34. NKG – PONEDJELJAK – VEČERNJA MOLITVA

XXXIV. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
34. NKG – Sv. Cecilija, djevica i mučenica
Spomendan

VEČERNJA MOLITVA

U rukama mojim nisu konci
Ni života ni smrti
Ni jave ni snova
Ni puteva kojim ću krenuti sutra
Niti onih kojima sam hodio jučer
Ja nisam gospodar ni vlastitog sebe
Jer sve je Bože u volji tvojoj
Tvoja je Riječ onaj put kojim hoditi želim
Taj put neka moj život bude
Nek mi na javi otvori oči
I Riječ nek Duhom moje nahrani srce
U snovima milostiv mi budi
Nek mir noćne otjera more
Mir tvoj Bože
Nek obnovi snagu duše moje
Kroz život tim putem me k istini vodi
Jer put je istina sama, a to si Ti
Bože moj
Ti, koji život daješ
Vodi me putem
Anđelu mome krila ojačaj
Ne daj da odlutam od milosti tvoje
Nego mi snagu kroz žile proteci
Da jače mogu zagrliti križ
I usnama te svojim slaviti glasno

(Vladimir Fučec)

34. NKG – PONEDJELJAK – JUTARNJA MOLITVA

Jutarnja molitva

XXXIV. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
34. NKG – Sv. Cecilija, djevica i mučenica
Spomendan

JUTARNJA MOLITVA

Gospodaru našeg života i Gospodaru
naših dana! Jedino Ti ostaješ Onaj koji
jesi. Mi smo prolazna stvorenja, a naše
vrijeme teče kao rijeka dalje. Ti si Vječni.
Zbog toga dolazim k Tebi u ovo jutro da
blagosloviš moju svakodnevicu, kod Tebe
je izvor života i svjetla za naš svijet.
Obnovi me u snazi svog nepresušnog
života i neka život nađe jasnoću u Tvom
božanskom svjetlu.

Čovjek živi i opstoji
samo kratko vrijeme,
i ciijeli svijet zajedno sa svom
svojom ljepotom prolazi.
Samo je jedan vječni i svudašnji,
a mi smo u Njegovim rukama.

34. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (I)

XXXIV. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
34. NKG – Sv. Cecilija, djevica i mučenica
Spomendan

MISNA ČITANJA
📖: Dn 1,1-6.8-20; Otpj. pj.: Dn 3,52-56; Lk 21,1-4

Prvo čitanje: Dn 1, 1-6.8-20
 Ne nađe se nijedan kao Daniel, Hananija, Mišael i Azarja.

Početak Knjige proroka Daniela
Treće godine kraljevanja Jojakima, kralja Judeje, dođe Nabukodonozor, kralj Babilona, na Jeruzalem te ga opsjede. Gospodin mu dade u ruke Jojakima, kralja judejskog, i dio predmeta iz Doma Božjega; on ih dopremi u zemlju Šinear i pohrani predmete u riznici svojih bogova.
Kralj naredi Ašfenazu, starješini svojih dvorjanika, da dovede od Izraelaca nekoliko dječaka kraljevskoga ili velikaškog roda: neka budu bez nedostatka, lijepi, vrsni u svakoj mudrosti, dobro poučeni i bistri, prikladni da stoje na kraljevu dvoru; Ašfenaz neka ih nauči pismu i jeziku Kaldejaca. Kralj im odredi dnevni obrok od kraljevskih jela i od vina sa svoga stola. Neka se odgajaju tri godine, a poslije toga imali bi stajati pred kraljem. Među njima bijahu Judejci: Daniel, Hananija, Mišael i Azarja.
Daniel je u srcu odlučio da se neće okaljati kraljevim jelima i vinom s njegova stola, pa zamoli dvoraničkog starješinu da ga poštedi te se ne okalja. Bog dade Danielu te nađe dobrohotnost i smilovanje u dvoraničkog starješine. Starješina reče Danielu: »Bojim se svoga gospodara kralja; on vam je odredio jelo i pilo, pa ako vidi da su vam lica mršavija nego u drugih dječaka vaše dobi, ja ću zbog vas biti kriv pred kraljem.« Tada reče Daniel čuvaru koga bijaše dvoranički starješina odredio Danielu, Hananiji, Mišaelu i Azarji: »Molim te, pokušaj sa svojim slugama deset dana: neka nam se daje povrće za jelo i voda za pilo. Vidjet ćeš onda kakvi ćemo biti mi a kakvi dječaci koji jedu od kraljevih jela, pa učini sa svojim slugama po onome što budeš vidio.« On pristade i stavi ih deset dana. A nakon deset dana oni bijahu ljepši i ugojeniji nego svi dječaci koji jeđahu od kraljevih jela. Od tada čuvar dokinu njihova jela i obrok vina što su imali piti, te im davaše povrća.
Ovoj četvorici dječaka dade Bog znanje i razumijevanje svih knjiga i mudrosti. Daniel razumijevaše viđenja i sne. Pošto se navršilo vrijeme određeno od kralja da mu ih dovedu, dvoranički starješina uvede ih pred Nabukodonozora. Kralj razgovaraše s njima, i među svima ne nađe se nijedan kao Daniel, Hananija, Mišael i Azarja. I tako oni ostadoše pred kraljem. I u svemu mudrom i umnom o čemu ih ispitivaše kralj, nađe da su deset puta vrsniji od svih čarobnika i gatalaca što ih bijaše u svem njegovu kraljevstvu.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “34. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (I)”

%d blogeri kao ovaj: