kuće.
I vi budite pripravni
jer u čas kad i ne mislite,
Sin Čovječji dolazi.«
Nato će Petar: »Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?«
Reče Gospodin:
»Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj
što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom
da im u pravo vrijeme daje obrok?
Blago onome sluzi
kojega gospodar kada dođe
nađe da tako radi.
Uistinu, kažem vam,
postavit će ga nad svim imanjem svojim.
No rekne li taj sluga u srcu:
‘Okasnit će gospodar moj’
pa stane tući sluge i sluškinje,
jesti, piti i opijati se,
doći će gospodar toga sluge
u dan u koji mu se ne nada
i u čas u koji i ne sluti;
rasjeći će ga
i dodijeliti mu udes među nevjernicima.
I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga,
a nije bio spreman
ili nije učinio po volji njegovoj,
dobit će mnogo udaraca.
A onaj koji nije znao,
ali je učinio što zaslužuje udarce,
dobit će malo udaraca.
Kome je god mnogo dano,
od njega će se mnogo iskati.
Kome je mnogo povjereno,
više će se od njega iskati!«
Riječ Gospodnja.

29. NKG – UTORAK – VEČERNJA MOLITVA

ponedjeljak-vecernja-molitva-29-nkg-cXXIX. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
29. NKG – Svagdan ili Sv. Ivan Brebefski, Izak Jogues, i drugovi, mučenici; ili Sv. Pavao od Križa, prezbiter

VEČERNJA MOLITVA

Gospodine, potpuno se predajem u Tvoje ruke.
Radi sa mnom što hoćeš! Stvorio si me za sebe.
Što želiš da radim?
Ostvaruj sa mnom svoje planove. Žrtvujem Ti svoje želje, svoje užitke, svoje slabosti, svoje planove, svoje sklonosti što me udaljuju od Tebe i opet me vraćaju sebi.
Želio bih biti ono što se Tebi sviđa i sve što želiš napraviti od mene. Nastavi čitati “29. NKG – UTORAK – VEČERNJA MOLITVA”

%d blogeri kao ovaj: