SVJEDOČANSTVO

Svjedočim da je molitva 25 prosinca 2017 g pomogla na slavu i hvalu imena Božjega

Molitvena nakana bila je 25. 12. 2017. u 19:29
Molim ako anonimno !
Na badnju večer žena, majka i kuma tek 40 god je doživila težak moždani udar !
Molim pridružite se u molitvi

 

25. 12. 2017. 21:18
Moliti ćemo . Mir i božji blagoslov, BVB ✞

 

2010 – Sv. Vendelin

Sveti Vendelin

Sveti Vendelin, patron crkve i župe u Jarmini, slavi se po kalendaru 20. listopada. Živio je od 554. do 617. godine. Malo je povijesnih podataka o njemu. Tek u 15. stoljecu napisan je njegov životopis koji govori o Vendelinu kao kraljevskom sinu iz Irske, što nije povijesno dokazano. Prema legendi bio je irsko-škotski kraljevic koji se iz ljubavi prema Bogu odrekao prijestolja. Prikljucio se jednom hodocašcu u Rim. Zatim kao pastir cuvao blago nekom plemicu-posjedniku i kao pustinjak boravio u brdovitim Vogezima, na današnjoj luksemburškoj granici. Koncem šestoga stoljeca izabiru ga benediktinski monasi samostana u Tholeyu za opata (poglavara). Tu je, u Saarskoj oblasti, na njegovom grobu, podignuta najprije kapela kamo su dolazili mnogi hodocasnici, a zatim velika gotska crkva (bazilika) i nastaje mjesto St. Wendel. Iz godine u godinu dolazilo je onamo sve više hodocasnika, osobito poljodjelaca, seljaka, stocara. Štovali su ga i zazivali kao zaštitnika od kuge, osobito kuge stoke. Još i danas njemu hodocaste i brojne crkve i kapele u europskim alpskim i stocarskim krajevima. Njegovo cašcenje bilo je najbujnije u 15. stoljecu. Nastavi čitati “2010 – Sv. Vendelin”

29. NKG – MISNA ČITANJA – d (I)

XXIX. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
29. NKG –  Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Rim 6,12-18; Ps 124,1-8; Lk 12,39-48

Prvo čitanje: Rim 6, 12-18
Sebe od mrtvih oživjele, predajte Bogu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Neka ne kraljuje grijeh u vašem smrtnom tijelu da slušate njegove požude; i ne predajite grijehu udova svojih za oružje nepravde, nego sebe, od mrtvih oživjele, predajte Bogu i udove svoje dajte Bogu za oružje pravednosti. Valjda grijeh neće vama gospodovati! Ta niste pod Zakonom nego pod milošću!
Što dakle? Da griješimo jer nismo pod Zakonom nego pod milošću? Nipošto! Ne znate li: ako se komu predate za robove, na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate: bilo grijeha — na smrt, bilo poslušnosti — na pravednost. Bijaste robovi grijeha, ali ste, hvala Bogu, od srca poslušali ono pravilo nauka kojemu ste povjereni; da, oslobođeni grijeha, postadoste sluge pravednosti.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 124, l-8
Pripjev: Pomoć je naša u imenu Gospodnjem.

Da nije Gospodin za nas bio
— neka slobodno rekne Izrael —
da nije Gospodin za nas bio:
kad se ljudi digoše proti nama,
žive bi nas progutali.

Kad je uskipio bijes njihov na nas,
voda bi nas prekrila;
bujica bi nas odnijela,
vode pobjesnjele sve nas potopile.
Blagoslovljen Gospodin koji nas ne dade
za plijen zubima njihovim!

Duša je naša poput ptice umakla
iz zamke lovačke:
raskinula se zamka,
a mi umakosmo!
Pomoć je naša u imenu Gospodina
koji stvori nebo i zemlju.

Evanđelje: Lk 12, 39-48
Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ovo znajte:
kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi,
ne bi dao prokopati kuće.
I vi budite pripravni
jer u čas kad i ne mislite,
Sin Čovječji dolazi.«
Nato će Petar: »Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?«
Reče Gospodin:
»Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj
što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom
da im u pravo vrijeme daje obrok?
Blago onome sluzi
kojega gospodar kada dođe
nađe da tako radi.
Uistinu, kažem vam,
postavit će ga nad svim imanjem svojim.
No rekne li taj sluga u srcu:
‘Okasnit će gospodar moj’
pa stane tući sluge i sluškinje,
jesti, piti i opijati se,
doći će gospodar toga sluge
u dan u koji mu se ne nada
i u čas u koji i ne sluti;
rasjeći će ga
i dodijeliti mu udes među nevjernicima.
I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga,
a nije bio spreman
ili nije učinio po volji njegovoj,
dobit će mnogo udaraca.
A onaj koji nije znao,
ali je učinio što zaslužuje udarce,
dobit će malo udaraca.
Kome je god mnogo dano,
od njega će se mnogo iskati.
Kome je mnogo povjereno,
više će se od njega iskati!«
Riječ Gospodnja.

%d blogeri kao ovaj: