3012 – VEČERNJA MOLITVA – 6. DAN BOŽIĆNE OSMINE

BOŽIĆNA OSMINA
6. DAN BOŽIĆNE OSMINE – ČETVRTAK
30. prosinac

VEČERNJA MOLITVA

kao što svjetlost sunca, postupno ulazi u kuću, pokazuje cijeli interijer, prašinu, pa čak i obrisanu prašinu, tako je kad i svjetlo od Boga dođe u naše živote. Prvo nam pokazuje najočitije stvari za brisanje, a zatim, postupno, mi bi također trebali vidjeti skrivene stvari koje prije nisu bile vidljive

Dijete moje ljubljeno

Ostavi na trenutak sve zemaljsko i pokloni mi dio svog vremena ..
Sklopi oči
i predaj mi svoje misli..
Svaku svoju molitvu ,
Svoju bol ,
Svoju patnju ,
Svoj teret ,
Svoju suzu ,
Svoje jauke ..

…Neka te po zagovoru naše Nebeske Majke čuva Isus i bude uvijek uz tebe♥

Želimo vam mirnu i blagoslovljenu noć ♥

3012 – Blažena Eugenia Ravasco

Blažena Eugenia Ravasco (1845-1900)

Današnja zaštitnica je blažena Eugenia Ravasco, talijanska redovnica i utemeljiteljica kongregacije Kćeri Presvetog Srca Isusova i Marijina. Rodila se u Milanu 4. siječnja 1845. kao treće od šestoro djece, rano ostala bez roditelja, a od sedme godine živjela je i djelovala u Genovi. U vrijeme velikih ideoloških napetosti u talijanskom društvu i bujanja mržnje prema vjeri i Crkvi, Eugenia je otkrila da je njezino poslanje činiti dobro iz ljubavi prema Isusovom srcu. Bilo je to u skladu s pozivom koji je osjetila u svojoj osamnaestoj godini, nakon što je slučajno ušla u jednu crkvu u Genovi i čula propovijed revnog misionara, sluge Božjeg don Giacinta Bianchija. ‘Zar nema nikoga među vama tko bi se želio posvetiti dobrim djelima iz ljubavi prema Isusovom srcu?’ – pitao je misionar nazočne, a Eugenia je shvatila da je pitanje njoj upravljeno i od tada počinje raditi u župi zajedno s nekoliko laikinja katehistica. Uskoro se posvetila brizi za siromašne djevojčice koje je primala u svoj dom, poučavala ih u vjeri te čitanju, pisanju i nekom zanatu da mogu zaslužiti za život. Kasnije se usmjerila na odgoj mladih svih društvenih slojeva i dobi. Postala je pravi apostol i odgojiteljica mladeži. Uz pomoć svog duhovnog vođe, kanonika Salvatorea Magnasca, kasnijeg genovskog nadbiskupa, osnovala je 6. prosinca 1868. red Kćeri Presvetog Srca Isusova i Marijina, danas poznat i kao Institut Ravasco. Nastavi čitati “3012 – Blažena Eugenia Ravasco”

3012 – JUTARNJA MOLITVA – 6. DAN BOŽIĆNE OSMINE

BOŽIĆNA OSMINA
6. DAN BOŽIĆNE OSMINE – ČETVRTAK
30. prosinac

JUTARNJA MOLITVA

Gospodine, Ti budi središte moga života.
Ti budi moj put – prema Tebi ću se orijentirati.
Ti budi moj ideal – za Tobom ću poći.
Ti budi moj učitelj – Tebe ću slušati.
Ti budi moj prijatelj – Tebe ću nasljedovati.
Ti budi Gospodar moga života i prati me.
Daj mi s Tobom iznova započeti ovaj novi dan.

„Gospodine, daj mi sunca, cvijet, smiješak, oči djeteta. Gospodine, daj mi radosti.“
❤ Blagoslovio nas Gospodin i sačuvao nas od svakog zla i uveo nas u život vječni. Amen. ❤
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

3012 – MISNA ČITANJA

BOŽIĆNA OSMINA
6. DAN BOŽIĆNE OSMINE – ČETVRTAK
30. prosinac

MISNA ČITANJA
📖: 1Iv 2,12-17; Ps 96,7-10; Lk 2,36-40

Prvo čitanje: 1Iv 2, 12-17
Tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola
Pišem vama, dječice, jer su vam grijesi oprošteni po njegovu imenu. Pišem vama, oci, jer upoznaste onoga koji je od početka. Pišem vama, mladići, jer ste pobijedili Zloga. Napisah vama, djeco, jer upoznaste Oca. Napisah vama, oci, jer upoznaste onoga koji je od početka. Napisah vama, mladići, jer ste jaki i riječ Božja u vama ostaje i pobijedili ste Zloga. Ne ljubite svijeta
ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve. Jer što je god svjetsko
— požuda tijela, i požuda očiju, i oholost života — nije od Oca, nego od svijeta. Svijet prolazi i požuda njegova, a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “3012 – MISNA ČITANJA”

2912 – RAZMATRANJA

BOŽIĆNA OSMINA
5. DAN BOŽIĆNE OSMINE – SRIJEDA
29. prosinac ili: Sv. Toma Becket, biskup i mučenik

RAZMATRANJA
Lk 2,22-35

Djetetu nadjenuše ime Isus. Isus je ZNAK, i jedino u odnosu na taj ZNAK, slijedi prava podjela ljudi: za ili PROTIV ISUSA! Spas je onima koji su ZA NJEGA, PROPAST protivnicima. Opredjeljenje je na temelju vršenja zapovijedi, a zapovijed je LJUBAV K BRAĆI, jer: „Što god učiniste jednom od moje najmanje braće, meni ste učinili.“ Uzor ove ljubavi Bogu i bližnjemu je i sam Šimun koji ovo naviješta, jer ništa ne želi nego Krista, a posebno Presv. Djevica koja se toliko upriličuje Sinu, da joj mač probija dušu što ljudi ne prihvaćaju svoj Spas. Nastavi čitati “2912 – RAZMATRANJA”

2912 – Sveti Toma Becket

Sveti Toma Becket (+ 1170)

Toma Becket kojega se danas spominjemo, prije nego je postao nadbiskup i primas Engleske bijaše kancelar engleskog kralja, poslušan dvorjanin, prijatelj raskoši i pristaša kraljevskog apsolutizma. postavši nadbiskupom god. 1162. pretvorio se u strogog asketu i vatrenog borca za prava Crkve protiv kraljevih presizanja. Jedna od glavnih značajki Tomina karaktera bijaše veoma razvijen osjećaj dužnosti. Stoga je smatrao da kao primas Engleske ima zastupati interese Crkve, a ne više interese kralja kao što je činio dok je bio njegov kancelar. Između kralja i Tome dolazi do sukoba a Toma se kazni pokorom u trajanju od 40 dana što je bio blizu popuštanju kraljevoj a ne Crkvenoj vlasti. Kralj Henrik II. osudi Tomu kao veleizdajnika i svrgne ga s nadbiskupske stolice. Toma pobjegne u Francusku Papi Aleksandru III. Nakon 6 godina izgnanstva Toma se kao Papin legat vrati u Englesku a kralj se bojao izopćenja pa mu ne učini nikakvog zla. Međutim, kralj je izrazi želju da ga se oslobodi toga čovjeka na što normanski vitezovi provale u katedralu 29. prosinca 1170. godine i ondje ubiju Tomu. Narod je Tomu odmah nakon smrti počeo častiti kao sveca a papa Aleksandar III. službeno ga kanonizira već 1173. godine. Da bi ublažio bijes naroda, sam kralj je hodočastio na grob Tome Becketa i ondje se podvrgao kazni javnog bičevanja godine 1174. a to je bila zadovoljština za sva zla koja je učinio protiv Crkve i Tome.

2912 – Sveti David

Sveti David, pastir, kralj Izraela, prorok i pjesnik
(1034. – 971. prije Krista)

  1. Božji izabranik
    David je najmlađi od osmorice Jišejevih sinova, ratara iz Betlehema. Bio je pastir. Čuvao je ovce kad je prorok Samuel došao u Betlehem poslan od Boga da pomaže jednoga od Jišejevih sinova za kralja namjesto Šaula. Davidova vještina sviranja harfe dovela ga je na Šaulov dvor da oraspoloži kralja za vrijeme njegovih zlovolja i navala bijesa.
  2. Junak Izraelov Nastavi čitati “2912 – Sveti David”

2912 – JUTARNJA MOLITVA

Jutarnja molitva

BOŽIĆNA OSMINA
5. DAN BOŽIĆNE OSMINE – SRIJEDA
29. prosinac ili: Sv. Toma Becket, biskup i mučenik

JUTARNJA MOLITVA

Gospodine, ti nam se objavljuješ
u bližnjima našim:
u gladnima i žednima,
u onima bez doma,
u onima što proseć’ pružaju ruku
i u onima što potrebni riječi i ljubavi gladni
– svagdan pred licem našim –
čude se sljepoći gledanja našeg.
Svi oni dio su žica našeg,
odumrlog i neosjetnog.
Ozdravi, Bože, osjećanje naše
da bol bližnjih zaboli i nas
te s ljubavlju novom dademo sebe
za udove što trpe.
Ognjem Duha uništi u nama grijeh
i ogrij usahlu ljubav
prema čovjeku svakom. Amen.

„Gospodine, daj mi sunca, cvijet, smiješak, oči djeteta. Gospodine, daj mi radosti.“
❤ Blagoslovio nas Gospodin i sačuvao nas od svakog zla i uveo nas u život vječni. Amen. ❤
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

2912 – MISNA ČITANJA

BOŽIĆNA OSMINA
5. DAN BOŽIĆNE OSMINE – SRIJEDA
29. prosinac ili: Sv. Toma Becket, biskup i mučenik

MISNA ČITANJA
📖: 1Iv 2,3-11; Ps 96,1-3.5b-6; Lk 2,22-35

Prvo čitanje: 1Iv 2, 3-11
Tko ljubi brata svoga, u svjetlosti ostaje.

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola
Ljubljeni! Po ovom znamo da Isusa poznajemo: ako zapovijedi njegove čuvamo. Tko veli: »Poznajem ga«, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja. Po tom znamo da smo u njemu. Tko veli da u njemu ostaje, valja mu ići putem kojim je on hodio. Ljubljeni, pišem vam ne novu zapovijed, nego staru zapovijed, koju ste imali od početka. Ta stara zapovijed riječ je koju ste čuli. A opet, novu vam zapovijed pišem — obistinjuje se u njemu i vama — jer tama prolazi, svjetlost istinita već svijetli. Tko veli da je u svjetlosti, a mrzi brata svojega, u tami je sve do sada. Tko ljubi brata svojega, u svjetlosti ostaje i sablazni u njemu nema. A tko mrzi brata svojega, u tami je, u tami hodi i ne zna kamo ide jer mu tama zaslijepi oči.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 96, 1-3.5b-6
Pripjev: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu,
hvalite ime njegovo!

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova.

Gospodin stvori nebesa!
Slava je i veličanstvo pred njim,
sila i sjaj u Svetištu njegovu.

Evanđelje: Lk 2, 22-35
Svjetlost na prosvjetljenje naroda.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Kad se po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe (roditelji) Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu — kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! — i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića.
Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče: »Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda: svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga.«
Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: »Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan — a i tebi će samoj mač probosti dušu — da se razotkriju namisli mnogih srdaca!«
Riječ Gospodnja.

2812 – VEČERNJA MOLITVA – NEVINA DJEČICA

BOŽIĆNA OSMINA
4. DAN BOŽIĆNE OSMINE
28. PROSINAC – NEVINA DJEČICA, mučenici

VEČERNJA MOLITVA

Zahvali Bogu što je htio da postojiš.
Zahvali mu za sve što te je dovelo do ovog trenutaka.
Zahvali za roditelje, prijatelje, braću i sestre.
Zahvali mu za sve ono lijepo što si susreo, vidio, doživio, dobio.
Zahvali mu na daru pogleda, kojim doživljavaš ovaj svijet u šarenilu njegovih boja. Zahvali mu na daru glasa, kojim razveseljuješ nekome tužne trenutke.
Zahvali mu i za gubitke, i neuspjehe, za bolest, i poneku tragediju – On zna što čini! Zahvali mu i za grijehe u koje si upadao, jer su i oni dio Njegova plana za tebe i pokazuju ti koliko je Njegovo milosrđe.
Zahvali mu i za smrt – i ona je Njegov dar tebi. Zahvali mu za sve što susrećeš hodajući kroz dan.
Zahvaljuj mu iz dubine srca dokle god ne osjetiš kako te zahvaća čudesna sloboda i duboka radost.
Zahvali onda i svim ljudima koji su ti dobro učinili. Istodobno pokušaj oprostiti onima koji su ti zlo nanijeli. Izgovaraj hvalu u dubini svoga bića, tako da zahvaljivanje postane sav tvoj život

 

%d blogeri kao ovaj: