33. NKG – PETAK – JUTARNJA MOLITVA

XXXIII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
33. NKG – Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞
“Tebi ću se moliti, o Bože, ujutro ćeš moj glas uslišati.” Ps 5, 3

Gospodine, pozdravljam te u ovo jutro!

Ti si me stvorio na svoju sliku i priliku i darovao ulogu supruge i majke na ovome svijetu. Razmišljam o tome kako ja prihvaćam svoj život i da li stvarno dajem koliko mogu ili koliko hoću. Sve je u Tvojoj ruci pa tako i plan za moj život, a puninu života ću postići ako ostvarim Tvoj plan, a ne svoj. Moj plan je uvijek ograničen i nesavršen a Tvoj plan je ono što je potrebno životu duše jer želiš da baštinim dom Oca svojega. Daj da uvijek prihvaćam Tvoj plan za moj život, Isuse.

„Gospodine, daj mi sunca, cvijet, smiješak, oči djeteta. Gospodine, daj mi radosti.“
❤ Blagoslovio nas Gospodin i sačuvao nas od svakog zla i uveo nas u život vječni. Amen. ❤
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen

 

33. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (I)

XXXIII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
33. NKG – Sv.agdan

MISNA ČITANJA

📖: 1Mak 4,36-37.52-59; Otpj. pj.: 1Ljet 29,10-11b.11d-12; Lk 19,45-48

 

Prvo čitanje: 1Mak 4, 36-37.52-59
Slavili su posvetu žrtvenika i radosno prinosili paljenice.

Čitanje Prve knjige o Makabejcima
U one dane: Juda i njegova braća rekoše: »Eto, naši su neprijatelji satrti, hajde da očistimo Svetište i posvetimo ga.« Sabra se sva vojska i pope se na goru Sion.
Dvadeset i petog dana devetog mjeseca, zvanog Kislev, godine sto četrdeset i osme, ustadoše u rano jutro i prinesoše po Zakonu žrtvu na novom žrtveniku za paljenice koji bijahu podigli. Obnovili su posvetu žrtvenika uz pjesme i zvuke citara, harfa i cimbala u ono isto doba i u isti dan u koji su ga pogani oskvrnuli.
Sav je narod pao ničice i poklonio se, a zatim upravio hvalu Nebu, onomu koji ih je tako sretno vodio. Osam su dana slavili posvetu žrtvenika i radosno prinosili paljenice i žrtve pričesnice i zahvalnice. Uresili su pročelje Hrama zlatnim vijencima i štitovima, obnovili ulaz i ćelije i postavili im vrata. Nastala je velika radost u narodu i izbrisala se sramota koju su nanijeli pogani. Juda je sa svojom braćom i sa svom izraelskom zajednicom odredio da se, počevši od dvadeset i petog dana mjeseca Kisleva, svake godine u svoje vrijeme, osam dana radosno i veselo slavi dan posvete žrtvenika.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “33. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (I)”

%d blogeri kao ovaj: